RÉZKARC

Mélynyomású sokszorosító eljárás, ill. az így készült grafikai lap. A rézkarcnál savak marják be a kívánt vonalat. A sima rézlemezt hevítik és bőrhenger segítségével vékony aszfaltréteggel vonják be. Erre az aszfaltrétegre tűvel karcol a művész. A tű eltávolítja a fedő aszfaltréteget, ami sötét alapon vörös karcolatot eredményez. Az így karcolt rézlap hátát védőréteggel vonják be, és a lemez savval töltött tálba kerül. A sav megtámadja a rezet ott, ahol a tű végigfutott rajta, vagyis a vonalakon.
A vonalak gazdag skáláját úgy éri el a művész, hogy egyes helyeken megállítja az edzést. A rézksarc nagy előnye, hogy a vonal hajlékonyabb, a tű gyorsabban és engedelmesebben követi a grafikus friss impresszióit és nem kíván olyan hosszú és kitartó gyakrolati munkát, mint a rézmetszés. (Művészeti lexikon)
"A magyar rézkarcba új hangot, új kifejezőformát, új tartalmat Szőnyi István hozott. Az ő fellépésétől keltezhetjük a magyar rézkarc új korát. Szőnyi, ki mint egész fiatal festő is, kiemelkedett kortársai közül, rézkarcaiban már indulásakor egészen újat hozott. Nem indult a szokott ösvényen, nem tanult a Főiskolán grafikát, hanem a régi mesterek, főleg Rembrandt lapjaiból tanult. Karcaiban mindig a széles, festőiességre törekszik. Művein a vonal már teljesen elmerül és csak alkotó részévé válik a tónusnak." (Rosner Károly: Magyar grafikus művészet Bp. 1938.)
"Aba-Novák Vilmos erős, férfias egyénisége rézkarcaiban is meglátszik. Vonalai határozottak, biztosak és vonalvezetésén sehol sem látszik a keresés, ingadozás, tétovázás. Árnyékolásán a vonalak olyanok, mint a kardvágások. Szereti a mély tónusokat és ezért háromszor átrétegeli árnyékvonalait. Erőteljes formaérzékelése kitűnő önarcképén teljes egészében érvényesül. Kár, hogy az utóbbi években teljesen elhagyta a grafikát." (Rosner Károly: Magyar grafikus művészet Bp. 1938.)
"Vadász Endre (1901-1944), a legfiatalabb magyar grafikugárda egyik legtehetségesebb tagja, mestere a "legkevesebb" eszközöknek. A legkevesebb eszköz pedig nem más, mint a vonal. Vonalművészete nem támaszkodik más külföldi művész hasonló törekvéseire és ezekre mégcsak nem is emlékeztet. Róla elmondhatjuk azt, hogy vonala, egész ábrázolóképessége az ő saját kezeírása, egyéniségének tiszta hasonmása. Rézkarc ex-librisei világszerte elismertek." (Rosner Károly: Magyar grafikus művészet Bp. 1938.)