Dévai Bíró Mátyás

Dévai Bíró Mátyás

Az első magyar reformátorként emlegetett protestáns lelkész Déván született valamikor a 15-16. század fordulóján.

Wittenbergben (Krakkóban végzett egyetemi tanulmányok és egy éves boldogkővári káplánkodás után) 1529-30-ban fordult meg először, majd utóbb 1536-ban. Két útja között két ízben is börtönbe csukták a protestáns igehirdetései miatt, majd 1534-től Nádasdy Tamás Melanchthon-ajánlotta pártfogoltjaként a sárvár-újszigeti iskolában dolgozott.

Később (1539-40-ben) Perényi Péter udvai papja, majd megint iskolamester volt, ezúttal Szikszón(1540). Utolsó éveit Wittenbergben töltötte, majd hazatért, és 1545 körül halt meg.

Legismertebb munkái az Orthographia Ungarica, és a Tízparancsolatnak magyarázatja. Ez utóbbi nem csak a Tízparancsolattal, hanem a Miatyánkkal és a szentségekkel kapcsolatos lutheri tanítást is tartalmazza. Az 1549-es krakkói kiadást (RMNy.I.78) megelőző 1539-esnek csak egy töredéke ismert (RMNy.I.23)