Fontosabb magyar tanulmányok Hemingwayről

Antal János: Az intellektualizmus nomádjai = Uő.: Hit és tévedés, Magvető 1985. 336-338. p.
Bálint György: Mai amerikai dekameron = Uő.: A toronyőr visszapillant, Magvető 1961. 2. köt. 172-176. p.
Bálint György: Nyugati regény - magyar regény = Uő.: A toronyőr visszapillant, Magvető 1961. 2. köt. 502-521. p.
T. Baltay Ildikó: Hemingway az irodalomkritika tükrében = Világirodalmi Figyelő 1963. 3. sz. 266-270. p.
Benedek Marcell: Hemingway. Bevezető tanulmány a Búcsú a fegyverek-höz 1934.
Bodnár György: Hemingway és az új realizmus = Világirodalmi Figyelő 1963. 3. sz.
Egri Péter: Hemingway, Gondolat Kiadó 1967.
Granasztói Pál: [Hemingwayről] = Uő.: Múló világom. Napló, Magvető 1970. 265-270. p.
Gyurkó László: Heminway novellái = Uő.: A negyedik ember, Szépirodalmi Kiadó 1964. 288-295. p.
Halász Gábor: Hemingway: Akiért a harang szól = Magyar Csillag 1942. I.
Hegedűs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok, Trezor 1994., 417-420. p.
Kassák Lajos: Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől = Uő.: Csavargók, alkotók, Magvető 504-507. p.
Kocztur Gizella, K.: Ernest Hemingway = Világirodalom IV. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó 1963. 134-141. p.
Országh László: [Hemingway] = Uő.: Az amerikai irodalom története, Gondolat 1967. 314-319. p.
Országh László-Virágos Zsolt: Az amerikai irodalom története, Eötvös József Kiadó 1997. 1. köt. 200-203. p.
Reményi József: Ernest Hemingway = Mai amerikai dekameron, Nyugat 1935. 219-220. p.
Salgó László: Hemingway halászai között = Uő.: Ostromlott sziget, Kossuth Kiadó 1964. 193-207. p.
Sőtér István: Hemingway: Akiért a harang szól = Uő.: Világtájak, Szépirodalmi Kiadó 1957. 447-452. p.
Sükösd Mihály: Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger, Akkord 1997.
Sükösd Mihály: Hemingway világa, Európa Kiadó 1977.
Sükösd Mihály: Hemingway világa. Bevezető tanulmány A folyón át a fák közé-hez 1958.
Sükösd Mihály: A Hemingway-élmény nyomában = Uő.: Kilátó, Szépirodalmi Kiadó 1974. 133-184. p.
Szabó László, Cs.: Az Odéon utca árnyai. Joyce, Sylvia Beach, Hemingway = Uő.: Őrzők, Magvető 1985. 559-567. p.
Szász Imre: Ernest Hemingway. Kaland és legenda = Az amerikai irodalom a huszadik században 1962. 287-312. p., 493-494. p.
Szász Imre: Ernest Hemingway. Bevezető tanulmány a Novellák-hoz 1963.
Szász Imre: Hemingway = Világirodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó 1975. 4. köt. 368-371. p.
Szentkuthy Miklós: Hemingway = Uő.: Meghatározások és szerepek, Magvető 1969. 378-402. p.
Tolnai Gábor: [Hemingway barátjáról és alkotótársáról, Joris Ivensről] = Uő.: A tenger és a szél. Kubai krónika, Magvető 1964. 179-183. p.
Ungvári Tamás: Amerikai mítosz = Uő.: Az eltűnt személyiség nyomában, Szépirodalmi Kiadó 1966. 253-261. p.
Vas István: Hemingway: Különös társaság = Uő.: Az ismeretlen isten, Szépirodalmi Kiadó 1974. 86-88. p.


vissza