Az emigráns amerikai magyarok jellegzetes 'hunglish' szókincse

(Bakó Ferenc: Kanadai magyarok c. könyve alapján)

Szójegyzék

(A szövegben használt idegen szavak, kivándorlással kapcsolatos kifejezések; az eredeti angol szótövet zárójelben tüntetjük fel.)

adresz = cím, valamelyik rokon vagy ismerõs lakcíme, ahol kezdetben a bevándorló segítséget kaphatott (address)

all rájt, olrájt = rendben van (all right)

aker, éker = területmérték - 0,703 katasztrális hold (acre)

andertéker = vállalkozó, pl. temetkezési vállalkozó, (undertaker)

áris = ír, ír nemzetiségû (irish)

autszájdon van = hátul, a telek, az udvar végén (outside)

báderoz = feszélyez (bother)

bafé szörvolás = lakodalomban, ha csak állva szolgálják ki a vendégeket (buffet serving)

bájer = vevõ a dohánytermésre (buyer)

bamak = csavargó (bum)

bangalóház = földszintes családi ház (bungalow)

barbikjú = szabadban használatos, háromlábú, fém hússütõ szerkezet (barbecue)

bárn = istálló, csûr (barn)

basz = autóbusz (bus)

bász = fõnök, munkavezetõ (boss)

becsler = agglegény, magányos ember, munkás; pl. "becsler munkán voltam" (bachelor)

bekjard = a hátsó udvar, a telek hátsó része (back yard)

benkmenidzsör = bankigazgató (bank manager)

benkút = összejövetel, bankett (banquet)

best man = võfély vagy násznagy

betyárburd = munkásszállás, amelyben csak férfiak laknak

bézment = alagsor, pince az épület alatt (basement)

bíf = marhahús (beef)

bilding = épület, építmény (building)

biznissz = üzlet, vállalkozás; pl. "biznisszbe mentünk bele" (business)

blenket = pokróc, csecsemõtakaró (blanket)

blémolja magát = önmagát okolja valamiért; pl. "ha valami baj történt volna, akkor én magamot blémolnám, miért avatkoztam bele" (blame)

bodi = test, holttest (body)

bodi = munkatárs, szaktárs (body)

bót drájver = dohánytöréshez használt szánkó kezelõje (boat driver)

boxi = doboz (box)

Boxing day= az ajándékot tartalmazó dobozok, csomagok felbontásának napja karácsony elõtt

brájd sáer = összejövetel esküvõ elõtt, amelyen a koszorúslányok megajándé kozzák a menyasszonyt (bride shower)

bucser, bucsero.s = hentes és mészáros mester (butcher)

burdosház = bevándorló munkások szállása, ahol kosztot is kaptak (boarding house)

ciment = beton, vasbeton (cement)

congratulation card = jókívánságot kifejezõ, alkalmi levelezõlap

cottage cheese = tehéntúró

credit = jó jegy, jó pont, elismerés az iskolában

credit kurzus = az etnikai csoportok nyelvének fakultatív oktatása

csaklet = csokoládé (chocolate)

csaklet kék = csokoládés tészta (chocolate cake)

csiff = fõnök, indián törzs, tábor vezetõje (cheef)

csörcs = templom (church)

dájmond = gyémánt, pl. "dájmond gyûrû az eljegyzésen" (diamond)

dájning szet = étkészlet (dining set)

dalszom = cimbalom (dulcym)

depresszió = gazdasági válság (depression)

diksönér = szótár (dictionary)

dipi = az 1948 és 1952 között érkezett háborús menekültek neve, az angol displaced person kifejezés kezdõbetûibõl rövidítve

dizizes = beteg (pl. a dohány), az angol disease-bõi (betegség) képezve

ducskozás = erdõirtáskor a tuskó kiszedése a földbõl (dutch go)

dzsek nadrág = amerikai divat szerint készült ruhadarab (jack)

dzsermán = német (german)

dzsompol = a munkásvándorlásnak az angolból származó kifejezése (jump)

édiam = beszédmód, tájszólás (idiom)

ekszent = kiejtés (accent)

ekszpenszif = drága, költséges (expensiv)

elevéter = lift, szállítószalag, amit dohányszüretkor a kemencerakáshoz használnak (elevator)

engécsment = eljegyzés (engagement)

enivé = így, tehát (anyway)

epöl trí = almafa (apple tree)

epel páj = almás pite (apple pie)

fájerplész = nyitott tûzhely a szobában, kandalló (fire place)

fájnanszol = támogat, pénzel (finance)

farma = tanya (farm)

farmi gazda = tanya tulajdonosa, õt hívják így a nála dolgozó munkások, napszámosok

fild = dohányföld, dohánykert (field)

finiselõ = betonfal építésén, javításán dolgozó munkás; pl. "ott lettem cément finiselõ" (finish - bevégezni)

fit, fittes = hosszmérték, láb (foot, többesszámban feet, kb. 30 em); pl. "öt fittes volt a fagy a földben"

fleg = kis zászló a temetési menetoszlop gépkocsijain (flag)

flú pájp = dohányszárító kemence része, a meleget, a hõt vezetõ csõ (flew pipe)

fónol = telefonál (telephone, phone)

fórlédi = munkavezetõ nõ (forelady)

formány = munkavezetõ (foreman)

forner = idegen, bevándorló (foreigner)

forszol = kényszerít, pl. "forszoltuk magunkat" (force)

frém = a még nyitott sírra helyezett vaskeret a koporsó számára (frame)

frend = barátja valakinek (friend)

fricserét = hûtõszekrény (refrigerator)

frizer = hûtõszekrény (freezer)

frút kék = gyümölcsös tészta, kalács, püspökkenyérhez hasonló (fruit cake)

fúd = étel (food)

funerál = temetkezési vállalat (Funeral Home)

fõburdos = a munkásszállást fenntartó család feje

förnisz, fanesz = dohányszárító (és vasolvasztó) kemence (furnace)

gallond, gallondos = ûrmérték, 3,785 liter; pl. "egy tizenöt gallondos edény" (gallon)

gambó = szántás után a földön maradt nagyobb rögök neve; eredete ismeretlen

geng = munkacsapat, banda (gang)

gentleman farm = magyar arisztokraták tanyája, ahol fõleg állattartással foglalkoztak

gezolin = benzin (gasoline)

godfather = keresztapa

governoment = a kanadai kormány (government)

grinház = üvegház melegágyakkal a dohánypalánták neveléséhez (green house)

grin lájt = zöldre állított közlekedési lámpa (green light)

grószeri = fûszeráru, élelem (grocery)

grószeri stór = fûszerüzlet (grocery store)

hájvé = országút, autóút (highway)

hallóing = átlátszó, áttetszõ anyag, pl. papír (hollowing) Hallow'een = népszokás mindenszentek napja elõestéjén

hamsztéd, homstéd, hamstéd föld = földbirtok, a század elején igényelhetõ földterület egysége (homestead)

hani mún = mézeshét (honey moon)

hart etek = szívroham, szívszélhûdés (heart attack)

harveszt = dohányszüret, búza aratása (harvest)

hászkót = házikabát, pongyola (house coat)

hed lámpa = az autó reflektora (head lamp)

hedsztón = sírkõ, síremlék, fejfa (head stone)

holszél kompánia = nagykereskedõk társasága (whole sale company)

hóm-méd = házilag, otthon készített étel (home made)

hóner = egyetemi végzettség kitüntetõ fokozata (honour)

hunglish = angollal kevert magyar nyelv

insurencia = biztosítás (insurance)

ja, je = az angolban is gyakran használt, igen jelentésû, részben német eredetû szavak

jelló memmon = dohányfajta neve, magyarul annyi, mint arany gazdaság (Yellow Memmon)

juniform = egyenruha, sportoláshoz használt mez, dressz (uniform)

junió = szakszervezet (union)

kaberd = szekrény (cupboard)

kabinet méker = bútorasztalos (cabinet maker)

káboj, kábojszok = tehén- vagy lópásztor(ok) (cowboy, cowboys)

kalavéterez = tárcsáz (a tárcsát 1-2 ló húzza)

káré = gépkocsi (car)

kár sap = vagongyár (car shop)

katics = hétvégi ház (cottage)

kék = kalács, torta; pl. "születésnapi kék" (cake)

kekszi = tészta, kalács, torta; pl. "menyasszony kekszi" (cakes, wedding cakes)

kendi = édesség (candy)

kenna = konzerv, konzervdoboz (can)

kenszer = rák, rákkutatás (cancer)

kiln = dohányszárító kemence (kiln)

klab = klub, egyesületi helyiség (club)

kolónia = régies kifejezés gyarmat, tartomány jelentéssel, de a nemzetiségek zárt településeit is jelölték vele

kompánia burd = munkásszálló, amelyben a lakók a költségeket közösen viselték (company board)

konszekson = határrész, sorszámozva egy-egy településen belül (consection)

kontrektol = lefoglal, elõjegyez (contract)

kontrektor = vállalkozó (contractor)

krak = égetett agyag-, cserép- vagy kõedény (crook)

krap = termés, dohánytermés (crop)

kukheim = fõtt sonka (cooked ham)

lájt = közlekedési lámpa és mindenfajta villanyégõ (light)

lancsol = étkezik, eszik-iszik (lunch)

lédizéd = nõegylet (ladies aid)

líf hendler = szüretkor a dohányleveleket a kötéshez adogató munkás (leaf handler)

lódrájver = lóhajtó a dohányszüreten (driver)

loncs, löncs = ebéd (lunch)

löncs mít = az ebéd egy-egy (hús-) fogása (lunch meat)

lúsz = laza, pl. "lúsz homoktalaj dohánykertnek" (loose)

maiden warner = nyoszolyólány és asszony (?), az angolban szó szerint szûz-õr jelentéssel

Magyar-Kanada = fiktív terület, Kanadának magyarok lakta részei

máji, máj = angol hosszmérték (1,6 kilométer: mile)

makk = trágyával kevert fekete föld a dohánypalánta számára (muck)

markit = piac (market)

master of ceremonies = a lakodalom szertartásmestere (kanadai angol szokás szerint)

maszkég = prérin termõ, mohaszerû növény (muskeg)

maton = birkahús (mutton)

megfikszolni = megjavítani (fix)

mennoniták, mininájtok = volgai német származású népcsoport sajátos vallási, öltözködési szokásokkal, életmóddal (Mennonite)

miszisz = férjezett nõ, és így szólították a burdosház gazdasszonyát is (missis)

miting = összejövetel (meeting)

mónti policok = lovas vagy motorizált csendõrség (mounted police)

mortics = kamat, a hitel összegének törlesztése (mortgage)

mózeskosár = a századunk elsõ felében útnak induló kivándorlók fûzbõl, mogyoróvesszõbõl fonott útitáskája

muffol = költözködik (move)

nébor = szomszéd (neighbour)

nídel = használ; pl. "a mama nem nídeli aztat" (need - annyi mint szüksége van valamire)

= nem, az angol tagadószó egyenes átvétele (nem azonos a magyar no! indulatszóval) (no)

nörszeri = szeretetház, szociális otthon (nursery)

numera = sorszám, amellyel a munkásokat munkaviszonyuk alapján rangsorolják (l. szeniorti)

old age club = öregek klubja, egyesülete

óld fesön = régi szokás, ódivatú (old fashion)

óldkantri = az óhaza, Magyarország (old country)

orderez = megrendel valamit (order)

öreg kanadások = a múlt század végén és a 20. század elsõ felében (1944-ig) Kanadába kivándorolt magyarság

pádizni = összejövetelen, partyn részt venni

pánd = súlymérték (0,45 kg) (pound)

patron = a bál tiszteletbeli elnöke

pensin = nyugdíj (pension)

pikcsör = kép, fénykép a fiatal párról (picture)

pikk = csákány (pick)

plabing firm = csõszerelõ mûhely (plumbing farm)

pléd = sík vidék; pl. "kimegyen a plédre dolgozni" (plane)

palit = rendõr (police)

pólis = lengyel nemzetiségû (polish)

polyák = lengyel (régi magyar kifejezés)

prájmer, prájmolni = dohánytörõ munkás, dohányt törni (primer)

prájsz = díj, elismerés (price)

préritartományok = az Ontariótól nyugatra hosszan elterjedõ tartományok (Manitoba, Alberta, Saskatchewan), melyek területe nagyrészt füves pusztaság

prezent = lakodalmi ajándék (present)

reception = a lakodalom fõ, közös étkezése, a vacsora

red lájt = pirosat mutató közlekedési lámpa (red light)

rendol = kölcsönöz, bérbe ad valamit (rent)

rent = bérlet; pl. "kiadták rentbe", ami az angol szó közvetlen átvétele és alkalmazása

ritájerol = nyugdíjba megy (retire)

= sor, melybe dohánypalántákat ültetnek (row) - a rónak része az "ágy", a palánta fészke

rooming house = többszobás lakás

sáer, sóuer = keresztelõ és esküvõ elõtt szokásos szûkebb körû összejövetel, mely alkalommal a meghívottak ajándékot hoznak a menyasszonynak (shower)

sap = bolt, üzlet (shop)

Saskanada = Saskatchewan tartomány népi neve, minthogy itt nagyszámú magyarság él

section = birtokegység, amelyben 160 acre, azaz 112 katasztrális hold fóld van

szleg parti = legénybúcsú (slag party)

Stétsz, Stét = az Amerikai Egyesült Államok rövidített magyar neve

stór = üzlet (store)

stukkolás = aratás után a búzakévék összetámasztása (stick up)

r = biztosan, természetesen (sure)

swampfever = mocsárláz

szaker, szakerkontroll = a dohány vadhajtása, amit növése közben folyamatosan levagdosnak (sucker) - a szaker kontroll annyi, mint vegyszerezés

szeniorti szerint = a sorrendben régebbi dolgozók elõnyben részesülnek (seniority)

szingl ember = magányos, nõtlen férfi (single)

szokker = játék, labdarúgás (soccer)

szörfájtott = hitelesített (pl. dohánymag) (certify)

szpánszerol = anyagilag, erkölcsileg támogat pl. egy sportegyesületet, egy színészt (sponsor)

sték = marhasült (steak)

sztip = egy levél dohány szárastul (stipe)

tájer = szüreten a dohányleveleket kötözõ személy (tier)

tájz = vasúti talpfa; pl. "hordja a tájzot" (ties)

tappol = túlburjánzás ellen a dohánytõkét "letetejelik", vagyis levágják a hegyét (top-tetõ)

teleksz táp = baromfi eleség

tenk = tartály (tank)

ticser kalics = tanárképzõ fõiskola (teacher college)

tim = sportegyesület, labdarúgócsapat (team)

timberwolf = erdei farkas

tobacco belt = dohányvidék Ontario tartomány déli részén

tószt = pirított kenyér (toast)

tósztör = elektromos kenyérpirító (toaster)

tunel = alagút, csatorna (tunnel)

township = közigazgatási körzet, amely 64 szekciót foglal magába

vacsman = portás, kapus (watchman)

verház = raktár, a dohányértékesítõk közös nagy raktára (warehouse)

villbáré = talicska (wheelbarrow)

vók = gyalogút a dohánypalánták sorai között (walk)

well = mondatot, mellékmondatot kezdõ szó nos, tehát, lám értelemben; az angol szó változatlan átvétele

Veszt = Kanada nyugati része Ontario tartománytól kezdve; pl. "Veszten kezdtük a kivándorló életet" (West)