A képzés keretében készült szakdolgozatok
 

Ezen az oldalon azokat a szakdolgozatokat tesszük elérhetővé, amelyek a szakvezető tanárok véleménye szerint közlésre érettek és mások számára is hasznosak.

1999-ben készült szakdolgozatok:

Békési Ilona : A TextLib integrált könyvtári rendszer tartalmi feltáró és visszakereső lehetőségei
Góczán Andrea : Ókori könyv-és könyvtártörténet Martialis mûvei alapján
Kiss Márta : Beatrix királyné és az Internet
Nagy Mária : Az SR Lib integrált könyvtári és dokumentációs rendszer használata a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban
Pethes Gizella : Paradigmaváltás a tudományos publikációk könyvtári szolgáltatásának területén
Radnótyné
Nagy Gizella :
Zenélő lapok - Le pagine musicali
Rohoska Zsuzsa : A Pecznyik család
G. Szabó Lenke : A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár kialakítása
Szalai Mónika : Ernest Hemingway
Vincze Annamária : Az AOLPress és ami mögötte van...
Waitz Erika : Integrált könyvtári rendszerek
A kölcsönzési modul

2000-ben készült szakdolgozatok:

Hegyi Ádám : A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században
Majorné Bodor Ilona : "Holdban lakó Cicölle" : Érsekcsanád hiedelemvilága
Mihalik Laura : A VRML nyelv

2001-ben készült szakdolgozatok:

Jakubjanszki Edit : Osztályozási rendszerek az Interneten
Kis Gábor: URL catalogizer
Körmöczy Rita: Scriptum Informatika Rt. CD-ROM kiadási tevékenysége, kiadványainak elemzése
Nagy Erika: Bibliográfiai adatbázis készítése WinIsis segítségével az antropológia tárgykörében

2002-ben készült szakdolgozatok:

Farkas Éva: A számítógép-hálózat
Gombai Zsuzsanna: Digitális aláírás
Radnayné Szászi Erika: Festészeti albumok analitikus katalógusa

2003-ban készült szakdolgozatok:

Berkes Hajnalka : Lónyai Menyhért politikai naplója
Valánszki Adrienn:

A diósgyőri vár - elektronikus dokumentum

Letölthető szöveges változat

Papp Éva: Könyvtár és/vagy számítógép
Porkoláb Annamária: Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása
Puskás Nikoletta:

A szecesszió művészete, mint virtuális kiállítás anyaga

Letölthető szöveges változat

2004-ben készült szakdolgozatok:

Erdélyi Szabolcs Péter: Elektronikus jogi információforrások Magyarországon
Fülöpné Rákos Éva: Kárász József virtuális bibliográfia
Huszárné Szabó Mária:  
Krommer Márta: Verselemzések bibliográfiájának keresése PHP-vel
Pap Éva Tímea: Az Eötvös József Szakközépiskola könyvtárának
stratégiai terve 2004–2007
Rimár Miklós: Honlapok formázási lehetőségeinek bővítése a CSS nyelv segítségével
Serédiné Balogh Zsuzsanna: e-Polgárok-e a fogyatékos emberek Magyarországon napjainkban?

2005-ben készült szakdolgozatok:

Battancs Erika: Portálok könyvtárosi szemmel. Radiológiai portál tervezése
Bíró Szabolcs: Szövegfeldolgozás SGML/XML alapokon
Fehér Judit Ágnes: Az Internet kialakulása és fejlődése 1937 és 2000 között az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon végbement fejlődés tükrében
Letenai Mária: Bartos Galéria. Bartos Endre képzőművész honlapja
Markója Szilárd: A Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XML leíró nyelv
Mazalik Katalin: Iskolai könyvtárak és az elektronikus dokumentumok
Mészáros Zoltán: A zirci Műemlékkönyvtár kincsei. Virtuális kiállítás
Milyó Enikő: Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. regényének külföldi fogadtatása - virtuális kiállítás-
Molnár Tamás: Könyvlista a prés alatt. XML dokumentumok megjelenítési lehetőségei böngészőben
Szabó Frigyesné: A magyar jogtudomány elektronikus időszaki kiadványai
Szabóné Búr Gabriella: A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ KHT. és a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat OLIB integrált könyvtári rendszerének összehasonlítása - különös tekintettel a katalogizáló modlura
Sztraczinszki István: Zeppelinek - interaktív kiállítás
Szűcs Viktor: Digitális fényképezés a reprográfiában
Tomkó Viktor: A "török közigazgatás Szolnokon" című szakdolgozat webes feldolgozásának lehetőségei
Török Zoltán: A személyi számítógépek kora (történeti áttekintés)

2007-ben készült szakdolgozatok:

Kaszás István: A számítógép monitorok fejlődéstörténete a kezdetektől napjainkig
Kőszegi Ágnes: Egy település portáljának készítése: Csongrád-Bokros reprezentációja az Interneten
Papp Kornélia: Dr. Szabó Csaba publikációs tevékenységének bibliometriai vizsgálata
Redlné Kordics Márta: Az Európai Unió információs rendszere
Sütheő Hajnalka: A múlt jövője. A Magyar Rádió ZRt. digitális archívumrendszerének bemutatása
Várhelyi Eszter Közhasznú információszolgáltatás hatékonnyá tétele a könyvtári struktúrában
Voncsina Laura: Nyílt hozzáférés kezdeményezés
Mátyus Ferenc: Az MPEG mozgóképtömörítési szabványok előzményei, kialakulása, története, működése és könyvtári alkalmazásai