GRAFIKA

A művészetnek az az ága, amelyhez szűkebb értelemben a nyomás útján sokszorosított, de eredetinek tekinthető művészi ábrázolások és az egyszeri műalkotások grafikai sokszorosító eljárással készült, eredeti alkotásnak nem tekinthető másolatai tartoznak. Tágabb értelemben ide sorolják a rajzművészet különféle fajait, a vízfestés és a pasztellfestés néhány termékét is. A grafikai nyomatok többségükben egyszínűek, készülhetnek azonban színes alapon, s több nyomólemez, ill. dúc segítségével több színű nyomással is.
(Művészeti lexikon)
"A grafika ott kezdődik, ahol a forma önmagáért való szépsége érvényesül. Tehát nem vázlat. Nem alap, amelyre a művész festői mondanivalóit fogja felépíteni, hanem befejezett egység, melyből sem elvenni, sem hozzátenni nem lehet. Még akkor sem, ha az egész csak pár vonalból áll."
(Rosner Károly: Magyar grafikus művészet
Bp. 1938.)
"A festés egész folyamata alatt, az utlsó ecsetvonásig tulajdonképpen mindig rajzolunk is. ...s így kelti a kép azt a harmonikus benyomást, hogy a rajz a színnel egy pillanatban született."
(Szőnyi István: A rajz = A képzőművészet iskolája Bp. 1976.)
"Elsősorban tanuljunk meg szénnel rajzolni. A legjobb és legtanulságossabb nagyon tág lehetőségű technika... leginkább benne egyeztethető össze a rajz, a festői felfogással." (Szőnyi István: A rajz = A képzőművészet iskolája Bp. 1976.)
"A grafikus a közhiedelem szerint a képzőművészetek másodosztályú polgára. A legtöbb ember szemében az egyszínű rajzból hiányzik a szórakoztató elem. Nem érzi, hogy az öncélú vonal és forma mögött gyakran nagyobb a színgazdagság, mint a legtarkább képen. Befejezetlen képnek érzi a grafikát, mely csak a szakembert érdekelheti. Míly tévedés! ... Nincs izgalmasabb látvány, mint egy nagy festő rajzait nézegetni. Az alkotás lázának első hevületében született rajzok gyakran gazdagabban tárják fel a művész egyéniségét, mint méteres vásznak." (Rosner Károly: Magyar grafikus művészet Bp. 1938)
"A grafikusművészet gyűjtőfogalom, mely magában foglalja a fekete-fehér művészet két nagy csoportját. Az elsőbe az eredeti, egyes példányban készült művek tartoznak: ceruzarajzok, szénrajzok, krétarajzok, tusrajzok, tollrajzok stb., míg a másodikba a művész keze által készült körajzról, rézelmezről, fadúcról vagy linóleummetszetről kézi vagy mechanikai eljárással sokszorosított lapok, nyomatok. Művészi értékelés szempontjából e két csoprot között nincs különbség, különbséget csak a kereskedelmi értékelés szempontjából lehet tenni." (Rosner Károly: Magyar grafikus művészet Bp. 1938)