Köz- és magángyűjtemények Magyarországon
a két világháború között

A legfontosabb képzőművészeti közgyűjteményünk az Országos Szépművészeti Múzeum volt. Igazgatója 1914-től 1935-ig Petrovics Elek, kinek működése korszakos változást jelentett a múzeum belső életének szervezése, a gyűjtés, a kiállítás rendezés, a tudományos feldolgozás terén. Utódja Csánky Dénes festőművész lett. Kilencéves igazgatósága alatt a múzeumi élet minden egyes területén a visszaesés, a szervezetlenség jelei mutatkoztak.
Budapest új múzeuma, a Fővárosi Képtár 1933-ban nyílt meg a Károlyi-palotában (Haynau egykori rezidenciáján). A képár élén Kopp Jenő állt. Nagy szerepet vállalt az élő művészet támogatásában, ami többnyire egyfajta jótékonyság gyakorlását jelentette. A főváros másik gyűjteménye a Zichy Múzeum volt, amelyet 1921-től látogathatott a közönség. A nagy értékű művészeti és iparművészeti gyűjteményt gróf Zichy Jenő hagyta a fővárosra 1906-ban. 1933-ban átkerült a Fővárosi Múzeum épületébe. Az Országos Iparművészeti Múzeum 1934-ig működött önállóan, ekkor a Nemzeti Múzeum egyik alosztálya lett.
A vidéki múzeumok legnagyobb részében képzőművészeti gyűjtemény alig, vagy csak nagyon elvétve volt. Az állandó képkiállításokon főleg a Szépművészeti Múzeum évtizedekre kölcsönadott "állami letét"-ként kezelt anyaga függött. Szegeden a Somogyi Könyvtár és a Városi Múzeum új, díszes palotájában harminc reprezentatív festmény függött állami letétként. A debreceni Déri Múzeum gyűjteményei hazai és külföldi viszonylatban is komoly értéket képviseltek. A képzőművészeti anyag 68 magyar, illetve külföldi festő és szobrász 109 műtárgyát tartalmazta. Borsod vármegye és Miskolc város múzeumát 1899-ben alapították, korszakunkban már gazdag gyűjteményeket ölelt fel (legjelentősebb az archeológiai gyűjtemény volt, itt őrizték a Szeleta-barlang ásatásaiból származó leleteket). Képzőművészeti gyűjteménye nem volt jelentős, főként helyi festők műveit őrizték itt. A 20. századi modern festmények figyelemre méltó sorozata volt a kaposvári, bajai és kecskeméti városi múzeumokban. Esztergom és Eger, a két érseki székhely nagy értékű, egyházi tulajdonban lévő önálló képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezett. Ezek az egyházi, a nyilvánosság számára is nyitott képtárak elsősorban közművelődési-kulturális szempontból voltak jelentősek, az élő művészekkel nem tartottak kapcsolatot.
A közgyűjtemények és a magángyűjtemények között érdekes átmenetet jelentett az Enrst Múzeum, Ernst Lajos gyűjteménye, amely magánkézben volt, de a közönség számára is nyitva állt. Nagy hatást gyakorolt a közízlés fejlesztésére. Gyűjteménye nem csupán művészeti jellegű, hanem felölelt mindenfajta hungaricumot. Elsősorban 19. századi magyar történelmi festményekben és művészarcképekben volt gazdag.
A magángyűjtők tevékenysége segítette a múzeumok munkáját: a remekművek ajándékozás, illetve vásárlás révén előbb-utóbb a múzeumokba kerültek. A régebbi, főúri gyűjtők mellett leginkább az iparmágnások, a gazdagabb polgárok hozták létre saját gyűjteményeiket. Mindinkább specializálták érdeklődési, gyűjtési területüket, amely elengedhetetlen feltétele volt a céltudatos gyűjtésnek.