Web-könyvtár - Internet kalauzok

További lépések az interneten: search engines

- 2001. október -


Yahoo!
AltaVista
AltaVista egyszerû keresés
AltaVista Advanced Search
HuDir
Vizsla (Origo)

Az Internetrõl gyakran halljuk, hogy ott szinte mindent meg lehet találni. Valóban rengeteg információ van szerte a hálózaton, de hogyan is érhetjük el ezeket? A keresés megkönnyítésére számos vállalkozás jött létre. Ezeket két nagy csoportba sorolhatjuk, az egyiket katalógusoknak, a másikat indexeknek hívjuk. Mi az alapvetõ különbség a kettõ között? Egy példán érzékeltetve a különbséget: ha egy cikk megjelenik a gyógyszerkutatásról a weben, egy katalógusban ennyi szerepel róla: "cikk a gyógyszerkutatásról". Egy indexben azonban gyakorlatilag a teljes cikk összes szava megtalálható. Alapvetõ különbség van a kétféle rendszer összeállításában is. A katalógust emberek építik, hierarchikusan felépülõ témakörökbe rendezve találjuk meg bennük az információt, természetesen csak abban az esetben, ha azt valaki már felvette a nyilvántartásba. Ezzel szemben az indexelést automaták végzik és amint a "keresõpók" elért a hálózat egy bizonyos pontjára, az indexben máris megtalálható a róla szóló adat. Mi dönti el, hogy mikor melyiket használjuk? Nézzünk erre néhány példát az alábbi összehasonlításban:
 
 

Katalógusok
Indexek
A katalógus a webhely honlapjára visz, ahonnan a kívánt irányba tovább tudunk lépni. Egy index ahhoz a dokumentumhoz visz, ahol a keresett szót vagy kifejezést megtalálta.
Abban az esetben használjunk katalógust, amikor pontatlan az elképzelésünk a dokumentumról és hasznos lehet a témakör hierarchiáján végigpásztázni. Indexet akkor használjunk, ha gyorsan szeretnénk egy bizonyos információhoz eljutni.
Katalógusban érdemes keresni például folyóiratlistákra. Indexben keressünk cikkre, idézetre, abban az esetben is, ha nincs információnk a folyóirat címérõl.
Katalógusban keressünk olyan termék után, melynek nem tudjuk a pontos nevét, csak azt tudjuk, hogy milyen jellegû. Indexben keressünk, ha pontosan tudjuk a termék nevét, modellszámát, nem fontos azonban tudnunk a gyártóját.
Katalógusban keressünk, ha egy betegségrõl szeretnénk széleskörû információt gyûjteni. Indexhez forduljunk, ha a betegség terápiájában használatos hatóanyagra szeretnénk keresni.
Katalógusban nézzünk utána a védjegyinformációval foglalkozó oldalaknak. Indexben keressünk, ha egy bizonyos védjeggyel kapcsolatban szeretnénk valamit megtudni.

Kalauzunkban mindkét típusú keresõprogramra szeretnénk egy-egy közkedvelt, világszerte használt külföldi, illetve magyar példát bemutatni.

 

http://www.yahoo.com

Az egyik legnagyobb webkatalógus a Yahoo! Noha a szolgáltatás átfésüli a weboldalakat és a hírcsoportokat is, elsõsorban arra specializálódott, hogy szerkesztõségében kiértékelje, feldolgozza és egy óriási katalógusban különbözõ szempontok szerint osztályozza a hálón talált információt. A mintegy 1/2 millió weboldalt több mint 25 ezer kategóriába sorolja. Keresésünket indíthatjuk a felkínált témakörökbõl, böngészve a "linkek" között vagy beírhatjuk rögtön a keresõkérdést. A kétféle keresési módot kombinálhatjuk is. Érdemes a minket érdeklõ témában a megadott lehetõségeket kipróbálni. Valószínûleg nagyon sok hasznos helyre fogunk bukkanni, melyek közül a legjobbakat a Bookmarks-ba eltéve, legközelebb könnyebb lesz a dolgunk.

A katalógusok egyik alapvetõ jellegzetessége: a hierarchikus szerkezet. A Yahoo! nyitóoldala 14 általános témakört kínál fel, innen kiindulva haladhatunk a szûkebb, specifikusabb felé, például:
 

Science: Chemistry: Chromatography...


Amennyiben nem a felkínált témákat vagy linkeket követve haladunk, hanem a keresõablakban szeretnénk megfogalmazni a kérdésünket, a következõ lehetõségeket nyújtja a Yahoo! :

Egy szó kötelezõvé tétele vagy letiltása a dokumentumban:

+        egy + jelet téve közvetlenül a szó elé: megkívánja a jelzett szó elõfordulását a dokumentumban, pl.:
  folic +acid


-         egy - jelet téve közvetlenül a szó elé: kizárja a jelzett szó elõfordulását a dokumentumban, pl.:
 

python -monty
A keresés korlátozása a dokumentum egy részére: t: a keresést a dokumentum címére korlátozzuk, pl.:
  t:plasma spectrometry


u: a keresést a dokumentum URL-jére korlátozzuk, pl.:
 

u:intel
Keresés kifejezésre: "" összetartozó szavak ill. kifejezés keresésére idézõjelbe tesszük a szavakat, pl.:
  "inductively coupled plasma"
Csonkolás, behelyettesítés: *           a * használatával pótolhatunk karaktereket abban az esetben, amikor bizonytalanok vagyunk a szó
             írásmódjában (egyes szám, többes szám, helyesírás stb.), pl.:
pharmacolog*
A különbözõ lehetõségeket kombinálhatjuk is, de ilyen esetben fontos a fenti sorrend betartása. Nézzünk egy példát a helyesen összeállított kérdésre: +t:football -American Azonban nem adhatjuk meg ugyanezt a kérdést az alábbi sorrendben: t:+football -American Ha a fenti lehetõségek nem elegendõek a keresés pontosításához, a keresõmezõ mellett található advanced search gombra kattintva tovább finomíthatjuk a kérdésünket. Itt beállíthatjuk, hogy milyen típusú dokumentumokat keressen a rendszer. Választhatunk a Yahoo! és a Usenet között.

Beállíthatjuk, hogy többszavas keresés esetén a szavak hogyan viszonyuljanak egymáshoz (pl. AND, OR kapcsolat). Megszabhatjuk, hogy mely idõintervallumba esõ találatokat listázza csak ki a program, továbbá hogy hány találatot jelenítsen meg egy oldalon.

Napjainkban az összes komolyabb keresõrendszer egymással vetélkedve próbálja elérni, hogy õt állítsuk be a böngészõnk indítólapjaként. Ennek érdekében folyamatosan bõvítik a szolgáltatásaikat. A Yahoo! is sokféle szolgáltatást nyújt a felhasználóknak. Ezek közül figyelemre méltó a My Yahoo! kínálta lehetõség, amely az ún. "push" technológiára épül. Lényege, hogy finomhangolásai révén a minket leginkább érdeklõ információt kapjuk meg személyre szabottan a különbözõ témakörökben. Ez a szolgáltatás regisztrációhoz kötött, de ingyenes.

A hierarchikusan felépített katalógus után most nézzünk példát a másik típusra, az indexre is.

 

    http://www.altavista.com/

A különbözõ elemzések szerint, melyeket saját tapasztalattal is alátámaszthatunk, az egyik leghatékonyabb "search engine" az AltaVista. A keresõrendszer különbözõ nyelvû felületeken érhetõ el, és a gyorsabb, olcsóbb kapcsolat érdekében tüköroldalakat is biztosít.

Az AltaVista számos lehetõséget kínál a keresés pontosítására, érdemes ezeket alaposan áttanulmányozni, mielõtt nekifognánk a munkának. Kétféle lekérdezési módszer közül választhatunk. Az AltaVista nyitóoldala az egyszerûbb, míg az Advanced Search funkció választása az összetettebb keresõkérdés megfogalmazását teszi lehetõvé.

Elõször azonban néhány fontos dolog, mely mindkét típusra jellemzõ. Célszerû a kérdésünket csupa kisbetûvel beírnunk, mivel ebben az esetben a keresésnél nem törõdik a rendszer azzal, hogy a dokumentumban milyen az írásmód. Ha azonban csak egyetlen nagybetût is beírunk, a keresõ már csak azonos írásmóddal fogja megtalálni a megadott szót. Ugyanez vonatkozik az ékezetes betûkre is. Vagyis ékezetek nélkül adjuk meg kérdésünket, mert ilyenkor mindenre keres a rendszer, ellenkezõ esetben csak az azonos írásmód szerint írtakat találja meg, pl.:

medical vagy médical

Elõbbinél mindent megtalál, legyen az ékezettel írva vagy anélkül, utóbbi esetében azonban csak a francia írásmód szerinti találatokat kapjuk meg.

Lehetõleg kerüljük az írásjelek használatát (pl.: & * ! ~), mert ezeknek egyéb jelentésük is van a lekérdezésben.

A találati listában azok az oldalak kerülnek elõre, melyekben a beírt szavakból és kifejezésekbõl (kifejezés: több szó szóközzel elválasztva és idézõjelbe téve) a legtöbb található. A rangsorolásnál számít, hogy hol szerepel a keresett szó a dokumentumban. Magasabb a "pontszáma" például a címben való elõfordulásnak, de a kevésbé általános keresõszavak értéke is magasabb, mely szintén a találati lista minõségének emelését eredményezi.

A találatlistában látható Translate parancsra kattintva a találatainkat angolról francia, olasz, portugál, spanyol vagy német nyelvre, illetve ezekrõl a nyelvekrõl angolra fordítva jeleníthetjük meg. Új szolgáltatás a német és francia nyelv közötti fordítási lehetõség, illetve az oroszról angolra történõ fordítás. Az eredmény egy gépi fordítás, melyet a Systran nevû program készít el.

Nem csak weboldalakat kereshetünk az AltaVistában, hanem többek között hírcsoportok, levelezõcsoportok anyagait, multimédiás dokumentumokat és termékeket is. Ennek megfelelõen a bal oldali ablakban válasszuk ki a kívánt dokumentumtípust. Ha csak egy bizonyos nyelven szeretnénk eredményt, a legördülõ menübõl választhatunk nyelvet. Ezután csak olyan dokumentumokat fogunk látni az eredménylistában, amelyek az adott nyelven íródtak. Figyelem, magyar nyelvû anyaghoz inkább magyar keresõprogramot használjunk!

Nézzük ezek után, milyen keresési lehetõségeket kínál az egyszerûbb lekérdezõ felület.

 
 

AltaVista egyszerû keresés

A program behívásakor az AltaVista egyszerû keresés oldalával találkozunk elõször. Az esetek nagy részében elegendõ ezt a felületet használnunk.
 


Az egyszerû keresés nagy elõnye, hogy automatikusan elrendezi a találatokat, mégpedig úgy, hogy a legodavágóbbak kerülnek a lista elejére. Így nem kell visszariadnunk akkor sem, ha magas a találatok száma, mivel a lista elején fogjuk találni a legértékesebb tételeket. A program a következõ szempontok szerint értékeli a találatokat: a lekérdezõ szavakból mennyi szerepel a dokumentumban, hol szerepelnek, milyen közel vannak egymáshoz, mennyire specifikusak vagy általánosak stb. Nem számít azonban, hogy milyen gyakran fordul elõ a keresett szó. A keresés pontosítására az alábbi lehetõségeket kínálja az AltaVista:

Keresés kifejezésre:

Ha a kérdésünket szavak felsorolásaként, bármilyen kiegészítõ jel nélkül adjuk meg, akkor az AltaVista minden szóra keres. Bármelyikbõl talál egyet egy dokumentumban, az már felkerül a találati listára. Azonban megfogalmazhatjuk a keresést kifejezésként is, idézõjelbe téve, pl.:

"nuclear magnetic resonance"

Ilyenkor a megadott szavak sorrendje meghatározó, csak azok a weboldalak kerülnek fel a találati listára, amelyekben a keresõ ezeket a szavakat pontosan ebben a sorrendben találta meg.
 

Szavak kötelezõvé tétele vagy kizárása: A "+" jel használatával kötelezõvé tehetjük, illetve a "-" jellel kizárhatjuk egy szó elõfordulását a keresett dokumentumban, pl.:

+nuclear +magnetic +resonance -"fourier transform"

Ilyenkor az AltaVista minden olyan oldalt megtalál, ahol szerepel a nuclear, magnetic és resonance szó, de nincs ott a "fourier transform" kifejezés.
 

Csonkolás, helyettesítõ jel: A * jel, mint egy Jolly Joker arra szolgál, hogy amikor bizonytalanok vagyunk a szó írásmódjában, végzõdésében vagy az különféle is lehet, ott akár több karaktert is helyettesítsünk vele. Gyakori, hogy a "British" angolnál kicsit egyszerûbb az amerikai forma, jó példa erre a colour és a color. A *-ot így használjuk ebben az esetben:

col*r

A * jel használatának vannak kisebb korlátai. Csak a 3. betû után engedi használni a rendszer és legfeljebb 5 karaktert helyettesíthetünk vele. Vigyázzunk arra, hogy ha túl lazára sikerül a "csillagos" kifejezés, az AltaVista el fogja dobni a keresésünket a túl sok találat miatt!

Szûkítés: Különféle szintaxisok használatával a keresésünket korlátozhatjuk a dokumentum bizonyos részeire. Néhány a lehetõségek közül: host, link, title, URL, domain stb. A legnépszerûbb valószínûleg ezek közül a címre keresés. Ha például azokat az oldalakat szeretnénk megtalálni, amelyeknek a címében a "The Wall Street Journal" szerepel, így kell beírnunk a kérdésünket:

title:"The Wall Street Journal"

Amennyiben egy adott országra szeretnénk korlátozni a keresést vagy például USA-beli oktatási intézmények által szolgáltatott oldalakra vagyunk kíváncsiak, az alábbi módon írjuk be a kérdésünket:

domain:hu

domain:edu

Az elõbbi esetében csak magyarországi, míg az utóbbi esetében csak az Egyesült Államok felsõoktatásából származó oldalak fognak szerepelni a találati listában. (A különbözõ országkódok a Web-könyvtárban megtalálható “Keresõk” könyvjelzõben a "search engines"-ek között a "country codes" alatt találhatók meg:

http://konyvtar.intra.richter.hu/INTERNET/booksear.htm

Ha kifejezetten az oldalak szövegében szeretnénk keresni és nem a címében, linkjeiben vagy URL-jében, a következõképpen tegyük:

text:indicators

Ha a Usenet hírein belül szeretnénk szûkíteni a találatok körét, szintén többféle választási lehetõségünk van. Nézzünk meg ezek közül néhányat:

from:napoleon@elba.com

Azokra az üzenetekre korlátoztuk a keresést, amelyeknek "from" mezõjében a "napoleon@elba.com " szerepel.

subject:research

Ebben az esetben azoknak az üzeneteknek a listáját kapjuk meg, amelyeknek a subject sorában szerepel a "research" szó. A "from" és "subject" mintájára szûkíthetünk a "newsgroups", "summary" és "keywords" tartalma szerint is.
 

A speciális keresési igényeink megfogalmazására szolgál az AltaVista Advanced Search.

 
 

AltaVista Advanced Search


A kifejezés keresésére, a kis- és nagybetû használatára és a csonkolásra vonatkozó szabályok megegyeznek a AltaVista Home alatt leírtakkal. Itt azonban nem "+" és "-" jelekkel, hanem ún. Boole-operátorokkal kapcsolhatjuk össze a szavakat. A mûveletek neve: AND, OR, NOT és NEAR. A mûveleti jelek egyaránt írhatók csupa kis- vagy nagybetûvel. Vannak olyan keresõprogramok, amelyekben csak nagy betûvel használhatjuk ezeket és mivel szükségünk lehet arra, hogy a keresõkérdést másik keresõbe is bemásoljuk, ezért célszerûbb a nagybetûs írásmód. Használatuk a következõ:

Szavak együttes elõfordulása:

Az "AND" kapcsolat biztosítja, hogy mindkét szó jelen legyen a kívánt dokumentumban. Ez nem olyan szoros kapcsolat, mint az idézõjeles, amivel akár kombinálhatjuk is, pl.:
spectroscopy AND "nuclear magnetic resonance"

Vagylagos kapcsolat:

Az "OR" operátor biztosítja, hogy a beírt szavak közül legalább egy jelen legyen a dokumentumban, pl.:

"nuclear magnetic resonance" OR nmr

Egymás közelében található szavak: Gyakori, hogy nemcsak azt szeretnénk, hogy a keresett két szó egy weboldalon elõforduljon, hanem azt is, hogy egymáshoz közel álljanak. A "NEAR" alkalmazása biztosítja, hogy tíz szón belül, a sorrendre való tekintet nélkül, megtaláljuk mindkét szót a keresett dokumentumban, pl.:

receptor NEAR gene

Szavak letiltása a keresésbõl: A "NOT" operátor segítségével, a kérdés pontosítása érdekében kizárhatunk a keresésbõl bizonyos szavakat. Ebben az esetben ügyeljünk azonban arra, hogy szükség van az "AND" kapcsolatra is, mivel két szót társítunk, pl.:

drugs AND NOT veterinary

Zárójelek alkalmazása:

Egy bonyolultabb keresés készítéséhez a Advanced Searchben a kifejezéseket zárójelbe téve adjuk meg. Ha nem ezt tesszük, könnyen elronthatjuk a kérdésfeltevést. Egy összetettebb kérdés zárójelek használatával:

(gold NEAR silver) AND (gold NEAR platinum)

Meglepõ, de ha azonos módon tesszük fel a kérdésünket a AltaVista egyszerû lekérdezés és az Advanced Search ablakban, nem ugyanazt az eredményt fogjuk kapni. Ahhoz, hogy megértsük, mi a magyarázata ennek, meg kell ismerkednünk azzal a keresés-pontosítási lehetõséggel, melyet az Advanced Search kínál fel.

Rátekintve az Advanced Search ablakra két mezõt látunk, amelyek arra szolgálnak, hogy megadjuk a keresõszavainkat. Könnyen eshetünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, fontosabb a felsõ, a keresõszó/szavak beírására szolgáló mezõ. Amikor azonban egy keresés nyomán több száz(ezer) találatot kapunk, bebizonyosodik a rangsoroló mezõ jelentõsége. Miután beírtuk a Boole operátorok segítségével a kérdésünket, az alatta található Sort by mezõben olyan szavakat határozzunk meg, amelyekkel az eredményül kapott lista sorrendjét kívánjuk befolyásolni. Az ide beírt szavak utólagos, de abszolút érvényûek. Ügyeljünk arra, hogy adjunk meg rendezõ szavakat, különben az AltaVista az eredményeket véletlenszerû sorrendben jeleníti meg! A találati listából kiesnek azok a dokumentumok, melyek nem tartalmaznak a besorolási feltételek közül legalább egyet. Ha nincs különösebb besorolási kívánságunk, de az eredményeket sem szeretnénk rendezetlenül megkapni, egyszerûen írjuk vagy másoljuk be a lekérdezõ mezõben megadott keresõszavainkat, kivéve azokat, amelyeket a NOT operátorral kizártunk a keresésbõl. Ezek után nézzük, mi is az oka annak, hogy az azonos módon feltett kérdésre a két keresési mód más-más eredmény ad. Az AltaVista induló ablakában feltett lekérdezés nem más, mint egy, az Advanced Search ablakban feltett keresés, ahol a kérdés a rangsoroló mezõbe kerül és a keresõ mezõ üresen marad. De ha a kérdésünket az Advanced Search Boolean query ablakában tesszük fel, anélkül, hogy a rangsoroló mezõbe bármit is beírnánk, természetesen más lesz a találati lista.
 

Ismerve az Advanced Search felépítését az alábbi módon állíthatjuk össze a keresõkérdésünket:

Például a nagyobb mezõbe írjuk be:

mouse AND rat Az eredmények besorolását befolyásoló mezõbe pedig: "drug research" Természetesen olyan találatokat fogunk kapni, amelyek témája a gyógyszerkísérletekhez használt egerekkel, patkányokkal kapcsolatos.

A különbözõ keresõprogramok használata folyamán nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy ugyanarra a weboldalra többször történik hivatkozás a találati listában. Az AltaVista új verziójában az egyszerû keresésre szolgáló felületen automatikusan kiesnek ezek a találatok. Tehát egy oldal csak egyszer szerepel. Ha érdekesek lehetnek a további címek is, akkor a találatok alatt található: More pages from this site gombra kattintva ezeket is behívhatjuk

Az Advanced Searchben is alkalmazhatók a AltaVista egyszerû keresése kapcsán ismertetett szûkítési módszerek, melyekkel a weboldalakban és a Usenet tartalmában kereshetünk: title:, from:, subject: stb. A csillaggal történõ csonkolásnak is ugyanazok a szabályai. Még egy csak az Advanced Searchben található mezõrõl nem esett szó, ami tulajdonképpen két részbõl áll. A From és a To mezõ arra szolgál, hogy meghatározzuk, mikor került a hálózatra a keresett dokumentum. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha egy hírcsoport friss információi között szeretnénk tallózni.

Hogyan rendezi az AltaVista a találatokat az Advanced Searchben?

A fentiekben már esett szó arról, hogy az AltaVista egy bizonyos pontrendszert alkalmaz a találati lista rangsorának megállapítására, melyet befolyásol az, hogy hol talált rá a keresett szóra a dokumentumban. Nézzük most meg példák alapján, hogy miként módosul a találati halmaz a rangsoroló mezõ használatával. A bemutatott példáknál a hatékonyság érdekében kipipáltuk a One result per Web site mezõt.

Üresen hagyjuk a rangsoroló mezõt:
  Keresõ mezõ: (hts OR "high throughput screen*") AND ("combinatorial chemistry" OR (compound NEAR library))
Az Eredmények rangsorolási feltétele: -
Eredmény: 3148 találat


Kitöltjük a rangsoroló mezõt:
 

Keresõ mezõ: (hts OR "high throughput screen*") AND ("combinatorial chemistry" OR (compound NEAR library))
Az Eredmények rangsorolási feltétele: conference
Eredmény: 510 találat


Módosítjuk a dátum mezõ kitöltésével a találatokat:
 

Keresõ mezõ: (hts OR "high throughput screen*") AND ("combinatorial chemistry" OR (compound NEAR library))
Az Eredmények rangsorolási feltétele: conference
From: 01/07/99 To: 31/12/99 Eredmény: 142 találat
Az eredmény azt mutatja, hogy érdemes a rangsoroló mezõt használnunk, különösen, ha sok találatra számítunk. Látható, hogy a rendszer eldobja azokat a dokumentumokat, amelyek a megadott szempontnak nem felelnek meg.

Az AltaVista ma a világ egyik legnagyobb webindexe. A keresés folyamán nem ritka, hogy valószínûtlenül magas a találatok száma. Ne ijedjünk meg ilyenkor, hanem gondoljuk át, hogyan lehetne a kérdést pontosítani. Próbáljuk meg átalakítani vagy az Advanced Searchben megfogalmazni a keresésünket. Azonban a magas találati szám sem jelenti azt, hogy mindent át kellene néznünk ahhoz, hogy megtaláljuk a minket érdeklõ dokumentumot. A tapasztalat azt mutatja, hogy néhány tucat átnézése után rohamosan csökken a relevancia mértéke.

Végül nézzünk két példát arra, hogy a magyar oldalak áttekintésére a kétféle keresõtípusban melyek a legjobban használható programok.

http://hudir.hungary.com/

A magyar oldalak katalógusrendszerû keresõje a Hungary.Network által szolgáltatott HuDir. Az egyes témakörök a katalógusokra jellemzõen, hierarchikusan épülnek fel. Az indító oldalon 18 témakört ajánl fel a program. A fõoldalról továbblépve, az altémakörökön keresztül pontosíthatjuk egyre jobban a keresésünket. Ezek az oldalak, az egyes témákon kívül, rövid annotációkkal ellátott konkrét címajánlatokat is kínálnak. A böngészésen kívül, itt is lehetõség van kulcsszavas keresésre. Íme a HuDir keresõablaka:
 


Ha nincs találat, a kérdésünket átirányíthatjuk a Heuréka(http://www.heureka.hu/) nevû indexelõ rendszerû keresõprogramba, mely szintén a magyar oldalakat dolgozza fel. A HuDirban a kulcsszavas keresés kicsit megbízhatatlan. A keresés szabályai megegyeznek a Yahoo!-nál megismertekkel, azonban a legtöbb keresõvel szemben nem nyújt jól használható help/segítség szolgáltatást. Ez nagy hátránya a programnak, ezért ha szavakra szeretnénk keresni, célszerûbb egy indexelõ keresõprogramhoz fordulni, ilyen például az Origo keresõszolgáltatása, a Vizsla:

 
 

http://www.origo.hu/

A Vizsla, mely az interneten fellelhetõ magyar oldalakat indexeli, a legnagyobb adatbázissal rendelkezõ hazai keresõprogam. Lehetõség van benne szabadszavas, más néven kulcsszavas keresésre egyszerû és részletes lekérdezésre szolgáló felületen, valamint tematikus böngészésre. A 2001. március 1-je óta mûködõ új verzióban a szabadszavas keresésta Northern Light intelligens keresõmotorja szolgáltatja a Vizsla számára.Érdemes a keresõkérdés beírása nélkül rákattintani az OK vagy a Katalógus gombra, mert akkor a jelentõs területet elfoglaló
külföli-belföldi hírek helyett nagyobb méretben fogjuk látni a keresõablakot.

Lényeges változás a korábbi lehetõségekhez képest, hogy a program az egymás után beírt, csupán szóközzel elválasztott szavakat kifejezésként, vagyis összetartozóként értelmezi és ha ez sikerrel jár, így is kezeli. Pédául az idézõjelek nélkül beírt Richter Gedeon, Gedeon Richter (akár kisbetûkkek írva a nevet, akár csupa nagybetûvel) pontosan ugyanazokat a találatokat adja, csak más-más sorrendben. Ha például Gedeon Richter a keresõkifejezés, akkor a magyar weblapokon található idegennyelvû cikkek jelennek meg a lista tetején, de lejjebb ott van az összes többi magyar nyelvû oldal is, amit a Richter Gedeon keresõszóra kapunk. Más a helyzet, ha idézõjelbe tesszük a kérdésünket, ebben az esetben csak azokat a találatokat kapjuk meg, melyekben az adott sorrendben fordul elõ a két szó.

A Vizsla teljes körûen támogatja a logikai mûveletek angol és magyar nyelvû (AND/ÉS, OR/VAGY, NOT/NEM) használatát az egyszerû és a részletes keresésben egyaránt. Az egyes operátorok kombinálhatók is, és a különbözõ logikai kifejezéseket értelemszerûen és tetszõleges mélységben, tehát akár többszörösen is, zárójelekkel rendelhetjük egymáshoz. Figyelem! A program korábbi verziójával szemben tehát a Boole-operátorok az egyszerû lekérdezõ felületen is alkalmazhatók!

Nézzünk néhány példát a keresés megfogalmazására:

Ha kötelezõvé szeretnénk tenni bizonyos szavak elõfordulását, többféle lehetõség is rendelkezésünkre áll:

 1. csupán szóközzel elválasztva írjuk egymás mellé a szavakat:
Richter Gedeon
   
 1. írjunk mindegyik kötelezõvé teendõ szó elé közvetlenül egy + jelet:
+Richter +Gedeon
   
 1. a szavak közé írjuk be az AND vagy ÉS logikai operátort (ha több szót szeretnénk kötelelzõvé tenni, zárójeleket alkalmazzunk):
Richter AND Gedeon

vagy

Richter ÉS Gedeon

Ha a fenti lehetõségek bármelyikét választjuk, a keresés eredménye azonos találati lista lesz. Azonban, ha a 2. változatban az egyik szó elõl elhagyjuk a + jelet, a lista módosulni fog, mert azt a szót már nem fogja kötelezõen elõfordulóként kezelni a program.

Ha azt szeretnénk, hogy legalább az egyik szó szerepeljen a beírtak közül, tegyük az OR vagy VAGY operátort a szavak közé:

Részvénytársaság OR Rt.

vagy

Részvénytársaság VAGY Rt.

Amennyiben ki szeretnénk zárni egy szót a keresésbõl kétféleképpen tehetjük meg:

   1. írjuk a NOT vagy NEM szócskát a nem kívánt szó elé:
Richter NOT Kõbányai

vagy

Richter NEM Kõbányai

   1. írjunk egy - jelet a nem kívánt szó elé:
Richter -Kõbányai

Amennyiben biztosan tudjuk, hogy bizonyos szavaknak milyen sorrendben kell követniük egymást, abban az esetben kifejezésként, idézõjelbe téve is megadhatjuk a keresõkérdést:

“high throughput screening”

Újdonság a Vizslában a magyar nyelv szabályainak megfelelõ szótõkezelés is. E szerint, ha pédául “adatvédelem”-re keresünk, azokat a találatokat is megkapjuk, ahol “adatvédelmi” rendszerekrõl van szó.

A Vizslában is lehetõség van csonkolásra és behelyettesítésre. A * jel tetszõleges számú karaktert helyettesít, de legalább négy karakternek meg kell elõznie. Elsõsorban a szóösszetételek keresésére érdemes használni, mert a szótõkezelés miatt a raggal, jellel ellátott alakokat a program felismeri. Például:

gyógyszer* (lehet: gyógyszergyár, gyógyszeripar stb.)

A % jel egyetlen karakter helyettesítésére szolgál. Akkor érdemes használni, amikor bizonytalanok vagyunk egy szó írásmódjában, például:

proje%t

A % jelet is legalább négy karakternek meg kell elõznie.

A keresés pontosítására szûkítési lehetõségek állnak rendelkezésünkre a Vizslában, melyek segítségével a weboldal helyére/domain nevére (url:), címére (title:) vagy szövegére (text:) szabhatunk meg szûrõ feltételeket. Nézzük meg, hogy kell a keresõkérdést megadnunk, ha olyan, az Origo oldalán megjelent cikkre vagyunk kíváncsiak, melyek a cégünkrõl jelentek meg:

url:origo.hu AND (title:Richter Gedeon OR text:Richter Gedeon)

vagy

url:origo.hu ÉS (title:Richter Gedeon VAGY text:Richter Gedeon)

A találatok pontosságát a program saját eszközeivel kiértékeli és e szerint állítja õket sorrendbe. Ez a százalékérték megjelenik a találati lista felsorolásában az egyes tételek neve alatt. Lehetõség van arra is, hogy dátum szerinti felsorolásban lássuk a listát. Ebben az esetben - a keresõszavakon kívül - ezt írjuk még be a keresõablakba:

sort:date

Újdonság a korábbi verzióhoz képest az is, hogy egy szerverrõl csak egy találat jelenik meg a listában, mégpedig az, amelyet a program a legértékesebbnek ítél. Ha a további találatokra is kíváncsiak vagyunk, a További találatok a szerverrõl sorra kattintva nézhetjük azokat meg. A könnyebb áttekinthetõséget szolgálja a keresõszó-kiemelés is. E szerint a találati listában a címben, illetve alatta, a rövid leírásban vastagon kiemelve jelöli a program azt a szót, amelyre kerestünk.

Egy keresõkérdés lefuttatása után vagy a katalógus oldalra lépre látható az ugrópont/link a Részletes keresés megfogalmazására szolgáló felületre. Itt az összetett keresõkifejezés szabályainak pontos ismerete nélkül fogalmazhatjuk meg a leggyakoribb típusú összetett lekérdezéseinket, mivel nem egy mezõben kell összekapcsolnunk a kulcsszavakat, hanem a különbözõ logikai kapcsolatok megfogalmazására más-más mezõk szolgálnak. A keresõkifejezés megadására szolgáló mezõcsoportban elsõként a keresés helyét határozhatjuk meg. Kereshetünk a weblapok szövegében, címében (ami a html-kód “title” mezõjében áll és a böngészõ ablak legfelsõ sorában látható, ha behívjuk az adott weboldalt), vagy mindkettõben. Alatta a logikai “és”, “nem”, “vagy” kapcsolat, valamint a pontos kifejezés (amit idézõjelbe szoktunk tenni) adható meg.  Az elõzõ ábra alsó részében látható mezõcsoport a szûkítési feltételek meghatározására szolgál. A keresés körét szûkíthetjük bizonyos nyelvekre (magyar, angol, német, mindegy), domainre és dátum alapján.

Végül meghatározhatjuk, hogy milyen elrendezésben jelenítse meg a Vizsla a találati listát. A lehetõségek: relevancia, ilyenkor legfelül jelennek meg a legjobb találatok és dátum, ahol a lista élén a legfrissebb találatok láthatók.

A két lekérdezõ felületen kívül további lehetõségek is rendelkezésre állnak a Vizslában a keresés pontosítására. Ezek a katalógus, tezaurusz és a keresõmappa.

A Vizsla katalógus, a már megismert katalógusokhoz hasonlóan emberek által összeállított, ellenõrzött és karbantartott linkgyûjtemény, melyben a weblapok a tartalmuk szerint kerülnek be az egyes osztályokba. A mintegy 2 ezer osztály közül a kezdõoldalon a 14 legfontosabb fõosztály látható.

 


A fõosztályok további alosztályokat tartalmaznak, melyek közül néhány a nyitóképernyõn is megjelenik. A katalógusban való böngészéshez elegendõ a kiválasztott osztály nevére kattintani.

Nagyon hasznos segítséget nyújthat a keresésben a tezaurusz használata. Mi is a tezaurusz pontos értelmezése? Olyan egynyelvû szótár, amelyben a szavak fogalmi körök, logikai vagy jelentésbeli összefüggések alapján vannak elrendezve. Amikor egy keresõkérdést lefuttatunk a Vizslában, a találatlista bal szélén látható, hogy a keresett szóhoz/szavakhoz hány bejegyzést talált a program a tezauruszban. Ha nem talált semmit, abban az esetben ez az ún. Tezaurusz-doboz sem jelenik meg. Természetesen azért ilyenkor is át lehet lépni a tezaurusz oldalra, ha a felsõ Vizsla menübõl a Tezaurusz gombra kattintunk. Ha van találat, érdemes megnézni, hogy mi lehet az, hátha olyan kifejezésre is rátalált, amire addig nem gondoltunk. Kattintsunk a Tezaurusz-dobozban a “Nézze meg” gombra és megjelenik a tezaurusz oldal. A megnyíló oldal felsõ részén elhelyezkedõ keresõmezõben ilyenkor magában a tezauruszban kereshetünk. Ez alatt látható, hogy az adott kifejezésre mit talált a Vizsla a szótárában. A bejegyzésre kattintva továbbra is a tezaurusz szógyûjteményében barangolunk, míg a mellette látható “keress” felirattal egy webes keresést indíthatunk el az adott tárgykörben. Így néz ki a tezaurusz keresõ oldala a “spektroszkópia” szóra kapott találati listával:
 


Ha a listából kiválasztunk és behívunk egy tárgyszót a hozzá kapcsolódó fogalmak, további kifejezések is láthatók lesznek. A tezauruszban a következõ kapcsolattípusok szerepelnek: szinonima, lásd még, másképp, általánosabb, speciálisabb, átfogóbb, részletesebb, okozati kapcsolat, egyéb kapcsolat.

A fenti listából kiválasztva példaként nézzük meg, mit találunk a mágneses magrezonancia-spektroszkópia bejegyzés alatt:

 


Még egy nemrégiben bevezetett jól használható újdonságot tartalmaz a Vizsla, melynek az elnevezése: keresõmappa. Amikor a Vizslában lefuttatunk egy keresést, az eredményként kapott weblapokat a program keresõmappákba csoportosítja. Az aktuális keresõmappákat a képernyõ baloldali részén látjuk és segítségükkel könnyebben pontosíthatjuk a keresésünket. A Vizsla minden egyes keresésünkhöz más-más keresõmappa-készletet állít össze a középen felsorolt találatok rendszerezésével. Ez különösen nagyszámú találat esetén lehet hasznos. Nézzük meg, hogy az elõbbi keresõszó esetén mit kínálnak a keresõmappák:

Ha rákattintunk valamelyik mappára, olyan listát fogunk kapni, mely a mappára jellemzõ weblapokat tartalmazza. Egy mappa kinyitása után lehetõségünk van visszatérni az eredeti találati listához. Noha a keresõmappák nevei azonosak lehetnek a katalógus kategóriáival, a funkciójuk mégis egészen más. A katalógus osztályai állandóak, kereséstõl függetlenek, míg a keresõmappákat mindig az adott keresés határozza meg. A keresõmappák tartalma automatikus, gépi feldolgozás eredménye, a katalógusba azonban a szerkesztõk kézi munkája nyomán kerülnek be a dokumentumok.

Az Origo keresõprogramja gazdag adatbázisával, jól használható lekérdezõ lehetõségeivel rövid idõ alatt lett méltán az egyik legkedveltebb magyar keresõprogram. Az itt megismert keresési módszerek nagy részét jól tudjuk használni, akkor is, ha a Northern Light (http://www.northernlight.com) nevû program segítségével szeretnék információt gyûjteni az internetrõl.

Összegezve a fentieket, ha okosan használjuk a felkínált lehetõségeket, a Yahoo!, az AltaVista és magyar társaik, a HuDir és a Vizsla valóban igen hatékony keresõrendszerek. Érdemes a "szörfözést" velük kezdeni. Felhívjuk figyelmüket a Web-könyvtárban található Keresõk címû könyvjelzõnkre, melyben további keresõprogramokat találnak:

http://konyvtar.intra.richter.hu/INTERNET/booksear.htm

Végül kalauzunk mellékletében egy összehasonlító táblázattal szeretnénk segítséget nyújtani a böngészõknek. A táblázatban a jelentõsebb keresõprogramok jellemzõi és különbségei gyorsan áttekinthetõk.
 
 

További felvilágosítás:

Wittinghoff Judit