TÓTH KÁROLY

JOGÁSZ

SZÁZHUSZONÖT ÉVVEL EZELŐTT 1876. SZEPTEMBER 28-ÁN SZÜLETETT KISKUNHALASON, ÉS AKTÍV ÉLETÉNEK TELJÉBEN 52 ÉVESEN, 1928. ÁPRILIS 21-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

JOGI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARÁN VÉGEZTE ÉS SUB AUSPICIIS KITÜNTETÉSSEL AVATTÁK JOGI DOKTORRÁ. TUDÁSA GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTRA MENT. HAZATÉRTE UTÁN BÍRÓSÁGI SZOLGÁLATBA LÉPETT, MAJD 1905--13. KÖZÖTT A DEBRECENI JOGAKADÉMIÁN TANÍTOTT, S KÖZBEN 1912-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT POLGÁRI PERJOG TÁRGYKÖRBŐL.

1913-TÓL A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN TANÍTOTTA A POLGÁRI PERJOGOT. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSE UTÁNI ROMÁN FENNHATÓSÁG ALÁ KERÜLT KOLOZSVÁRRÓL Ő IS ELMENEKÜLT. AZ EGYETEM SZEGEDRE VALÓ ÁTKÖLTÖZÉSE UTÁN A SZEGEDI EGYETEMEN FOLYTATTA AZ OKTATÁST, ÉS VÉGLEGESEN ELJEGYEZTE MAGÁT A VÁROSSAL ÉS AZ EGYETEMMEL.

1921--1928 KÖZÖTT A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉSI JOGI TANSZÉKNEK VOLT A VEZETŐJE. AZ 1921/22-ES TANÉVBEN A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJÁVÁ VÁLSZTOTTÁK.

ATTÓL KEZDVE, HOGY SZEGED VÁROS LAKÓJA LETT, MINDENT MEGTETT A VÁROSÉRT ÉS AZ EGYETEMÉRT. A VÁROS HAMAROSAN A FŐRENDI HÁZBA DELEGÁLTA, AHOL KITÜNŐ SZÓNOKI KÉPESSÉGÉT KIHASZNÁLVA KÜZDÖTT SZEGED VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT.

A SZEGEDRE TELEPÜLT EGYETEM JOBB ELHELYEZÉSÉÉRT IS SÍKRA SZÁLLT, ENNEK EREDMÉNYEKÉNT 1926. OKTÓBER 5-ÉN - REKTORSÁGA ALATT - HELYEZTÉK EL AZ ELSŐ KLINIKAI ÉPÜLET ALAPKÖVÉT. KLEBELSBERG KUNÓ KULTUSZMINISZTER IS ELISMERTE AZ EGYETEMÉRT TETT FÁRADOZÁSAIT, ÉS HALÁLAKOR ÍRT NEKROLÓGJÁBAN EGYETEMÉPÍTŐ REKTORKÉNT EMLÍTETTE.

FELADATÁNAK TEKINTETTE AZ EGYETEM ÉS A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETÉNEK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT, ÉS A KULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSÉT IS. MIUTÁN SZEGEDEN EBBEN AZ IDŐBEN NEM VOLT TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT, MOZGÓSÍTOTTA A VÁROS ÉS AZ EGYETEM POLGÁRAIT ENNEK LÉTREHOZÁSÁÉRT. ÍGY SZÜLETETT A SZÉPHALOM CÍMŰ FOLYÓIRAT, AMELY BIZONYOS SZEMPONTBÓL A TISZATÁJ ELŐDJÉNEK IS TEKINTHETŐ.

KUTATÓI MUNKÁJÁNAK KÖZPONTJÁBAN A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉSI JOG, VALAMINT A VAGYONJOG ÁLLT.

TUDÁSÁVAL, IRODALMI TEVÉKENYSÉGÉVEL, ÖNZETLENSÉGÉVEL, KIVÁLÓ EMBERI TULAJDONSÁGAIVAL KORA EGYETEMI IFJUSÁGÁNAK PÉLDAKÉPÉVÉ VÁLT.

LEGFONTOSABB MŰVEI