A Ranolder Intézet megnyitása

1937. október 3-án adták át hivatalosan a Ranolder Intézet Klára Nõipari és Háztartási Felsõ Leányiskolát, mely két intézmény, a Ranolder Nõnevelõ Intézet és a Klára Gyermekotthon Egyesület összeolvadásából jött létre.
Az új iskola
a korabeli tudósítások szerint egy "új leánytípus" képzését tûzte ki célul. Az intézmény az elméleti tárgyakat is gyakorlatias módon, a mindennapi kívánalmaknak megfelelve akarta oktatni, emellett tanmûhelyeiben többek között háztartási ismereteket vagy varrást is elsajátíthattak a növendékek.
Az ifjú lányok az érettségi után üzlet- és szalonvezetõként, munkafõnökként vagy igazgatóként helyezkedhettek el.
Az elsõ évfolyamot az 1937/38-as tanévben indították 45 fõvel, akik a társadalom minden rétegét képviselték, még az arisztokráciát is. Az épületeket korszerû gázfûtéssel szerelték fel. A Nemzeti Újság tudósítása szerint "villany- és gáztûzhelyek, a legmodernebb háztartási gépekkel felszerelt helyiségek, 15 zuhanyfülke, 30 öltözõfülke, külön tornaszoba, hatalmas kert, külön kerti tanulócsarnok" tartozott az iskolához. A varróteremben kizárólag Singer varrógépeken dolgoztak a növendékek.
A megnyitón beszédet mondott Hamvas Endre prelátus-kanonok, Klinda Pál igazgató, Kósa Kálmán kultuszminisztériumi és Kruchina Károly iparügyi minisztériumi osztályfõnök, Tabódy Ica c. fõigazgató és Usetty Béla országgyûlési képviselõ.

 

1
  thm_24.jpg  
 
2
  thm_25a.jpg  
 
3
  thm_25b.jpg  
 
4
  thm_25c.jpg  
 
5
  thm_25d.jpg  
 
6
  thm_26a.jpg  
 
7
  thm_26b.jpg  
 
8
  thm_26c.jpg  
 
9
  thm_26d.jpg  
 
10
  thm_27a.jpg  
 
11
  thm_27b.jpg  
 
12
  thm_27c.jpg  
 
13
  thm_27d.jpg