WALTNER KÁROLY

GYERMEKGYÓGYÁSZ
1894. JÚLIUS 20-ÁN SZÜLETETT LOVRINBAN /MA ROMÁNIA/ ÉS 1981. AUGUSZTUS 18-ÁN HALT MEG SZEGEDEN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1912 ÉS 1920 KÖZÖTT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE.

1925/1926-BAN 14 HÓNAPOT BALTIMORE-BAN TÖLTÖTT, A JOHNS HOPKINS EGYETEMEN ROCKEFELLER-ÖSZTÖNDÍJJAL. 1927-TÕL A SZEGEDI GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA MUNKATÁRSA LETT. 1928-BAN "CSECSEMÕKORI ALKATI ÉS ANYAGCSEREBETEGSÉGEK" ÉS "FERTÕZÕBETEGSÉGEK" TÁRGYKÖRBÕL HABILITÁLT. 1933-BAN CÍMZETES EGYETEMI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI.

1936-BAN TÁVOZOTT SZEGEDRÕL, A GYULAI, MAJD 1937-TÕL A FÕVÁROSI ÁLLAMI GYERMEKVÉDÕ INTÉZET IGAZGATÓ FÕORVOSA LETT, AHOL MINDEN EREJÉT A "MENHELYI GYERMEKEK" ÉRDEKÉBEN A "SZOCIALIS MEDICINA" SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTOTTA.

1947-BEN A SZEGEDI EGYETEM ROMBADÖNTÖTT GYERMEKKLINIKÁJÁNAK ÚJJÁÉPÍTÉSE IDEJÉN TÉRT VISSZA SZEGEDRE, 1947. MÁJUS 29-TÕL 1960. AUGUSZTUS 31-IG, NYUDÍJBA VONULÁSÁIG A SZEGEDI GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA TANSZÉKVEZETÕ EGYETEMI TANÁRA VOLT. A MEGÚJULT INTÉZETBEN SZERVEZETTSÉGBEN EGYEDÜLÁLLÓ BETEGELLÁTÁST, NEVELÕ-ÉS KUTATÓMUNKÁT TEREMTETT.

1952-BEN KANDIDÁTUSI FOKOZATOT SZERZETT, TUDOMÁNYOS ÉRDEKLÕDÉSE FÕKÉNT A CSECSEMÕ ÉS GYERMEKKORI TÁPLÁLKOZÁS ÉLETTANA, AZ ANGOLKÓR, A VÉRHAS, A REUMÁS LÁZ, A JÁRVÁNYOS GYERMEKBÉNULÁS ÉS A VÉRKÉPZÕ SZERVEK BETEGSEGEI FELÉ FORDULT. TÖBB MINT NYOLCVAN KÖZLEMÉNYÉVEL A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS VILÁG ELISMERÉSÉT IS KIVÍVTA.

LELKIISMERETES, MAGAS SZÍNVONALÚ MUNKÁJÁÉRT TÖBB ALKALOMMAL KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT.

ÖNZETLENÜL TÁMOGATTA AZ ELESETETTEKET ,JELENTÕS ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJTOTT A SZEGEDI AGYAGOS UTCAI EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKOTTHON ÚJ PAVILONJÁNAK BÕVÍTÉSÉHEZ, AMELYET 1994-BEN RÓLA NEVEZTEK EL.

PROFESSZOR TÁRSA PETRI GÁBOR ÍGY BÚCSÚZOTT TÕLE: "WALTNER KÁROLY MODERN SZENT VOLT ÉS ASZKÉTA...LELKE, MELY EBBEN A TÖRÉKENY TESTBEN LAKOZOTT, EDZETT VOLT, MINT AZ ACÉL, ÉS JELLEME KEMÉNY, MINT A GYÉMÁNT."
 

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN