WAGNER RICHÁRD

KLIMATOLÓGUS


1905. MÁRCIUS 21-ÉN SZÜLETETT KECSKEMÉTEN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1924-BEN KEZDTE EL A SZEGEDI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ÉS 1929-BEN KAPTA MEG A DIPLOMÁJÁT. ÉRDEKLŐDÉSE MÁR HALLGATÓ KORÁBAN A METEOROLÓGIA, KLIMATOLÓGIA FELÉ FORDULT. AZ 1929/30-AS TANÉVBEN ÖSZTÖNDÍJASKÉNT A MÜNCHENI EGYETEMEN DOLGOZOTT, MAJD A BAYERISCHE LANDESWETTERWARTE-N VÉGZETT TANULMÁNYOKAT.

A SZEGEDI EGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉHEZ 1930 ŐSZÉN KERÜLT. 1931 JÚNIUSÁBAN AVATTÁK EGYETEMI DOKTORRÁ. 1946-BAN METEOROLÓGIA, 1947-BEN ÁLTALÁNOS FÖLDRAJZ TÁRGYKÖRBŐL EGYETEMI MAGÁNTANÁRRÁ HABILITÁLT ÉS UGYANCSAK EBBEN AZ ÉVBEN KAPOTT INTÉZETI TANÁRI KINEVEZÉST.

1952-BEN VÉDTE MEG KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉT ÉS 1967-BEN A FÖLD- ÉS ÁSVÁNYTANI TUDOMÁNYOK (METEOROLÓGIA) DOKTORA LETT.

1952-BEN EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSE UTÁN MEGSZERVEZTE AZ ÉGHAJLATTANI TANSZÉKET, MELYNEK VEZETŐJE VOLT 1972-IG. Ő INDÍTOTTA EL AZ ORSZÁGBAN ELSŐKÉNT A MIKROKLIMATOLÓGIAI KUTATÁSOKAT.

AZ EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN DÉKÁNI FELADATOKAT LÁTOTT EL AZ 1957-58-AS TANÉVBEN. 1959-BEN ELINDÍTOTTA, SZERKESZTETTE AZ ACTA CLIMATOLOGICA SZEGEDIENSIS CÍMŰ FOLYÓIRATOT, MELYET A VILÁG MINDEN TÁJÁRA ELJUTTATTAK.

SZÁMOS TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI TISZTSÉGET, FELADATOT LÁTOTT EL AZ EGYETEMEN ÉS ORSZÁGOSAN IS.

1955-BEN MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT MEGKAPTA STEINER LAJOS EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZATÁT, 1956-BAN PEDIG A FELSŐOKTATÁS KIVÁLÓ DOLGOZÓJA KITÜNTETÉST.

KUTATÁSAI KÖZÉPPONTJÁBAN A MIKROKLIMATOLÓGIAI ALAPKUTATÁSOK ÁLLTAK, DE A FÖLDRAJZTUDOMÁNY MINDEN ÁGÁVAL FOGLALKOZOTT. SZÁMOS EGYETEMI JEGYZETET ÉS MŰSZERT IS KÉSZÍTETT.

67 ÉVES KORÁBAN, 1972. ÁPRILIS ELSEJÉN SZEGEDEN HUNYT EL.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN