Irodalomjegyzék


Bakonyi Géza: Az Internet haszontalansága. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/bakonyi1.hun

Bakonyi Géza: Integrált könyvtári rendszerek. http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/segedlet.html

Bakonyi Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/bege.hun

Bakonyi Géza: Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban. http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/opac2.html

Bakonyi Géza: Mi a MOKKA? Könyvtári Levelző/lap, 1998/3. 3-5. p.

Bakonyi Géza: Számítógép a könyvtárban, könyvtár a számítógépben. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/bakonyi2.hun

Bakonyi Géza: Tájékoztató a MOKKA project OSZK-ba kerüléséről. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2002/3. 48-51. p.

Bakos Éva: Az Internet korának információs szakembere. TMT, 1999/3. 114-117. p.

Balázs László – Koltay Klára: Lelőhelyszolgáltatás osztott katalogizálási bázison. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999/7. 32-39. p.

Beély Gábor: A könyvtár jövője – a jövő könyvtára. http://www.inco.hu/inco3/infoert/cikk1h.htm

Berke Barnabásné: Az elektronikus dokumentumok és könyvtári használatuk. Könyvtári Figyelő, 2001/2. 275-298. p.

Buckland, Michael: A könyvtári szolgáltatások újratervezése. Bp., 1998. 52-56. p.

Digitális könyvtár. (A Neumann-ház tanulmánya) http://www.neumann-haz.hu/digital/studies/digital/tbev.htm

Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2002/5. 5-10. p.

Fejős László: A könyvtári számítógépesítés új programjai. Könyvtári Levelező/lap, 2001/4. 17-19. p.

Fejős László: ALEPH-bemutató. Könyvtári Levelező/lap, 1999/1 17. p.

Fejős László: KisTéka: lehet, hogy az év kiskönyvtári programja? Könyvtári Levelező/lap, 2002/12 26-29. p.

Futala Tibor: Jövőnk a digitális könyvtár. TMT, 1998/6. 233-234. p.

Futala Tibor: Virtuális könyvtár: Vízió vagy valóság? TMT, 1997/4-5. 172-173. p.

Goding, David: Minél jobban változik, annál inkább ugyanaz marad. Könyvtári Figyelő, 1998/3-4. 476-483. p.

Gomba Szabolcsné: A debreceni Universitas számítógépes könyvtári rendszere. TMT, 1994/7-8. 276-283. p.

Gombos László: A sikeres weboldalak készítésének szempontjai. TMT, 2000/6-7. 303-306. p.

Gyüre Péter – Koltay Klára: Voyager – mire használható egy integrált könyvtári rendszer? TMT, 1997/3. 102-108. p.

Hayes, Helen – Sullivan, Shirley: Teljes szövegű elektronikus folyóiratok – és most merre? TMT, 2000/9-10. 414-421. p.

Herman Ákos: Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998/6. 3-10. p.

Herring, Mark Y.: Tíz ok, amiért az Internet nem helyettesítheti a könyvtárat. Könyvtári Figyelő, 2001/4. 699-702. p.

Holl András: Az elektronikus folyóiratok és a könyvtárak jövője. Magyar Tudomány, 2001/2. 212-215. p.

Holl András: Elektronikus folyóiratok – lehetőség, technológia, problémák. TMT, 2000/9-10. 389-396. p.

Horváth Ádám: DOBIS-ból Amicus-ba: a költözés rövid története. Networkshop konferencia anyag 2001. Bp., 2001. 25. p.

Iszály György Barna: Elektronikus könyvtár: a jövő vagy már a jelen? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/6. 47-50. p.

Káldos János: Az informatika alapjai. Bp. : Kossuth, 1999. 40-44. p.

Kiss János: Multimédia kisszótár. Bp. : Kossuth, 1998. vonatkozó részek

Klemperer, Katharina – Chapman, Stephen: Digitális könyvtárak: szemelvényes forráskalauz. TMT, 1998/7. 265-271. p.

Kokas Károly: A könyvtáros elektronikus környezete. Könyvtári Figyelő, 1991/4. 577-590. p.

Kokas Károly: Könyvtárak az ezredforduló után. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/jovoktar/

Kokas Károly: Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/automat/kokas-3.hun

Kokas Károly: Új integrált könyvtári rendszerek a hazai piacon. TMT, 1992/7-8. 311-331. p.

Koltay Tibor: Digitális könyvtárak Robin Hoodtól a Love Canalig. TMT, 1999/7. 281-284. p.

Koltay Tibor – Horváth Péter: Digitális könyvtárak a világban. TMT, 1998/7. 255-264. p.

Koltay Tibor: Kapcsolattartás e-mail útján. http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/e-mail.html

Koltay Tibor: Könyvtáros a hibrid könyvtárban. Könyvtári Figyelő, 1999/1. 40-46. p.

Kormos Sándor: Könyvrendelés az Interneten a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól.
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999/9. 23-24. p.

Könyvtárosok kézikönyve. (szerk. Horváth Tibor, Papp István) II. kötet Bp. : Osiris, 2001. 225, 261-271. p.

Könyvtárosok kézikönyve. (szerk. Horváth Tibor, Papp István) III. kötet Bp. : Osiris, 2001. 15-37, 209-237. p.

Lengyel Monika: Az e-könyvtárak hálózata. TMT, 1997/9. 351-354. p.

Lengyel Monika: Könyvtári webgazdák – sikerek, csalódások, elvárások. TMT, 2002/1. 29-32. p.

M. Fülöp Géza: A „behálózott” könyvtár. Könyvtári Figyelő, 1999/1. 99-106. p.

Mader Béla: Információ és intézményei. Hol tartunk, mi lesz velünk… http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwshop/netwsh95/madern95.hun

Mader Béla: Könyvtár és network, tradíció és modernség. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwshop/netwsh94/mader94.hun

Mikulás Gábor: Meddig lehet túlélő a könyvtár? Könyvtári Figyelő, 2000/3. 392-398. p.

Moldován István: A KözElKat szerepe és helyzete. Könyvtári Levelező/lap, 1998/9. 4-6. p.

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár új fejlesztési koncepciója 1997-ben. TMT, 1998/1. 20-28. p.

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtárról. TMT, 1995/3. 97-103. p.

Moldován István: Az Internet kérdései és kihívásai a könyvtárak számára. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/oszkead.hun

Moldován István: Elektronikus KC a hálózaton. Könyvtári Levelező/lap, 1997/6-7. 3-4. p.

Moldován István: Hungarológia és a Magyar Elektronikus Könyvtár. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/10. 25-32. p.

Moldován István: Internet a könyvtárban – könyvtár az Interneten. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/szekszar.hun

Moldován István: Könyvtár a kibertérben. Könyvtári Levelező/lap, 1998/4. 5-7. p.

Négyesi Károly: A jövő könyvtárai. Chip Magazin, 1997/9. 84. p.

Orbán Éva: Körséta az Internet Könyvtárban. TMT, 1998/2. 84-85. p.

Pajor Enikő: Gallica – digitalizálási program a Francia Nemzeti Könyvtárban. Könyvtári Figyelő, 2002/1-2. 43-55. p.

Pajor Enikő: Tükörkép – remélhetőleg nem homályos a Webkat.hu fejlesztés utáni változatáról.
Könyvtári Figyelő, 2002/1-2. 130-147. p.

Papp István: A közkönyvtárak és az Internet – békés együttélés? TMT, 2002/5. 204-205. p.

Papp István: Miért nem könyvtár a web? TMT, 2000/11. 471-474. p.

Pilgrim, Audrey: Multimédia PC építése. Bp. : PANEM, 1995. 204-210. p.

Pogányné Rózsa Gabriella: Egy fogalom megszületése. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/8. 30-41. p.

Remzső Gábor: KözElKat-projectterv a KözElKat rendszer továbbfejlesztéséhez. http://www.oszk.hu/pub/iroda/kozelkat/Kozelkat-2001.doc

Rendszerváltás az OSZK-ban. Könyvtári Levelező/lap, 1998/5. 17-19. p.

Roboz Péter: Számítógépes tájékoztatás. Bp. : OSZK, 1998. 93-113. p.

Roboz Péter: Tíz oka annak, hogy az Internet miért nem pótolhatja a könyvtárat. TMT, 2002/4. 169-170. p.

Rozgonyi-Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ. Szeged : Mozaik, 1998. 6-18. p.

Sajó Andrea: Elektronikus folyóiratok az Interneten. TMT, 1999/7. 275-280. p.

Somogyiné Kovács Andrea: Számítógépes hálózatok használatának előnyei a könyvtárakban és az oktatásban. Szakdolgozat, 1994. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/somogyi.hun

Számítógép szótár. Bp. : Microsoft Press, 1999. vonatkozó részek

Szili Erika: Online referensz a hazai könyvtárakban. Könyvtári Levelező/lap, 2001/7-8. 3-7. p.

Szili Erika: Tapasztalataim a MIT-HOL működésével kapcsolatban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/6. 17-23. p.

Tolnai György: A hazai könyvtárgépesítés a megváltozott világban. TMT, 1992/7-8. 303-309. p.

Tószegi Zsuzsa: A hazai digitális könyvtárak szerepe a kulturális örökség digitalizálásában. TMT, 2002/4. 143-148. p.

Tószegi Zsuzsa: Elképzelések a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárról. TMT, 1998/1. 29-34. p.

Tószegi Zsuzsa: Multimédia a könyvtárban. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1997. 38-42. p.

Tóth Gyula: Könyvtár és társadalom. Bp. : Tankönyvkiadó, 1995. 7-16. p.

Tóth Péter Benjámin: A hazai digitális könyvtárak és a szerzői jog. TMT, 2002/6-7. 248-260. p.

Tóth Péter Benjámin: A szerzői jog könyvtárakra vonatkozó rendelkezései. TMT, 2001/2. 64-70. p.

Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Bp. : Typotex, 2002. 9-14. p.

Vajda Erik: Előkészületben a Magyar Országos Közös Katalógus. Könyvtári Levelező/lap, 1997/3. 16-21. p.

Vajda Erik: Közös (osztott) katalógus – közös (központi) katalógus. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2000/2. 28-39. p.

Zimányi Magdolna: A Magyar Elektronikus Könyvtár. Magyar Tudomány, 2001/2. 204-211. p.

Zsadon Béla: A villanykönyvtáros: egy helyét kereső könyvtári szakma. TMT, 1996/4-5. 145-146. p.

Zsadon Béla: Katalogizálás az elektronikus világban. TMT, 1998/2. 75-79. p.