Emigráció

Fogalomtár

emigráns: politikai okokból hosszabb idõre elhagyja az országot. Késõbb haza kíván térni.

kivándorló: végleges letelepedési szándékkal hagyja el hazáját.

vendégmunkás, üzletember, mûvész, tudós: rövidebb vagy hosszabb idõtartamra külföldön tartózkodik, munkavállalás, érvényesülés, kutatómunka céljából, határozott visszatérési szándékkal.

turista: rövidebb vagy hosszabb idõtartamú külföldi utazáson vesz részt, melynek célja az ország megismerése Az utazás befejeztével hazatér.

disszidens: az anyaállam törvényeinek megsértésével, útiokmány nélkül hagyja el az országot, vagy törvényesen utazik ki, de nem tér vissza, gazdasági vagy politikai okok miatt.