SZŐKEFALVI-NAGY GYULA

MATEMATIKUS

1887. ÁPRILIS 11-ÉN SZÜLETETT AZ ERDÉLYI ERZSÉBETVÁROSBAN. 1905-BEN JELES ÉRETTSÉGIT KÖVETŐEN BEÍRATKOZOTT A KOLOZSVÁRI EGYETEM MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZTTUDOMÁNYI KARÁNAK MATEMATIKA-FIZIKA SZAKÁRA. 1909-BEN KAPTA MEG KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELÉT, ÉS UGYANEBBEN AZ ÉVBEN TETTE LE DOKTORI SZIGORLATAIT IS.

TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSÉRE NAGY BEFOLYÁSSAL VOLTAK A KOLOZSVÁRI EGYETEM TUDÓS TANÁRAI. SCHLESINGER LAJOS, FEJÉR LIPÓT, VÁLYI GYULA, FARKAS GYULA ELŐADÁSAIT HALLGATTA, AKIK AZ AKKORI MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB MATEMATIKUS TANÁR EGYÉNISÉGEI KÖZÉ TARTOZTAK.

EGYETEMI TANULMÁNYAI ALATT FOLYTATOTT TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁT AZ EGYETEM TÖBB ALKALOMMAL PÁLYADÍJJAL ÉS ÖSZTÖNDÍJJAL JUTALMAZTA.

A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN HELYETTES TANÁRKÉNT, MAJD CSÍKSZEREDÁN KINEVEZETT GIMNÁZIUMI TANÁRKÉNT OKTATOTT. AZ 1911-12-ES TANÉVBEN MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJASKÉNT GÖTTINGÁBAN FOLYTATTA MATEMATIKAI TANULMÁNYAIT. HAZATÉRTE UTÁN KOLOZSVÁROTT KEZDETT TANÍTANI.

1915-BEN KOLOZSVÁRI EGYETEM MAGÁNTANÁRA LETT ALGEBRA ÉS FÜGGVÉNYTAN TÁRGYKÖRBŐL. EZT KÖVETŐEN KINEVEZTÉK A KOLOZSVÁRI MARIANUM NŐI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA IGAZGATÓJÁVÁ. TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁT A TANÍTÁS MELLETT IS MINDVÉGIG FOLYTATTA.

1926-BAN AZ EÖTVÖS LORÁND MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁT KŐNIG GYULA JUTALOMMAL ISMERTE EL.

1929-BEN A SZEGEDI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA MATEMATIKAI TANSZÉKENEK VEZETÉSÉRE KAPOTT MEGHÍVÁST. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1934-BEN LEVELEZŐ, 1946-BAN RENDES TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTA. 1938-39-BEN A FŐISKOLA IGAZGATÓJA VOLT.

1939-BEN NYILVÁNOS RENDES TANÁR LETT A SZEGEDI EGYETEM GEOMETRIAI TANSZÉKÉN. 1940-BEN DÉKÁNI KINEVEZÉST KAPOTT, MELYET CSAK RÖVID IDEIG LÁTOTT EL SZEGEDEN, MIVEL 1940 ŐSZÉN - A KOLOZSVÁRI EGYETEM VISSZATELEPÍTÉSE UTÁN - ŐT IS ÁTHELYEZTÉK. DÉKÁNI MUNKÁJÁT ITT FOLYTATTA AZ 1940/41-ES TANÉVBEN.

1944-BEN BETEGEN HAGYTA EL KOLOZSVÁRT, ÉS 1945-BEN KERÜLT VISSZA ISMÉT SZEGEDRE, AHOL 1945-TŐL 1953-IG A GEOMETRIA TANSZÉKEN OKTATOTT.

1953. OKTÓBER 10-ÉN, 66 ÉVES KORÁBAN HUNYT EL SZEGEDEN.

FŐBB KUTATÁSI TERÜLETE A GEOMETRIA, POLINOMOK GEOMETRIÁJA, FÜGGVÉNYTANI ALGEBRA, AZ ALGEBRAI GÖRBÉK SZÁMELMÉLETI TULAJDONSÁGAI.

LEGFONTOSABB MŰVEI

KÉPEK SZŐKEFALVI-NAGY GYULA ÉLETÉRŐL