A 30-as évek sportsajtója

Részlet Hoppe László: Sport-publicisztika című tanulmányából (In: Magyar sport. Bp. : Reé L., [1935])

"Ma a helyzet a következő: napilapjaink kivétel nélkül foglalkoznak sporttal. Sportszaklapjaink között vannak napilapszerűek, vannak képeslapok, egy-egy sportággal foglalkozó speciális lapok, folyóiratok. Ugyancsak bő sportrovatokat találunk ifjúsági lapjainkban, társadalmi szemléinkben, amint hogy a mai magyar élettel foglalkozó egyetlen lap sem hunyhat szemet a magyar sport óriási térfoglalása előtt.

1934-ben a következő sportlapok jelennek meg Magyarországon:

Budapesten megjelenők

A Jég, XIX. évfolyam
A Budapesti Korcsolyázó Egyesület hivatalos lapja és kiadványa. Budapest, VI, Városliget, Stefánia út, Korcsolyacsarnok. Telefon 18-2-54. Felelős szerkesztő: Minich Jenő dr. Megjelenik téli idényben havonta kétszer.

Kerékpár és Mótorsport
Budapest, VI, Dembinszky ucca 18. Telefon 41-5-82. Felelős szerkesztő: Hauser Simon. Megjelenik minden héten. Ára 8 fillér.

Ifjúsági Testnevelés, XVII. évfolyam
Diáksportlap. Budapest, IX, Ferenc körút 34. Telefon: 89-5-14. Felelős szerkesztő és kiadó: Hámos Nándor. Megjelenik minden kedden. Ára 20 fillér.

Magyar Céllövő Sport, VI. évfolyam
Lövészeti szaklap. A Magyar Céllövő Szövetség lapja. Szerkesztőség: Budapest, VIII, Baross ucca 87., kiadóhivatal: I, Márvány ucca 27. Telefon: 50-4-32. Felelős szerkesztő és kiadó: Molnár Dezső. Megjelenik havonként. Ára 1 pengő.

Magyar Yacht, XIII. évfolyam
A Balatoni Yachtklub lapja. Budapest, I, Mészáros ucca 29. Telefon: 52-4-90. Felelős szerkesztő: Kleindin Hugó. Megjelenik havonként, ára 1 pengő.

Nemzeti Sport, XXVI. évfolyam
Budapest, VI, Rózsa ucca 111. Telefon: 11-2-44, 25-1-26. Főszerkesztő: Vadas Gyula dr, felelős szerkesztő: Hoppe László, felelős kiadó: Kultsár István. Megjelenik szerda és szombat kivételével minden nap. Ára 12 fillér.

Sporthirlap, XXV. évfolyam
Budapest, VI, Rózsa ucca 111. telefon: 19-6-54. Felelős szerkesztő és kiadó: Gyarmathy István. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ára 12 fillér.

Testnevelés, VII. évfolyam
Az Országos Testnevelési Tanács szakközlönye. Felelős szerkesztő: Mártonffy Miklós dr. Budapest, V, Alkotmány ucca 3. I. e. Telefon: 29-2-34. Megjelenik havonta. Ára 1 pengő 20 fillér.

Turistaság és Alpinizmus, XXIV. évfolyam
Budapest, IV, Szerb ucca 2. Telefon: 84-2-13. Felelős szerkesztő: Vigyázó János dr. Megjelenik havonta egyszer. Ára 1 pengő 50 fillér.

Turisták Lapja, XLVI. évfolyam
A Magyar Turista Egyesület lapja. Felelős szerkesztő: Peitler Gyula dr. Budapest, IV, Aranykéz ucca 6. Telefon: 87-6-76. Megjelenik havonta egyszer. Ára 1 pengő.

Víziélet, VII. évfolyam
A Magyar Szabadevezősök Egyesülete lapja. V, Lipót körút 16. Telefon: 52-1-15. Felelős szerkesztő: Tábori Kornél. Megjelenik havonta. Ára 50 fillér.

Sportprogram, VIII. évfolyam
Budapest, Rózsa ucca 111. Felelős szerkesztő: Kiss Tivadar. Megjelenik hetenként egyszer. Ára nincs, minden ligabajnoki futballmeccs árához 10 fillért a javátra hozzácsapnak.

Sportok Lapja a Hunor, VII. évfolyam
Budapest, VI, Révay ucca 22. Telefon: 11-2-92. Felelős szerkesztő és kiadó: vitéz Szentváry Alfréd. Megjelenik havonként. Ára 1 pengő.

Vízisport, VII. évfolyam
Budapest, VI, Révay ucca 111. Telefon: 11-2-45. Felelős szerkesztő: vitéz Sebeők Sándor. Megjelenik havonta.

Testnevelési Tanárok Közlönye, II. évfolyam
Budapest, I, Budafoki út 14. Telefon: 58-0-81. Felelős szerkesztő: Szőke Elemér. Megjelenik havonta egyszer. Ára 50 fillér.

Vidéken megjelenők

A Sport, XII. évfolyam
Békéscsaba, Ferenc József tér 20. Telefon: Békéscsaba 176. Felelős szerkesztő: Veress Árpád. Megjelenik hetenként egyszer, hétfőn. Ára 12 fillér.

Dunántúli Sport Ujság, XII. évfolyam
Győr, Czuczor Gergely ucca 15. Telefon: Győr 299. Felelős szerkesztő: Erdély Ernő. Megjelenik hetenként egyszer, hétfőn. Ára 20 fillér.

Keletmagyarországi Sporthirlap, XVI. évfolyam
Debrecen, Ferenc József út 79. Telefon: Debrecen 26-89. Felelős szerkesztő: Hermann László. Megjelenik hetenként egyszer, hétfőn. Ára 20 fillér.

Délvidéki Sport, VII. évfolyam
Hódmezővásárhely, VI, Szent Antal ucca 7. Telefon: Hódmezővásárhely 209. Felelős szerkesztő: Dr Gidófalvy Pál. Megjelenik hetenként egyszer, hétfőn. Ára 20 fillér.

Mindezekhez a lapokhoz járul még a szövetségek, testületek hivatalos lapjainak sorozata. A futballéletben az MLSz, BLASz, PLASz, BT és valamennyi vidéki alszövetség ad ki házi sokszorosítógépen előállított hivatalos lapot, úgyszintén szinte valamennyi más sportág szövetsége is és számos egyesület és társaság.

Sportsajtónk sokoldalúság tekintetében talán nem versenyezhet a nagy külföldi országok sportsajtójával. Képes sportrevünk nincs, szaklapja kevés sportágnak van. De nívóban, elsősorban pedig az anyag gyors beszerzése, feldolgozása, frissesség és a külföldi események iránt mutatott megkülönböztetett figyelem tekintetében kiálljuk a versenyt velük."