Fókuszban
Teleki Pál a Jamboree-ról
Címlap

 

Teleki Pál a Vezetõk Lapjában


A cserkésztisztek számára íródott Vezetõk Lapja c. folyóiratban jelent meg gróf Telekinek a Magyar Cserkészben olvashatóétól eléggé eltérõ értékelése is.

Ez a látszólag jelentéktelen írás azonban nagyon érdekesen világít rá Teleki önmarcangoló, aggályos lelki alkatára - ami tragédiáját is okozta -, másrészt kiderül belõle, hogy Teleki nem föltétlen szerette volna Magyarországra hozni a jamboree-t.

Ennek pontos okai nem világosak, valószínüleg gazdasági aggodalmai is voltak, de talán a jobbratolódó kormányzat "nemzetpolitikai" propagandájától is féltette az általa annyira kedvelt mozgalmat.

 

Cserkésztiszt Testvéreim!

Mint a "Magyar Cserkész"-ben, úgy e lapokon is közzéteszem és átadom Nektek Kormányzó Urunk Õfõméltóságának köszönetét és elismerését, amely különösképpen szól a cserkésztisztekhez, fõleg azokhoz. akik a jamboree-munkában a legtevékenyebb részt vették ki. De szól mindnyájatokhoz, mert nemcsak azt a munkát emeli ki és dicséri meg, amely a jamboree szervezésével kapcsolatos, de azt is, amely a jamboreet lehetõvé tette: a magyar cserkészel csendes, de céltudatos felépítésének ily nagy eredményt ért munkáját.

Amidõn ezt teszem, azokhoz, amiket búcsúzóul minden magyar cserkészhez intéztem a “Magyar Cserkész" hasábjain, még pár szót akarok hozzáfûzni.

Sok mindent képzeltem másképpen, - valószínûleg Ti is!

Egyebek közt a táborparancsnoki funkciót is másképp gondoltam a jamboree alatt. Jobban a háttérben és komolyabban. Sajnos idegeim nem bírták, hogy nem tudtam a tábor cserkésziességét úgy megvédeni, ahogy szerettem volna. Ezért nem voltam már táborparancsnok komoly vonatkozásokban a jamboreen és sodort el a reprezentáció s lettem zászlórúd. Ha mégis táborparancsnok maradtam - és éreztem egyes ajkakon a kérdést -, tettem, mert nagyobb zavart és fõleg félreértéseket, firtatásokat okozott volna, ha megyek. Keltõs állásom miatt is bajos lett volna. Hisz egyáltalán azért vállaltam a táborparancsnokságot - a ki pedig Sík Sándorral együtt a jamboree-meghívás ellen szavaztunk és kis ujjamat sem mozdítottam érte Badenben -, mert .tudtam, hogy nálunk, - de valószínûleg máshol is -~ kifelé hasznos egy vot miniszterelnök, ki elõtt gyorsabban megnyílnak az ajtók, még oly szimpatikus ügyben is, mint a cserkészet. Csak tempókérdés, de láttuk így is két év ép, hogy elég egy világjamboree megrendezésére.

Ha most már így végig táborparancsnok maradtam - keeping smiling! - reám hárul az a feladat is, hogy összegyûjtsem mindazt a köszönetet, amely összes magyar cserkésztestvéreitek részérõl mindnyájatok, minden egyes felé áramlik, aki a nagy munkában, annak bármely kis vagy nagy posztján és a nagy siker kivívásában résztvett. Mert ha mi, akik a kulisszák mögött is dolgoztunk, sokszor éreztük is a szekér döccenését, a szekér nagyjából oda ért, ahova akartuk vinni, - nemzeti vonatkozásban feljebb is jutott a dombra. mint bárki azt képzelte, akár a kívülállók, akár mi magunk.

[...]

Teleki Pál

Vezetõk Lapja, 1933. szeptember, 198-200 p.

 


(c) JATE Egyetemi Könyvtár, Szeged, 1998-1999.