Karácsonyi Petra
Csantavéri Orlandó

(Részlet)

83. 08. 26.
7. fejezet

Pálinkát, sört, részegséget!

Idvezlem a servedelő zurakat Tetovó és Bitola városában. Szegínykispityóka rengeteg munkáját félretéve azon fáradozik, hogy levelet fabrikáljon a henyélő népnek, amely szorgos munkámmal, véres verejtékkel szenvedett kenyeret eszik. Bácskai kis falucskánkban igen színes a helyzet, már csak azért is, mert van jóféle hazai pájinkó.

Vasárnap ünnepélyes keretek között lezárult a tánciskola, melyen jelen voltak olnagy hírességek is, mint Faki, Janó, Nelli, Pappmártika, Mustpha (alias Samu) stb. Vót egy lityi alma cseppfolyós állapotjában, ami el is tartott vagy jó hat percig, utána meg serecskét nyalintottunk, már amennyire a zsebünk engedte (ammeg a zutóbbi üdőben ugyancsak teli van). Faki el is humihumizott, annak ellenére, hogy Fehírlacival tízpercenként alkalmaztuk a legújabb ébresztési módszereket (pl. kidobtuk szegény kis Fakit az ablakon, énekeltünk nekije áriákat az Otellóból és a Parasztbecsületből, sert öntöttünk beléje stb.). Szegínykisputyukát meg Fehírlacit (Palágyi Jóskulenzi és Edithke leendő násznagyait) valami disznó alak ugyancsak leitatta, úgyhogy a végén amolyan lakodalmas hangulatban el is küldték egymást a büdös pitsába, szerencsére nem érkezett meg az arra közlekedő éjféli gyorsvonat. Egyébként ez a siket Jóskulenzi tényleg nősül (muszáj nekije, he-he-he-he-he), a karikázás már megvót, szeptemberben lesz az esküvő (ezúttal igazi, bár Fehírlaci meg Pityóka, mint mán említettem, hivatalos minősítésben itt is jelen lesz), decemberben meg a keresztelő.

Tekéntettel, hogy elfáradtam, a levelet majd folytatom, mondjuk hónap, addig is elmék, iszom egy feketét (az a disznó munkatársam elment szabadságra, oszt magával vitte a fiók kulcsát, amiben valódi serbiai slivovica tárolódik). Üdv.

(másnap)

Ekkis helesbítés: az említett operabemutatónál nem Fehírlaci vót a partnerem, hanem Mustapha (alias Samu), és nem az Othello meg A Parasztbecsület vót műsoron, hanem a Szabin nők elrablása és a Szöktetés a szerájból. Később Mustapha (alias Samu) részleteket gügyögött el a Szürke szamár szomorkodik c. magyanottiból, Domonkos István Kupléjából, valamint a Popfesztiválból. Hazafelé menet (düledezvén) uő. valódi ősmagyar sámántáncot lejtett, és elszavalta mindeddig mélyen titkolt szürrealista költeményét.

A mai nap szintén rengeteg munka áll előttem, többek között kissé ki kell józanodnom, utána megyek könyvet vásárolni (Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya), utána megyek reggelire, utána elolvasom a sajtót, utána átmék egyik, majd másik kartársnőmhöz... stb.

Egyébként ez a Bendzsó bedilizett, újabban megint az árokban hál, aztán taxival jön haza Szuboticáról, ahol be tetszett egy pirnyót csiccsentetni az ausztráliai unokahúgocskájával, utána nem tud hazamenni Pityókától, utána nem tud hazamenni Oszkártól, utána az öreg Bendzsó fityóval szállítja haza az út mentéről, utána négy napig elfelejti, hogy merre is van az az Újvidék (ui. pillanatnyilag ott leledzene az munkahele), utána elszívja az összes cigarettánkat stb. Most még a tetejibe szerelmes is egy 150 cm-es csajba.

(folytatás)

Különben picsánrúgás előtti megrovásban részesítem Freddy meg Bacchus urat, mer mán jó néhány hónapja nem képesek egy valamirevaló verset elküldeni szegíny-kispityókának könyvkiadás céljábul. Egyébként három művön dógozom, a Bácsfekete-hegy írói mán véglegesítés előtt áll, kezdeti fázisban van az Irodalmi, művészeti és kulturális jellegű írások a Községi Naplóban és a Szemelvények a dombosi munkásmozgalom hőskorából, valamint folyamatban van Bácsfeketehegy minimonográfiája. Ezen felül tervben van egy Bacchus-tanulmány, egy Freddy-tanulmány (Népi motívumok a Freddy-versekben), valamint egy Palágyi Jóskulenzi-művészettörténeti munka.

Tennap gyöttek haza drága szülejim Szlovéniából (Bacchusnak le szabad lőni egy szlovént), oszt a faterom átsittenkedett Ausztriába, ahonnan az ilyen kávéféle hüjeségek mellett hozott néhány valódi dobozos sert, amiből majd őrzök meg az uraknak (dobozokat meg emléket, he-he-he).

Hallám, hogy az urak rettent unatkoznak, és könyvet óhajtnának olvasás céljábul. Íme, az ajánlatom: A Szerb Szakszevezeti Szövetség 7. Kongresszusa. Ebből nekem rengeteg van az irodámban, a múltkor már Juditra és Kisfeketére is rásóztam néhányat.

Azt meg majdnem elfelejtettem, hogy tegnap humorfesztivál vót Bácsfeketehegy-falván. A műsor egyetlen számra korlátozódott, mégpedig arra, hogy Pityuka körülhordozta a faluban Freddy és Lonci frissensült fotográfiáját. A siker óriási volt, több egyént heveny hasgörccsel kórházba kellett szállítani. Hogy ezen a téren még szebb eredmények szülessenek, a fotót átadtam a Kishajagosnak, hogy az ifjúság körében is népszerűsíjje.

A következő levelemig is idvezlem a t. urakat, kívánok eredményekben gazdag lődözést

szegínykispityóka

P. s.

Megjelent a Sympo utolsó száma (már amit Sziveriék csináltak), benne van becses személyed (ezt neked írom Bacchus) a Rossz versek pályázatának különdíjas verse. (Szeretlek kedvesem, / bevallani nem merem, / félek a haláltól, / mint a fahámtól... he-he-he)

*

A sár utcán laktunk a hivatalos neve
kis ferenc utca volt sőt most is az
kis ferenc csantavéri származású néphős volt
a petőfi brigád politikai biztosa
nagy karriert futott volna be a háború után
(a másodikra gondolok)
de
úgy tanultuk az iskolában
hogy a háború utolsó napjaiban
a baranyai háromszögben a bolmáni csatatéren
egy véletlen fasiszta golyó halálra sebezte
sokszor elképzeltem amint egy kószáló golyó
épp az oroszos egyenruháját viselő
(fényképét sokszor láttam az iskolában)
hőst szíven találja
az igazság
mert persze az igazság mindig más
úgyhogy én is inkább azt mondom
szóval az igazság
avagy a fáma szerint másként történt az eset
a fegyvertelen és többnyire erőszakkal összeszedett petőfistákat
akiknek a dunán átkelve kellett volna megrohamozniuk
a német bunkerokat és akiknek ehhez akkor sem igen lett volna
kedvük ha fegyverük van
(jobb katonai akadémiákon ezt a csatát állítólag tanítják
mint legnagyobb balfaszságot)
szóval a politikai biztos úr belelövöldözött azokba a
fiatalemberekbe akik menekültek aztán
az egyiküknél volt fegyver is golyó is és vissza talált lőni
no de elkanyarodtam a tárgytól
éppen bácsit peller gyuszi a szomszédom nevezte el éppen bácsinak
részegen ment olykor végig a sár utcán
ez csantavér legsárosabb utcája
ott folyik a csík-ér
és mindig azt kiabálta éppen éppen
féltem tőle de gyuszi azt mondta nem bánt nem bánt
egyszer aztán hősiesen az utcán maradtam velük
és nem futottam be az udvarra ahogy szoktam volt azelőtt
a jutalmam pedig az lett hogy a pokrócból
készített sátorban magához hívott erzsi gyuszi
két-három évvel idősebb nővére és azt mondta hajoljak
a bugyijához zöld lilavirágos bugyit hordott
meleg nyár volt félmeztelen
játszottunk a bokáig érő porban
mikor odahajoltam
az orromra fingott
szent szellent szent antal falujában
nem vettem volna zokon ha nem kezdenek el
kíméletlen gyereknevetéssel visítozni
és nem hagynak magamra
így megalázottan hevertem ott hatéves emberpalánta
éppen hallatszódott a távolból
éppen pár nappal a rác utcába költözésünk előtt.

*

Ha hinni lehet a pletykának
akkor a hegyesi kubikos
a zentai kurva és a csantavéri kupec
már a holdon volt amikor az amerikaiak megérkeztek
igaz ami igaz a farmernadrágok orkánkabátok
(nálunk csak suskovácnak mondták)
és egyéb olasz áruk tömkelegét hordták át magyarországra
hogy ott is követhető legyen a nyugati divat
triesztnél meg is kérdezték a csantavéri asszonyokat
(ez afféle női foglalkozásnak számított
s mint ilyen gondolom a női emancipáció részét képezte
de nem akarom szerbhorváth gyuri kenyerét elvenni
ő a szociológus
majd egyszer tanulmányozza ha akarja)
hogy mekkora város lehet az a csantavír
(ez a szerb neve)
mikor mondták nekik hogy az egy falu
alig tízezer lakossal nem hittek a fülüknek
ők egy belgrád nagyságú városra gyanakodtak
de az is meglehet akkortájt figyeltek föl rájuk
már mint a rendőrség
abban az időben kezdtek elszemtelenedni
a farmernadrág az orkánkabát már csak ürügy volt
aranyban utaztak a csantavéri asszonyok
mesélik hogy a nagy lebukás csantavér határában történt
nem a jugoszláv-olasz határon
ott állították meg a bérelt autóbuszt a belügy
szorgos dolgozói
akkor már mindenki cihelődött
számolta
mennyit fog keresni mire költi
mikor meglátták az egyenruhásokat
kitört a pánik
mindenfelé aranyékszerek repültek
egymáshoz próbálták átcsempészni a csempészárut
a legtöbbjüket bebörtönözték
a legsúlyosabb büntetés öt év volt
feketézésért
anyám barátnője kapta
(mi is tőle vásároltunk)
akivel hetente kétszer-háromszor
együtt itták a feketét.

*

A nagybátyám a bóni
afféle legkisebb fiúként
(ő volt anyám legfiatalabb öccse)
elment szerencsét próbálni
kiment vendégmunkásnak németországba
neki már a kulákföldből nem jutott
szakmát nem tanult
gondolta
itt az alkalom a pénzkeresésre
nem egyedül ment
néhány barátja is útnak indult a messzi idegenbe
a németek
a fáma szerint
szerették a vajdasági magyar gasterbajterokat
mert azok dógosak
nem úgy
mint az a sok boszanac meg siptár meg cigány
állítólag elég gyorsan is haladt a ranglétrán
és amikor hazajött szabadságra
rengeteg mindent hozott a rokonoknak
én akkor kaptam egy olyan elemmel működő rendőrautót
amely ha nekiment valaminek pl. a fotelnak
akkor visszafordult magától
nagyon büszkén játszottam vele
csak a legjobb barátaim vehették a kezükbe
azok is csak akkor
ha adtak cserébe valamit
hencegtem vele rettent
vitattam
ahogy akkoriban mondtuk
nagyon barátkozó természet vót a bóni
mondta később anyám
olyan mint te
és ilyenkor könnybe lábadt a szeme
mert egyszer csak zárt koporsóban hozták haza a bónit
a virrasztáskor
(akkor még háznál történtek ezek a ceremóniák)
apám vezérletével felfeszítették a zárt koporsót
(a koporsót
amely egy láda volt a nagyszüleim elméjében
mert nem hasonlított ahhoz a hatszögletű fakabáthoz
amelyet nálunk használtak)
és zseblámpával bevilágítottak
valóban a bóni-e az
ő volt
a füléből vatta lógott
meg a fülcimpáján láttak valami vérfoltot
(és akkor még hol voltunk a későbbi koporsók fölfeszítésétől
amelyek vukovárról érkeztek srebrenicából szentlászó felől
meg boszniából
amikor csak végtagokat találtak összevissza dobálva a koporsókban)
mintha aludna
mondták
a család csak találgatta mi történhetett
a barátait faggatták
azok hiába védekeztek
hogy nem tudnak semmit
már nem lakott velük
kábítószerre gyanakodtak
de azt elvetették
kártyaadósságra
mert kitűnően kártyázott és sokszor pénzre
(szentfazék öreganyámra ütött
aki remekül forgatta az ördög bibliáját is
nemcsak a zsoltáros könyveket
snapliban verhetetlen volt az öreglány
én is rájuk ütöttem
preferánszban ritkán veszítek)
mindenképp erőszakos halálra gyanakodtak
a kurva németekre
(ezt a második világháborús propaganda még csak erősítette
ami egy olyan országban nem is csoda
ahol sohasem ért véget a második világháború
mítoszok szintjén legalábbis)
majd a halomási levélben minden kiderül
(ezt hol halmási
hol almási levélnek értettem
és nem tudtam fölfogni
mi köze lesz ahhoz
hogy megtudjuk
hogyan halt meg a bóni bátya)
aztán megtudtuk
két év múlva vagy három
amikor a német hatóságok lezárták a nyomozást
a frankfurti repülőtérre menet
leesett (valószínűleg leugrott) a felüljáróról
arra utaló jelet
hogy erőszakos bűncselekmény történt volna
nem találtak a halottkémek
valószínűleg öngyilkos lett
ám akkor miért nem hagyott búcsúlevelet
találgatták a szüleim nagyszüleim sokáig
és ebben
valljuk be
lakozott is némi igazság.

*

Nem tudom már hanyadszor
érte bombatalálat a város főutcáját
a megszédült anya kezét szorongató
szőke hajú és kékszemű kislány
akiknek még sikerült elrejtőzniük a szilánkok elől
látva az egy lábon ugráló embereket
vidáman integet kezecskéjével és mondja
anya
én is szeretnék ugróiskolát játszani a bácsikkal.

*

-----

From: ,,BÉKA" <exit@sednet.hu>
To: viragocska <darkbumm@yahoo.com>
Subject: melyben húsvét
Date: Sun, Apr 4, 1999, 12:52
 
igazi tavasz van, tegnap egész délután a kertben bogarásztam, csiripeltek a madarak, és illatozott az ibolya, a kisebbik kölköt görkorcsolyázni tanítottam, tojásokat festegettünk a gyerekekkel, ma megjött a nyuszi is,
szükségképpen zoknikat hozott nekik a kötelező 1-1 kindertojás mellé, ebéd előtt még néhány stamp vodka is akadt, mert maradt a buliról, hát a lehetőségekhez képest, legalább a gyerekek miatt, próbálunk úgy tenni,
mintha valóban ünnep lenne.
 
magamban belül ünnepnek nyomát sem találom.

zsó

-----

From: ,,BÉKA" <exit@sednet.hu>
To: <pocok@mail.datanet.hu> , <roberto@yr.com>
Subject: melyben tartalékolási felhívás
Date: Mon, Apr 5, 1999, 22:03

zsizsikuram aszongya, hogy most már ideje bevásárolni lisztet, sót, olajat, cukrot meg ilyesmiket. eddig mindig bejöttek a megérzései. most éppen azon morfondírozik, hogy itt a fáskamránk mögött a hegyoldalba vájt lukat kitakarítja (ideális óvóhely, szerinte már az öreg rupert is direkt arra a célra építette), mert be van omolva a bejárata, meg egyáltalán, lakhatatlan. őlustaságát ismerve már valóban arra kell gondolnom, hogy nagyon aggasztja a helyzet.

azt csiripelik a verebek, ma éccaka fogják lebombázni a belgrádi tévét.

sajnálom, hogy most éppen nem bírjuk elküldeni a húszezreteket, ha nagyon nem tudjátok megoldani, tízet sürgősségileg elküldhetek holnap. tudom, hogy március végét mondtam, de most még két-három hetet mondanék, ha lehet... holnap kapok kb. 30 000 Ft-ot, abbul 7 adósságra, a többi kifizetetlen számlákra menne terv szerint, és megint nem maradna egy fitying se (meg kéne tankolni is már), de ha nem bírtatok máshunnan szerezni, akkor mondom, tízet megküldök, sőt, ha nagyon-nagyon muszáj, mind a húszat is, majd mástul kérek jobb híján. a levéltárra nagyon ráripakodtam, hogy most már végső ideje lenne fizetniük, február elejére ígérték a pénzemet, és még mindig sehun semmi, erre azt mondták, mingyá, mingyá, két-három hét múlva.

de sonkát azért ettünk, a mélyhűtőben még van sok minden, vártunk benneteket, jól múlt ez a négy napom, szép volt az idő, kubikoltam a kertben, takarítgattam is kicsit, persze, amit muszáj lett volna, azt szépen elhalogattam, (úgymint pl. vasalás), most fogok nekiállni egy szakdolgozat megírásának, amit szerdán kell leadni az iskolában. egyre komolyabb dolgokat tanulunk, jövő héten már olyan vizsgák is lesznek, amikre ha akarom, ha nem, tanulnom kell, mert nem tudok semmit. közben találtam egy pasast, aki a ibolyáék barátja, és együtt szoktunk a birtokukon (káptalantóti) sátorozni mindig pünkösdkor, de ő csak vigyorogni szokott bárgyún és vedelni, ennél fogva most derült ki számomra, hogy egy IGAZI PROGRAMOZÓ emberfajta. megbeszéltem vele, hogy biztos vannak a programozásnak is szarabb részei, ami nem konstruktív, csak olyan, mint pl. a kapálás, vagy a visszakorrigálás, hát ilyeneket kezdetben bízzon csak rám, később meg már esetleg igazi részfeladatokat is, így van esélyem, hogy december végére, mire befejeződik a tanfolyam, már valóban tudni is fogok programozni. mert miután már mindenféle tanfolyamszervezővel összevesztem, hogy mi a szar ez itten, én tanulni jöttem, nem az időt lopni, effektívebb munkát kérek, és ha nem tudják megszervezni a tanfolyamot, akkor tessék elmenni utcaseprőnek vagy pultoskisasszonynak (valamire minden ember alkalmas, mondta ágoston tanár úr), tehát, miután hangot adtam elégedetlenségemnek, és valóban igyekeznek ,,oktatni", szakirodalommal, házi szakdolgozatokkal ellátni bennünket, kezdek rájönni, hogy akkor is hiába, szinte mindegy, és egyre biztosabbá válik bennem az az elképzelés, hogy az iskola nem is arra való hogy bármit is IGAZÁN megtanuljon az ember, hanem csak tájékozódásként kell felfogni, ilyen is van, olyan is lehet, aztán majd úgyis csak a konkrét gyakorlat során tanulja meg az ember igazán. ezért próbálom én meg behálózni a tomit, hogy már folyamatában láthassam az igazi programozást, ne kelljen utána még egy-két évet elvesztegetnem a tanulás után a tanulásra. egyszer csak sok pénzt is fogok ebbül keresni. (vagy nem.)

zsizsikuram semmit nem ért az én mániámbul, ha eljönnek az osztálytársaim, csak bambán bámul, aszongya, hogy csak a kötőszavakat érti, de igyekszik a drága, íme egy bizonyíték:

Karácsonyi, a tanító

"Harminckilenc fokos lázban vacogtam. Izzadtam, akár egy bányaló, és nem igazán tudtam, mikor vagyok ébren és mikor álmodom.

Ekkor tört rám a szoftverrendőrség. Berobbantották az ajtót, és gázálarcban, testhez álló műanyag ruhában az ágyamhoz jöttek, megragadtak és a dolgozószobámba cipeltek. Ismertették velem a jogaimat, bekapcsoltatták velem a számítógépemet, és miután kiderült, hogy jogtalanul használom a programok nagy részét, megbilincseltek, majd ütlegelni kezdtek. Hiába üvöltöztem, hogy a számítógép nem is az enyém, kölcsönben van nálam, jóformán kezelni sem tudom, egyáltalán nem érdekelte őket. Szépen, komótosan vertek, mint akik órabérben állapodtak meg, és nem teljesítményre dolgoznak. Ahogy fölém hajoltak, mert már az első ütéseknél elestem, láttam, csillogó ruhájukon a feliratot: KÖLCSÖNÖS TISZTASÁG. Nemsokára elájultam, csak sejthetem, mit műveltek velem.

Mikor elmentek, egy nyomtatott papírlapot hagytak az asztalomon, amelyen a következő állt:

'Karácsonyi Péter! Az ÁVÉSZOPHA1 a következő bűncselekményekkel vádolja Önt:

1. Ön Macintosh Classic 825-5673 B sorszámú számítógépével, 19.. december 26-án - dekódolva a fire wallt - illegálisan betört a Magyar Titkosszolgálat számítógépes rendszerébe, és ott pornóképeket helyezett el, amelyektől az egész rendszer napokig használhatatlanná vált.

2. Tagja az illegálisan működő SZEFASZE2-nak, amely az USÁ-ban működő Society of Freemason Hackers mintájára alakult meg hazánkban, és amely szervezet az interneten információkkal és tanácsokkal látja el az itteni fiókszervezetet.

3. Kizárólag illegális programokat használ.

Amíg eljárás folyik Ön ellen, számítógépét nem használhatja, lakóhelyét el nem hagyhatja.

ÁVÉSZOPHA csoportvezető
olvashatatlan aláírás, hadnagy!'

Arra ébredtem, hogy a fejem lelóg az ágyról, és borzalmasan fáj a nyakam.

Lepedőm, pizsamám csuromvíz. Hirtelen bizonyossá vált előttem, hogy minden, amit csak kigondolhat az emberi elme, az egyszer valósággá válik. Ezt olyan tisztán láttam magam előtt, nem is láttam, éreztem, pontosabban mind a kettő, hogy elborzadtam. Közben nem jutott eszembe a saját nevem, amitől még jobban megrémültem. Teljesen személytelenné váltam. Így személytelenné váltan hallottam, belül a fejemben (mintha kriptában) egy kongó hangot. E kongó hang lassan szavakká, majd mondatokká formálta önmagát. A következőket hallottam: ,,Légy békés, ne sóvárogj! Légy nyugodt, ne aggódj, bölccsé csak így válhatsz. A bölcs ember takarója az Ég, szekere a Föld, táltos paripája a négy évszak, vezetője a fény és a sötétség. Úttalan utakon kóborol, és soha el nem fárad; ha mennie kell, nem kapukon át távozik. Takarója az Ég, mely mindent betakar, szekere a Föld, mely mindent elbír. Táltosa a négy évszak, mely mindent hasznossá tesz, vezetője a fény és a sötétség, mely mindent magába ölel. Élj szabályok nélkül és sebesen, légy gyors, mint a villám, és tested békés lészen, szellemed teljes. Ez az igazi kitartás a KÖLCSÖNÖS TISZTASÁG mellett, ez a határtalan megismerése. Menj és terjesszed mindenkinek, amit tőlem hallottál! Kezdetben bolondnak néznek majd, mint engem, de idővel tisztelni fognak, mert ez a KÖLCSÖNÖS TISZTASÁG útja, és az életet tisztelő emberek tetteikben a változásokhoz alkalmazkodnak, a változásokat a kor szüli, a kor ismerői pedig nem cselekednek a szokások rabjaiként. Ezért mondom én, hogy az utak lehetnek vezetők, de kitaposott ösvények nem; a dolgok megnevezhetőek, de nem örök neveken. És most menj!"

Lázálmát Karácsonyi "barátom" különös körülmények között, a sümegi elmegyógyintézetben gondolta át nekem. Mint azt már máshol többször leírtam, Karácsonyi főállásban egy gasztronómiai almanach mindenese (pontosabban csak volt, mert kényszerű elzárásával a lap megszűnt) és elég pocsék költő, aki a kéményseprőkkel történt afférja után kapott idegösszeomlást. (A rossz nyelvek szerint delirium tremensben szenved.) Karácsonyi már régóta küldözgette nekem kézzel írt, olvashatatlan leveleit, melyekre soha nem válaszoltam, és amelyekből csak annyit tudtam kihámozni, hogy tehetségemet ócsárolja és a róla szóló, alaptalan pletykák terjesztésével vádol. Utoljára azonban telepatikus úton jelentkezett, és ez arra ösztönzött, hogy álmomban meglátogassam: éreztem, nagy baj lehet vele, és bár egyáltalán nem kedvelem, mégiscsak ő egyik lehetséges életem valós figurája. Gyűrött és izzadságszagú lepedők közt feküdt, csontsoványan; már napok óta infúzióval táplálták.

Mikor elküldött, eltávozóban megkérdeztem az egyik csinos nővért, mi van Karácsonyival. Meglepődött azon, hogy őt kérdeztem, nem is igen tudta, kiről lehet szó. Gondolkodott egy kicsit, és visszakérdezett: "Mondja, a hatosban van?" Bólintottam. "Hát neki meg vannak számlálva a napjai. Azt képzeli, hogy mikrochipet, vagy mi a faszt, bocsánat, ültettek az agyába és ettől Lacevé vagy Lacává változott, aki valami kínai tanító volt vagy mi a franc. Azé' nem eszik, mert ez az izé. tanító állandóan azt súgja neki, hogy így kell vezekelnie, mer' az újságjában zsíros és egészségtelen kajákra buzdította olvasóit."

Csalódottan néztem a csinos ápolónőt. Nem vagyok egy nyelvi rasszista (a magyar nyelv több mint egymilliónyi szavát egyformán szeretem, azokat is, amelyeket nem ismerem), de valahogy nem volt szinkronban a lány és a beszéde. Hogy ezért-e vagy sem, nem tudom, de amikor befejezte, elkeseredetten és fáradtan zuhantam még mélyebb álomba.

hát így vagyok mostanság, hónap, ha marad pénzem, veszek egy-két kiló lisztet meg sót. zsizsikuram egyébként búskomor, vagy depressziós, vagy mi a fasz, még csak nem is hisztizik mint szokott, csak rosszkedvűen ül és bámul vagy maga elé, vagy magába befelé, vagy a tévére vagy az emilekre/internetre. már nézni is rossz. azt is mondta már, találjam ki, hogy melyik nagymama melyik szobában fog lakni, hogyan kell átrendezni a lakást. még szerencse, hogy vettem ezt a sok emeletes ágyat. csak azt nem tudom, a disznókat meg a csirkéket hol fogjuk tartani. na de okos kislány vagyok én, majd megoldom ezt is biztos.

sziasztok. írjatok néha

zsó

*

Így emlékszem
arra lányra, akit az apjának köszönhettem.
Mérhetetlen apakomplexusa volt. Nem tudom,
másnak is ennyit mesélt az öregjéről, de én éreztem,
az az egyetlen esélyem, ha azt akarom,
keféljen velem, hogy meghallgatom.
Hosszú, unalmas novellafűzér volt az élete,
melyet az apjához való viszonya határozott meg teljes egészében.
Vagy legalábbis én ezt ismertem meg belőle.
Ám bármennyire is igyekeztem másra terelni a szót,
neki mindig a papa jutott az eszébe,
mint Mórickának abban az ostoba viccben.
E történetek nagy részét elfelejtettem, hál istennek.
Rá aztán érvényes volt az,
hogy a nő a vagina meghosszabbított része,
akivel időnként el kell beszélgetni,
hogy a feleségemet idézzem.
De a nőre nagyon is emlékszem.
Legalább tíz centivel volt magasabb nálam,
ami egy kicsit idegesített, de túltettem magam rajta.
Gyönyörű, vállig érő, gesztenyebarna haja, akár a selyem.
Ahogy a múlt századi költők mondanák.
Hosszú, inkább vékony combok, formás vájdliban,
karcsú bokában és keskeny, kissé ragadozószerű
lábujjakban végződve. Szóval, ahogy a nagykönyvben
meg vagyon írva. Soha nem nyaltam ki,
amit ma nagyon bánok.
(Hogy mért nem, azt majd máshol kifejtem.)
Szeretett fölül lenni. Mikor először csináltuk így,
megmarkoltam formás fenekét egészen a vájatnál,
és megrémültem, de csak egy pillanatra,
végig szőrös volt a segge! Gyorsan elkaptam a kezem,
és szép mellével kezdtem el foglalkozni.
Így emlékezem.

*

Az apám tehénkének becézett
mert kis dundi lány voltam
amikor megnyúltam
kicsinek
sehogyan se tudta elviselni
hogy nem olyan vagyok
amilyennek ő szeretne
mindezt csak annak a szőke
fiúnak mondhattam el
akihez le kellett hajolnom
ha meg akartam csókolni
nem feküdtem le sokszor vele
talán kétszer-háromszor
másnapra semmi sem maradt meg az
estéből ám a pillanat izgalma
mindig csodálatos volt
mint egy koktélé
melynek zamata egy tucatnyi alkotórész
vegyítésétől függ
amelyek külön-külön ízetlenek
őutána kezdtem szőrteleníteni magam
,,amiért talán sokan megszóltak"
rendszeresen
mikor megmarkolta szinte a fájdalomig
a fenekem
majdnem elélveztem
ma sem értem miért nem szóltam neki
hogy szorítsa tovább
az volt az érzésem
megijedt tőlem
én is tőle
így lettünk néhány éjszakás
alig sikerült kaland.
 
1 Államvédelmi Szoftverpolitikai Rendőrség
2 Szellemi Favágók Szabadkőműves Egyesülete