Balassi Bálint-Rimay János: [Istenes énekek]
(Kolozsvár, 1669-1677)

könyvek b-iniciale
alassi Bálint Istenes énekei - amelyek jórészt 1584-1587 között, a költő házasságát közvetlenül megelőző, illetve az azt követő válságos években születtek, csak 1631-1632 körül - a Rimay János által előkészített összkiadás kézirata nyomán - Rimay verseivel összekeverve jelentek meg nyomtatásban. 1650 táján Szenczi Kertész Ábrahám váradi tipográfus megbízható kéziratok alapján, a két költő műveit különválasztva rendezte sajtó alá Balassi és Rimay istenes énekeinek új kiadását. A versek a 19. századig csaknem félszáz kiadásban láttak napvilágot; a szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött unikum példány (kötése 20. századi mester munkája) 1669-1677 között hagyta el Veresegyházi Szentyel Mihály kolozsvári nyomdáját. Szentyel Mihály, aki 1668 körül állt az akkor már évek óta szünetelő Heltai-féle kolozsvári tipográfia élére, számos magyar és latin nyomtatványt adott sajtó alá, némelyiket - mint a Nadányi János-féle kertészeti könyvet - csak igen csekély példányszámban: talán ezzel magyarázható, hogy az 1976-ban felfedezett Balassi-kiadásból csak egyetlen példány maradt ránk. Alakja a szokásos csatos imakönyvforma, 12-rét formátumban, s a kötés, illetve a kopottabb lapok gondos restaurálása értő, szakember tulajdonost feltételeztek. A könyvtár gyarapodási naplója szerint "Dr. Dézsi Lajos örökeseitől vétel", ám meglepő, hogy Dézsi, a szegedi egyetem régi magyar irodalom tanszékének egykori kiváló vezetője, aki Balassi és Rimay istenes énekeinek alapvető bibliográfiáját elkészítette, ezeket a kiadásokat sehol nem ismerteti. A gondos filoloógiai elemzés kétségtelenné teszi, hogy a kolozsvári töredékes könyvecske a lőcsei 1670. évi kiadással együtt Balassi istenes énekei egy részének legjobb szövegforrása.
(Vö. Kőszeghy Péter: Balassi verseinek egy ismeretlen kiadásáról, Irodalomtörténeti Közlemények, 80. 1976. 714-719. p.)
b-iniciale alassi Bálint-Rimay János: [Istenes énekek]. [Kolozsvár, 1669-1677, Veresegyházi Szentyel Mihály].
A8-E8+? = [8] fol., 62+? p. - 12o
Jelzet: RA 3117
20. századi bőrkötésben
Töredék: csak az A2-E5 fol.
a6v: Sum verus possessor hujus Libri pr. m. Samuelis Dosa

vissza