A MAGYAR KIRÁLYI KÖVETSÉGEK VEZETŐI

1935-1940


ALBÁNIA
1935-1936: dr. báró Villani Frigyes rendkívüli követ és megh. miniszter 1936-1938: ua.
1938-1939: ua.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
1935-1936: Pelényi János rendkívüli követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

ARGENTINA
1935-1936: ipolynyéki Haydin Albert rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott II. oszt. fõkonzul
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: boldvai Bobrik Arno rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

AUSZTRIA
1935-1936: báró altorjai Apor Gábor rendk. követ és megh. miniszteri
1936-1938: dr. rudnói és divékújfalusi Rudnay Lajos rendk. követ és megh. miniszter

BELGIUM
1935-1936: gr. Woracziczky Olivér I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivõ
1936-1938: ua.
1938-1939: adamóczi Ambró Ferenc rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1939-1940: ua.

BRAZÍLIA
1936-1938: ipolynyéki Haydin Albert rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott II. oszt. fõkonzul (1938-tól ügyvivõ)
1938-1939: ua.
1939-1940: ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós rendk. követ és megh. miniszter

BULGÁRIA
1935: rudnói és divékújfalusi dr. Rudnay Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1936: dr. tvarozsnai és felsõrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter
1937-1938: gróf Woracziczky Olivér rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1938-1939: ua.
1939-1940: Jungerth-Arnóthy Mihály rendk. követ és megh. miniszter

CHILE
1935-1936: ipolynyéki Haydin Albert rendk. követ és megh. miniszteri cínmmel felruházott II. oszt. fõkonzul
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: boldvai Bobrik Arno rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

CSEHSZLOVÁKIA
1935-1936: dr. westerscheimbi Wettstein János rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.

DÁNIA
1935-1936: dr. kis-sólymosi Magyary Antal rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938: dr. tvarozsnai és felsõrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

EGYIPTOM
1935-1936: dr. Förnster Pál miniszteri segédtitkár, ideiglenes ügyvivõ, a követség vezetését Budapestrõl látja el
1936-1937: ua.
1937-1938: dr. rudnói és divékújfalusi Rudnay Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. gróf Semsey Andor II. oszt. követségi tanácsosi címmel felruházott I. oszt. követségi titkár, ügyvivõ

ÉSZTORSZÁG
1935-1936: nemeskéri Kiss Sándor rendk. jövet és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1937-1938: dr. murai és köröstarcsai Török Béla Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. báró Villani Lajos rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

FINNORSZÁG
1935-1936: nemeskéri Kiss Sándor rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1937-1938: dr. murai és köröstarcsai Török Béla Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. báró Villani Lajos rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

FRANCIAORSZÁG
1935-1936: dr. gróf hédervári Khuen-Héderváry Sándor rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

GÖRÖGORSZÁG
1935-1936: dr. murai és köröstarcsai Török Béla rendk. követ és megh. miniszter
1937-1938: dr. rudnói és divékújfalusi Rudnay Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. lászlófalvi Velics László rendk. követ és megh. miniszter

IRAK
1936-1938: márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1939-1940: ua., rendk. követ és megh. miniszter

IRÁN
1936-1938: márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán rendk. követ és és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1939-1940: ua., rendk. követ és és megh. miniszter

JAPÁN
1939-1940: Ghika György rendk. követ és és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. fõkonzul

JUGOSZLÁVIA
1929-1938: lovag Alth Waldemár rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: dr. báró szentgyörgyvölgyi és galánthai báró Bakach-Bessenyey György rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1939-1940: ua., rendk. követ és megh. miniszter

KUBA
1935-1936: Pelényi János rendkívüli követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

LENGYELORSZÁG
1935-1936: dr. tvarozsnai és felsõrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: dr. Hory András rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

LETTORSZÁG
1935-1936: nemeskéri Kiss Sándor rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1937-1938: dr. murai és köröstarcsai Török Béla Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. báró Villani Lajos rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

LITVÁNIA
1935-1936: nemeskéri Kiss Sándor rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1937-1938: dr. murai és köröstarcsai Török Béla Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. báró Villani Lajos rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

LUXEMBURG
1935-1936: gróf Woracziczky Olivér I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivõ
1938-1939: adamóczi Ambró Ferenc rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivõ
1939-1940: ua.

MEXIKÓ
1935-1936: Pelényi János rendkívüli követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

NAGY-BRITANNIA
1935: sárvár-felsõvidéki gróf Széchenyi László rendkívüli követ és megh. miniszter
1936: dr. Királdy-Lukács György I. oszt. követségi titkár, ideigl. ügyvivõ
1936-1937: dr. nemes Masirevich Szilárd Lajos rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: dr. nagyalásonyi Barcza György rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter
1939-1940: ua.

NÉMETALFÖLD
1935-1936: dr. kis-sólymosi Magyary Antal rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1939-1940: dr. Szent-Istvány Béla rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott miniszteri tanácsos

NÉMETORSZÁG
1935: dr. Masirevich Szilárd rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: Sztójay Döme rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

NÉPSZÖVETSÉG
1935: tahvári és tarkeõi Tahy László rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: dr. lászlófalvi Velics László rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1938-1939: ua.

NORVÉGIA
1935-1936: dr. kis-sólymosi Magyary Antal rendk. követ és megh. miniszter
1936-1937: ua.
1937-1938: dr. tvarozsnai és felsõrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

OLASZORSZÁG
1935-1936: dr. báró Villani Frigyes rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

PARAGUAY
1935-1936: ipolynyéki Haydin Albert rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott II. oszt. fõkonzul
1936-1938: ua.
1938-1939: boldvai Bobrik Arno rendk. követ és megh. miniszter
1939-1940: ua.

PORTUGÁLIA
1935: dr. kõrösszeghy és adorjáni Csáky István gróf II. oszt. követségi tanácsos, ideigl. ügyvivõ
1936-1938: maglódi Wodianer Andor, I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivõ
1938-1939: ua., rendk. követ és megh. miniszter
1939-1940: ua.

ROMÁNIA
1935-1936: dr. bárdosi Bárdossy László rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

SPANYOLORSZÁG
1935: dr. kõrösszeghy és adorjáni Csáky István gróf II. oszt. követségi tanácsos, ideigl. ügyvivõ
1936-1938: maglódi Wodianer Andor, I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivõ
1938-1939: Andorka Rezsõ rendk. követ és megh. miniszter
1939-1940: ua.

SVÁJC
1935: tahvári és tarkeõi Tahy László rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: dr. lászlófalvi Velics László rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

SVÉDORSZÁG
1935-1936: dr. kis-sólymosi Magyary Antal rendk. követ és megh. miniszter
1937-1938: dr. tvarozsnai és felsõrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

SZLOVÁKIA
1939-1940: szentmiklósi Szabó György rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

SZOCIALISTA SZOVJETKÖZTÁRSASÁGOK ÚNIÓJA
1935-1936: dr. Jungerth-Arnóthy Mihály rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: ua.
1939-1940: dr. csejtei Kristóffy József rendk. követi és megh. miniszteri címmel felruházott miniszteri tanácsos

TÖRÖKORSZÁG
1935: dr. Jungerth-Arnóthy Mihály I. oszt. követségi tanácsos, rendk. követ és megh. miniszter
1936-1938: márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos
1938-1939: ua.
1939-1940: ua.

URUGUAY
1935-1936: ipolynyéki Haydin Albert rendk. követ és megh. miniszteri címmel felruházott II. oszt. fõkonzul
1936-1938: ua.
1939-1940: boldvai Bobrik Arno rendk. követi és megh. miniszteri címmel felruházott I. oszt. követségi tanácsos

VATIKÁN
1935-1936: dr. nagyalásonyi Barcza György rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter
1936-1938: ua.
1938-1939: báró altorjai Apor Gábor titkos tanácsos, rendkívüli követ és megh. miniszter
1939-1940: ua.