Diósgyőr várának várnagyai, alvárnagyai, főkapitányai, kapitányai és várgondnokai. 1358-1704.

1358-ban olnodi Zudar Péter mester, Bulch Domokos fia, előbb Sáros vármegye, utóbb Borsod vármegye főispánja és Diósgyőr várnagya.

1383-ban Sáfár Miklós mester, az István fia, Borsod vármegye főispánja, Diósgyőr és Dédes várnagya.

1387-ben Kaplai János.

1388-ban Perényi Péter főpohárnokmester.

1399 és 1401-ben Bebek Detre nádor.

1411-ben Szécsi Pál, Borsod vármegye főispánja.

1412 és 1416-ban Palóczy Máté, Borsod vármegye főispánja.

1424-ben ugyanaz és Imre testvére.

1427-ben Benedek Domokos.

1435-ben Czeke Márton.

1439-ben Szécsi János, Borsod vármegye főispánja.

1440-ben Pelsőczi Imre várnagy, a székelyek ispánja.

1456 és 1457-ben Frangepán Duinó várnagy.

1461 és 1462-ben Gay (Gáji) Gergely.

1464 és 1467-ben Horváth Gergely név alatt ugyanő.

1468 és 1469-ben Parlagi György.

1470 és 1471-ben Neziger János és Thurzó Márton.

1472 és 1473-ban Zbugyai István.
1477 ^és 1478-ban runyai Soldos András, Borsod vár- . megye főispánja.

1482-ben Monelli Bernát, Diósgyőr, királynéi vár gondnoka.

1485-ben Bancha Gergely.

1485-ben Papia (Paviai) Albert.

1490-ben Chapi János, Borsod vármegye főispánja.

1492-ben Kecskeméti Patócsi Bertalan.

1495-ben Viola Ferenc, diósgyőri várgondnok.

1503-ban Móré Elek, királynéi várnagy.

1516, 1518 és 1519-ben Colowrathi Kosaczky János.

1520-ban Japriczai Horváth Gergely, Borsod vármegye főispánja.

1521-ben Kormossy Tamás, alvárnagy.

1523-ban Pempflinger Lénárt, Borsod vármegye főispánja.

1526 és 1533-ban Pempflinger Sebestyén királynéi várnagy.

1527-ben Kallintzer Lénárt.

1534-ben Neszmélyi Demjén alvárnagy.

1537-ben Pempflinger Márk és Sebestyén.

1540 és 1550-ben Gyarmati Balassa Zsigmond, Borsod vármegye főispánja.

1564-ben Nagy Márton és L'iteráti Ferenc alvár-nagyok.

1570-ben Enyingi Török Ferenc.

1581-ben Kiskohi Geszthy Ferenc és János.

1597-ben Homonnay István.

1636 és 1639-ben I.Haller Sámuel főkapitány.

1648-ban Keresztes András kapitány.

1650-ben Bedeghi Nyáray Zsigmond főkapitány.

1655-ben Papp János főkapitány.

1662-ben gróf Herberstein kapitány.

1670-ben Suskovics János kapitány.

1673-ban Korláth főkapitány.

1702—1704-ben Hallerkői Báró II. Haller Sámuel kapitány.

 

a vár uralkodói