Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az SZ helyett J jelenik meg a lelőhelykódnál. A / jel utáni szám nem változott meg.

Lelőhelykód Kar, intézet, tanszék neve Az állomány helye
Szakolvasó Raktár
 
J/134 ZFK Zenei és Audiovizuális Különgyűjtemény
Zenei és Audiovizuális Különgyűjtemény
 
SZ1/2 Természettudományi Kar Embertani Tanszék   IV. emelet
SZ1/3 Természettudományi Kar Összehasonlító Élettani Tanszék   IV. emelet
SZ1/4 Természettudományi Kar Fizikai Kémiai Tanszék 4. emelet K 6/2 IV. emelet
SZ1/5 Természettudományi Kar Földtani és Őslénytani Tanszék   IV. emelet
SZ1/6 Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék   IV. emelet
SZ1/8 Természettudományi Kar Ásványtani, Geokémiai és Közettani Tanszék 4. emelet K 12/2 IV. emelet
SZ1/9 Természettudományi Kar Elméleti Fizikai Tanszék 4. emelet K 3/1 IV. emelet
SZ1/10 Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4. emelet K 5/2 IV. emelet
SZ1/11 Természettudományi Kar Szerves Kémiai Tanszék   IV. emelet
SZ1/12 Természettudományi Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék 4. emelet K 5/2 IV. emelet
SZ1/14 Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék   III. emelet
SZ1/15 Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 4. emelet K 12/2 III. emelet
SZ1/19 Természettudományi Kar Kolloidkémiai Tanszék   IV. emelet
SZ1/20 Természettudományi Kar Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék 4. emelet K 4/1 IV. emelet
SZ1/21 Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 3. emelet B 15/2 II. emelet
SZ1/22 Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai-Pszichológiai Intézet 1. emelet S 22/2 I. emelet
SZ1/24 Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék 3. emelet B 6/1 II. emelet
SZ1/28 Bölcsészettudományi Kar Finnugor Nyelvtudományi Tanszék   II. emelet
SZ1/30 Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 3. emelet B 24/2 II. emelet
SZ1/31 Bölcsészettudományi Kar Germán Intézet 3. emelet B 22/1 III. emelet
SZ1/32 Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet   II. emelet
SZ1/33 Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék 1. emelet S 25/2 I. emelet
SZ1/47 Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 1. emelet Fsz. 5.
SZ1/50 Gazdaságtudományi Kar 1. emelet S 13/2 I. emelet
SZ1/61 Természettudományi Kar Informatikai Tanszékcsoport   IV. emelet
SZ1/62 Természettudományi Kar Biofizikai Tanszék   IV. emelet
SZ1/64 Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet B 19/2   III. emelet
SZ1/65 Bölcsészettudományi Kar Általános Nyelvészeti Tanszék B 1/2   II. emelet
SZ1/66 Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék   IV. emelet
SZ1/67 Természettudományi Kar Biokémiai Tanszék   IV. emelet
SZ1/68 Természettudományi Kar Gazdasági és Társadalmi Földrajzi Tanszék   III. emelet
SZ1/75 Bölcsészettudományi Kar Altajisztika Tanszék Keleti Gyűjtemény
3. emelet B 7/2  
SZ1/76 Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 3. emelet B 26/1 II. emelet
SZ1/77 Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék   III. emelet
SZ1/79 Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék 1. emelet S 9/1  
SZ1/80 Bölcsészettudományi Kar Angoltanár-képző Tanszék 3. emelet B 2/1 III. emelet
SZ1/82 Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék 2. emelet Z 15/2 III. emelet
SZ1/87 Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 4. emelet L 16/1 IV. emelet
SZ1/91 Bölcsészettudományi Kar Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár 2. emelet III. emelet
SZ1/92 Bölcsészettudományi Kar Társadalomelméleti Szakkönyvtár   I. emelet
SZ2/72 Általános Orvostudományi Kar Központi Könyvtár 4. emelet L 5/1folyóiratok
L 17/2 könyvek
IV. emelet
 
SZ10/BI SZTE JGYTFK Biológia Tanszék 4. emelet L 3/1 III. emelet
SZ10/EZ SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék 1. emelet S 27/2 III. emelet
SZ10/FI SZTE JGYTFK Fizika Tanszék 4. emelet K 4/1 III. emelet
SZ10/FO SZTE JGYTFK Földrajz Tanszék 4. emelet K 12/1 III. emelet
SZ10/KEM SZTE JGYTFK Kémia Tanszék 4. emelet K 8/2 III. emelet
SZ10/KK SZTE JGYTFK Könyvtári Központ   III. emelet
SZ10/LEK SZTE JGYTFK Idegennyelvi Lektorátus 3. emelet B 4/1  
SZ10/MAGY SZTE JGYTFK Magyar Irodalom Tanszék 3. emelet B 16/2 III. emelet
SZ10/MAT SZTE JGYTFK Matematika Tanszék 4. emelet K 1/2 III. emelet
SZ10/MNY SZTE JGYTFK Magyar Nyelvészet Tanszék 4. emelet B 6/1 III. emelet
SZ10/NEV SZTE JGYTFK Neveléstudományi Tanszék 1. emelet S 23/1 III. emelet
SZ10/PSZ SZTE JGYTFK Pszichológia Tanszék 1. emelet S 4/1 III. emelet
SZ10/RO SZTE JGYTFK Román Nyelv és Irodalom Tanszék 3. emelet B 26/1 III. emelet
SZ10/SZL SZTE JGYTFK Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék 3. emelet B 29/2 III. emelet
SZ10/TBK SZTE JGYTFK Teleki Blanka Kollégium Könyvtára   III. emelet
SZ10/TCH SZTE JGYTFK Technika Tanszék 4. emelet K 9/1 III. emelet
SZ10/TE SZTE JGYTFK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék 1. emelet S 9/2 III. emelet
SZ10/TES SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet 1. emelet S 24/1 III. emelet

Be nem költözött könyvtárak

Lelőhelykód Kar, intézet, tanszék neve
 
SZ1/1 Bolyai Intézet
SZ1/13 Természettudományi Kar Biológia Szakmódszertan
SZ1/17 Központi Idegennyelvi Lektorátus
SZ1/18 Üvegtechnikai Műhely
SZ1/34 Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
SZ1/35 Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék
SZ1/37 Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
SZ1/38 Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Tanszék
SZ1/40 Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
SZ1/41 Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
SZ1/43 Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék
SZ1/44 Állam- és Jogtudományi Kar Statisztikai és Demográfiai Tanszék
SZ1/45 Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
SZ1/46 Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
SZ1/48 Alapítvány a felsőoktatásért
SZ1/49 Testnevelési Tanszék
SZ1/52 Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszék
SZ1/54 Bölcsészettudományi Kar Politológia Tanszék
SZ1/57 Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék
SZ1/69 Természettudományi Kar Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék
SZ1/71 Természettudományi Kar Növénybiológiai Tanszék
SZ1/78 Oktatástechnikai Központ
SZ1/81 Orosz Fordító és Tolmácsképző
SZ1/83 MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport
SZ1/90 Természettudományi Kar Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
SZ1/93 Hungarian Studies
SZ1/94 Természettudományi Kar Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport
SZ1/95 Bölcsészettudományi Kar Biotechnológiai Tanszék
SZ1/96 Természettudományi Kar Régészeti Tanszék 
SZ1/97 Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
SZ1/98 MTA Lézerfizikai Kutatócsopor
SZ1/99 Egyetemi Számítóközpont
SZ1/100 Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszék
SZ1/111 Rektori Hivatal
SZ1/112 Gazdasági Hivatal
SZ1/113 Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal
SZ1/114 Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal
SZ1/115 Természettudományi Kar Dékáni Hivatal
SZ1/116 Bölcsészag. Országos Elnöksége
SZ1/117 Európa Tanulmányok Központ
SZ1/118 Eötvös Lóránd Kollégium
SZ1/119 Károlyi Mihály Kollégium
SZ1/120 Móra Ferenc Kollégium
SZ1/121 Hermann Ottó Kollégium
SZ1/122 Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
SZ1/123 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
SZ1/124 Óvoda
SZ1/125 Orvosi Rendelő
SZ1/126 Füvészkert
SZ1/127 Vendégház
SZ1/128 Öthalmi Diáklakások
SZ1/129 Főtitkár
SZ1/130 Bölcsészettudományi Kar Médiatudományi Tanszék
SZ1/131 Egészségügyi Főiskola
SZ1/132 Bölcsészettutományi Kar Neolatin Tanszékcsoport
SZ1/133 Mezőgazdasági Főiskolai Kar
 
SZ2/1 Általános Orvostudományi Kar I. számú Belgyógyászati Klinika
SZ2/2 Általános Orvostudományi Kar II. számú Belgyógyászati Klinika
SZ2/3 Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet
SZ2/4 Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
SZ2/5 Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Klinika
SZ2/9 Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet
SZ2/10 Általános Orvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Klinika
SZ2/11 Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
SZ2/13 Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika
SZ2/14 Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet
SZ2/15 Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet
SZ2/16 Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet
SZ2/17 Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
SZ2/18 Általános Orvostudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár
SZ2/19 Általános Orvostudományi Kar Idegennyelvi Intézet
SZ2/20/N Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika
SZ2/20/P Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika
SZ2/20/R Általános Orvostudományi Kar Neuropsychiátriai Rehabilitációs Osztály
SZ2/21 Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet
SZ2/22 Általános Orvostudományi Kar Pathológiai Intézet
SZ2/23 Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet
SZ2/24 Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet
SZ2/25 Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézet
SZ2/26 Általános Orvostudományi Kar Kísérletes Sebészeti Intézet
SZ2/27 Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika
SZ2/28 Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Klinika
SZ2/29 Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika
SZ2/30 Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SZ2/31 Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet
SZ2/32 Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
SZ2/33 Általános Orvostudományi Kar Radiológiai Klinika
SZ2/34 Általános Orvostudományi Kar Alzheimer-kór Kutatócsoport
SZ2/36 Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Csoport
SZ2/37 Általános Orvostudományi Kar Biokémiai Intézet
SZ2/38 Általános Orvostudományi Kar Vérellátó Intézet
SZ2/40 Általános Orvostudományi Kar Testnevelési Csoport
SZ2/41 Általános Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Intézet
SZ2/42 Általános Orvostudományi Kar Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium
SZ2/43 Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intenzív Osztály
SZ2/45 Általános Orvostudományi Kar Endokrinológiai Önálló Osztály és Kutató Laboratórium
SZ2/46 Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet
SZ2/47 Általános Orvostudományi Kar Orvosi-Fizika Oktatási Csoport
SZ2/49 Általános Orvostudományi Kar Klinikai Kémia Intézet
SZ2/50 Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
SZ2/51 Általános Orvostudományi Kar Urológiai Tanszék
SZ2/52 Általános Orvostudományi Kar Szívsebészeti Osztály
SZ2/53 Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika
SZ2/54/Á Egészségügyi Főiskolai Kar Ápolási Tanszék
SZ2/54/G Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
SZ2/54/S Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak
SZ2/54/V Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak
SZ2/55 Általános Orvostudományi Kar Tüdőgyógyászati Tanszék
SZ2/56 Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai Klinika
SZ2/57 Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézet
SZ2/58 Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika
SZ2/59 Általános Orvostudományi Kar Nephrológia II. Akut Dialízis Osztály
SZ2/60 Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Intézet és Rendelő
SZ2/61 Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszeranalitikai Intézet
SZ2/63 Általános Orvostudományi Kar Természetgyógyászati Oktató és Vizsgáztató Központ
SZ2/64 Általános Orvostudományi Kar Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
SZ2/65 Általános Orvostudományi Kar Transzfúziológiai Tanszék
SZ2/66 Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
SZ2/67 Általános Orvostudományi Kar Egészségügyi Felsőoktatási Záróvizsga Bizottság
SZ2/68 Általános Orvostudományi Kar Repülő- és Űrorvosi Tanszék
SZ2/69 Általános Orvostudományi Kar Reumatológiai Tanszék
SZ2/70 Általános Orvostudományi Kar Haemodinamikai Laboratórium
SZ2/71 Gyógyszerfelügyeleti Intézet
 
SZ10/AEGT SZTE JGYTFK Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
SZ10/GYAK SZTE JGYTFK Gyakorló Általános Iskola
SZ10/KM SZTE JGYTFK Közművelődési Tanszék
SZ10/KT SZTE JGYTFK Könyvtártudományi Tanszék
SZ10/RM SZTE JGYTFK Rajz-művészettörténeti Tanszék
SZ10/SZT SZTE JGYTFK Számítástechnika Tanszék
SZ10/SZTTI SZTE JGYTFK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Intézet

Később költöznek be

Lelőhelykód Kar, intézet, tanszék neve
 
SZ10/ALK SZTE JGYTFK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
SZ10/ANG SZTE JGYTFK Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
SZ10/FR SZTE JGYTFK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
SZ10/NEM SZTE JGYTFK Német Nyelv és Irodalom Tanszék
SZ10/OL SZTE JGYTFK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
SZ10/OR SZTE JGYTFK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék
SZ10/TOR SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék