Katalog


Verfasser

Titel

Kontakt


Edit Bogdány
E-Mail: edit.bogdanyREMOVE@ek.REMOVEszte.REMOVEhu
Tel.: +36-62/546-646

Osztrák Könyvtár


Létrejötte

Osztrák különgyűjteményünk 1991 májusában nyílt meg az SZTE Egyetemi Könyvtár Dugonics téri épületében az Osztrák Köztársaság értékes ajándékaként.
Az Osztrák Külügyminisztérium a társadalmi átalakulást megélő Közép-, Kelet- és Dél-Európa országait 1990 óta ún. osztrák báziskönyvtárak létesítésével segíti. Egyetemünk Német Tanszéke az első megajándékozott intézmények között szerepelt. Ez az "Austriaca"-Könyvtár nagyban hozzájárult az egyetemünk Germanisztikai Intézetén belüli specializálódáshoz, az 1993-ban önállósult Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék megalakulásához, biztosítva a tanszéken folyó oktató-kutató munka tudományos infrastruktúráját.


Elhelyezése, hozzáférhetősége

A könyvek Egyetemi Könyvtárban történt elhelyezése, feldolgozása és használtatása széles körű, jó hozzáférést tesz lehetővé az osztrák ajándékozók szándékának megfelelően. Itt, a 3. emeleti szakolvasói térben különgyűjteményként, szakrendben felállítva, a könyvtár minden olvasójának rendelkezésére áll: fogadja Szeged felsőoktatási intézményeinek oktatóit, kutatóit és hallgatóit, valamint a város minden érdeklődő olvasóját az Egyetemi Könyvtár teljes nyitvatartási idejében.


Állománya

Induláskor ca. 3000 dokumentumot tett ki, jelenleg több mint 8000 kötet könyvből áll. A gyűjtemény fő profilját és közel felét az irodalomtudomány és a 19-20. sz. osztrák irodalma képezi. Az eligazodást feliratok és a könyvek helyrajzi jelzetei segítik.
Bibliográfiák, adattárak, lexikonok, szakszótárak, kézikönyvek, valamint forrásmunkák és feldolgozások állnak egy-egy téma kutatóinak rendelkezésére.
A különgyűjtemény könyvanyagát Osztrák könyvtár folyóiratai egészítik ki, valamint tanszéki kezelésben videó- és magnókazetták, lemezek, CD-ROM-ok.


Feltártsága

Az Egyetemi Könyvtár számítógépes katalógusa tartalmazza az Osztrák Könyvtár anyagát is, lehetővé téve a szerzői, cím szerinti és tárgyszavas keresést. A könyvek címkéjén lévő leltári számot bevezető "OK'-betűjel (Osztrák Könyvtár) a gyűjteményhez tartozás megkülönböztetésére szolgál, és orientálja az olvasót, hol találja meg az illető művet.
Az 1991-1996 őszéig kapott és feldolgozott OK-s könyvek leírásai az Egyetemi Könyvtár cédulakatalógusaiban is megtalálhatók.


A gyűjtemény gyarapodása

Az Osztrák Külügyminisztérium pénzügyi támogatásával folyamatos: rendelés útján, valamint az egyes osztrák kiadók és intézmények könyvajándékai által történik.


Kölcsönözhetőség

Az Egyetemi Könyvtár minden beiratkozott olvasója kölcsönözheti a könyvtár kölcsönző szolgálatánál a mindenkori kölcsönzési időben azokat a műveket, melyek az online katalógusban "kölcsönözhető" státuszban szerepelnek.További felvilágosítás kérhető a gyűjtemény kezelőjétől:
Bogdány Edit, könyvtáros
edit.bogdanyREMOVE@ek.REMOVEszte.REMOVEhu

Osztrák irodalommal kapcsolatos kérdésekkel a következő oktatókhoz fordulhatnak:
Dr. habil. Bombitz Attila, tudományos tanácsadó
bombitzREMOVE@lit.u-.REMOVEszeged.hu
Prof. Dr. Csúri Károly, tiszteletbeli tanácsadó
k.csuriREMOVE@lit.REMOVEu-REMOVEszeged.REMOVEhu

Osztrák országismeretre és ösztöndíjakra vonatkozó kérdések felelőse:
Christina Schrödl, lektor
christina.schroedl.csREMOVE@gmail.REMOVEcom


Kapcsolatok

Osztrák Könyvtárak
Copyright 2014 SZTE Klebelsberg Könyvtár | 6701 Szeged, Pf. 393 | Tel.: +36-62-546-633