Mészáros Andor    szobrász
Fabinyi Andor        könyvkiadó
Molnár György        építész, karikaturista
Orbán Dezsõ            festõmûvész
Barcs Imre            újságíró

(szereplésük java a háború utánra esik).