Kurzusnév : Művelődés és könyvtártörténet
(Szerzetesrendek a kora újkori Magyarországon
Heti óraszám :  
Kurzus típusa :  
Számonkérés formája :  
 

A kurzus teljesítésének feltételei :


A kurzus irodalma:

Kötelező olvasmányok

ferencesek

domonkosok

bencések

ciszterciek

premontreiek

pálosok

piaristák

karthausi rend

ágostonrendiek

jezsuiták

a szerzetesrendek regulái

iskolai színjátszás


Vissza a kurzusleírásokhoz