A magyar könyvhét története 1938-1941

Tulajdonképpen csak az első nevezhető "könyvhét"-nek, a többi inkább "könyvnapok" ill. "könyvnap".
1938. június 9-11.
Megjelenik 49 könyv, valamennyi magyar szerzőtől, közöttük:
Aszlányi Károly: A gazdag ember
Benedek Marcell: A magyar irodalom története
Darvas József: A törökverő : Történelmi regény
Hunyadi Jánosról

Deér József: Pogány magyarság, keresztény magyarság
Faludy György: A pompeji strázsán
Földi Mihály: A miniszter
Harsányi Zsolt: Sacra Corona : A magyar szent korona regénye
Illyés Gyula: Petőfi
József Attila összes versei és válogatott írásai
Komáromi János: Esze Tamás, a mezítlábasok ezredese
Körmendi Ferenc: A budapesti kaland
Laczkó Géza: Királyhágó
Ráth-Végh István: Az emberi butaság kultúrtörténete
Tóth Tihamér: A művelt ifjú
Vaszary Gábor: Hárman egymás ellen

1939. június 1-3.
Megjelenik 49 könyv, valamennyi magyar szerzőtől, közöttük:
Erdei Ferenc: Kossuth Lajos azt üzente
Féja Géza: Kurucok
Horváth Jenő: Felelősség a háborúért és a békeszerződésért
Illyés Gyula: Ki a magyar? ; Külön világban
Karinthy Frigyes: Így írtok ti
Kodolányi János: József az ács
Kovács Imre: Kolontó
Magyar költők a szabadságért : Három évszázad szabadságverseiből (Összeáll. Benedek Marcell)
Móricz Zsigmond: Életem regénye
Ortutay Gyula: Rákóczi két népe
Palotay Gertrúd: Magyar népviseletek
Sík Sándor: Pázmány : Az ember és az író
Cs. Szabó László: Magyar néző : Napló az európai válságról
Szabó Zoltán: Két pogány közt
Török Sophie: Nem vagy igazi

1940. június
Megjelenik 97 könyv, valamennyi magyar szerzőtől, közöttük:
Balázs Ferenc: A rög alatt
Berend Miklósné: Hazádnak rendületlenül
Bözödi György: Székely bánja
Donászy Ferenc: Végvárak vitézei
Erdei Ferenc: Kossuth Lajos azt üzente
Erdélyi József: Emlék
Harsányi Zsolt: Mátyás király
Herczeg Ferenc: Pro libertate
Horváth Jenő: A trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja
Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar
Illyés Gyula összes versei
Juhász Gyula összes versei
Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
Kovács Imre: A magyar parasztság története
Magvető : A magyar irodalom élő könyve (Összeáll. Móricz Zsigmond)
Magyar gyári munkásság : Szociális helyzetkép (Szerk. Rézler Gyula)
Méhely Lajos: Vér és faj
Németh László: A minőség forradalma ; Szekfű Gyula
Reményik Sándor: Magasfeszültség
Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban
Tompa László: Hol vagy ember?
Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar?

1941. május 4-6.
Megjelenik 97 könyv, valamennyi magyar szerzőtől, közöttük:
Erdélyi József: Emlék
Féja Géza: Régi magyarság : A magyar irodalom története 1772-ig
Ferdinandy Mihály: Mi magyarok : Történelmi tanulmányok
Gulácsy Irén: Pax vobis
Gyóni Géza összes versei
Györffy István: Nagykunsági krónika
Horváth Jenő: A modern világ kialakulása : 1845-1941
Ignácz Rózsa: Keleti magyarok nyomában
Illyés Gyula: Csizma az asztalon : Társadalomrajz
Kodolányi János: Baranyai utazás
Mécs László összes versei
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja
Reményik Sándor összes versei
Sík Sándor összes versei
Sinka István: Denevérek honfoglalása
Szabó Dezső: Az egész látóhatár
Székely Mózes: Zátony
Vajthó László: Halhatatlan magyar irodalom
Veres Péter: Ember és írás

Benedek
Darvas
Komáromi
Tóth
Illyés
Illyés
Ortutay
Magyar...

Kosztolányi Szurmay Tompa Győrffy Sinka

A címlapképek a JATE Egyetemi Könyvtárban található könyvekről készültek.Irodalom: Magyarország történeti kronológiája 3. 1848-1944. / Főszerk. Benda Kálmán
Bp. : Akadémiai K., 1983

Előző oldal