WITTMAN TIBOR

TÖRTÉNÉSZ

1923. JANUÁR 15-ÉN SZÜLETETT JÁSZBERÉNYBEN ÉS 1972. JÚLIUS 31-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN VÉGEZTE. 1941-1946 KÖZÖTT EÖTVÖS-KOLLÉGISTA VOLT. 1948-TÓL A JÁSZBERÉNYI TANÍTÓKÉPZÕ, A PÉCSI, MAJD A BUDAPESTI FÕISKOLA TÖRTÉNELEM TANÁRAKÉNT DOLGOZOTT.

1946-BAN EGYETEMI DOKTORI, 1955-BEN KANDIDÁTUSI FOKOZATOT SZERZETT. 1957-58-BAN A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEMEN OKTATOTT, MAJD 1958-TÓL SZEGEDEN FOLYTATTA OKTATÓI TEVÉKENYSÉGÉT.

1959-TÕL 1972-IG HALÁLÁIG, A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK VEZETÕJE VOLT. 1962-BEN MEGKAPTA A TUDOMÁNYOK DOKTORA CÍMET. 1961-TÕL EGYETEMI TANÁR,

1963-1964 KÖZÖTT DÉKÁNHELYETTESI, 1964-1967-BEN OKTATÁSI REKTORHELYETTESI FELADATOT LÁTOTT EL.

TANULMÁNYÚTON JÁRT CSEHSZLOVÁKIÁBAN, BELGIUMBAN, FRANCIAORSZÁGBAN, BOLÍVIÁBAN, CHILÉBEN, PERUBAN, NDK-BAN, SPANYOLORSZÁGBAN, ANGLIÁBAN, SZOVJETUNIÓBAN, VIETNÁMI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS KUBÁBAN .

TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁG MELLETT, JELENTÕS TUDOMÁNYOS TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE. MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGI TAG (1969-), TUDOMÁNYOS MINÕSÍTÕ BIZOTTSÁG TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGI TAG (1964-), SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG INTÉZÕ BIZOTTSÁGI TAG (1970-).

1960-T£L AZ ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SZERKESZTÕBIZOTTSÁGÁBAN DOLGOZOTT. AZ ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS EGYIK MEGALAPÍTÓJA VOLT.

1966-BAN A BOLÍVIAI POTOSÍ-I EGYETEM DÍSZDOKTORÁVÁ AVATTA.

TUDOMÁNYOS KUTATÁSAIT A MAGYAR REFORMKOR VIZSGÁLATÁVAL KEZDTE, MAJD ÉRDEKLÕDÉSE AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSA FELÉ IRÁNYULT. KEZDETBEN NÉMETALFÖLD, KÉSÕBB DÉL-AMERIKA TÖRTÉNETÉT KUTATTA.

ISKOLÁT TEREMTETT AZZAL, HOGY MEGHONOSÍTOTT MAGYARORSZÁGON EGY ADDIG ISMERETLEN DISZCIPLÍNÁT, A LATIN-AMERIKANISZTIKÁT.

LEGFONTOSABB MÛVEI


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN