Comenius, Johannes Amos: Orbis sensualium pictus
(Lőcse, 1728)

fametszet a-iniciale datassék a' Gyermekek' kezeikbe, hadd gyönyörködtessék magokat a' Képeknek meg-nézésével kedvek szerint, hogy azokat vóltaképpen meg-ismerhessék, még otthon-is, minekelötte az Oskolában el-kűldettetnének - írja
Comenius az Orbis pictus előszavában. A mű Comenius magyarországi működésének legjelentősebb terméke, az olvasás, nyelvtanulás tankönyve, a különböző ismeretek képes gyermekkönyvbe foglalt tárháza. Tartalmának elméleti alapját a pánszofikus-enciklopédikus jelleg, módszertani felfogását pedig a természetesség, az egyszerűség és a szemléletesség szabja meg. Az Orbis pictusnak Comenius szerint hármas haszna van: segíti a bevésést, megkedvelteti az olvasást és esztétikai élvezetet nyújt, hogy a gyermekek a "könyvekben keressék a gyönyörűséget". A mű első kiadása 1658-ban Nürnbergben jelent meg, Magyarországon pedig 1685-ben hagyta el először Samuel Brewer lőcsei nyomdáját. Az első és további német kiadások illusztrációinak alkotója ismeretlen, ám a lőcsei kiadás 151 fametszetének készítője a lőcsei evangélikus iskola latin tanára, Bubenka Jónás volt. Képecskéi - csakúgy, mint az Egyetemi Könyvtárban őrzött 1728. évi lőcsei editióban - a nürnbergi kiadás ábráinak puszta tükörképei, a metszést tehát közvetlenül a német kiadások képeiről végezte. Bár gyakorta hibázott, hiszen amíg a kép egyes részleteit a nyomtatás követelményeinek megfelelően ellenkező értelemben másolja a dúcra, addig másutt megfeledkezik erről a szabályról - metszetei nagyban hozzájárultak a mű magyarországi sikeréhez.
(Vö. Comenius és Magyarország. Szerk. biz. Csorba Csaba, Földy Ferenc, Ködöböcz József. [Kiad. a] Magyar Comenius Társ. Sárospatak, 1990. 206 p. /Bibliotheca Comeniana 3./ - Geréb György: Comenius Orbis pictusa, Pedagógiai Szemle, 10. 1958. 948-959. p.)
c-iniciale omenius, Johannes Amos; Jan Amos Komensky (Nivnic v. Uhersky Brod, 1592. márc. 28.-Amszterdam, 1670. nov. 15.): pedagógus, író. A Cseh Testvérek Szövetségének iskolájából ment 1611-12-ben Herborn, 1613-14-ben pedig Heidelberg egyetemére. 1620-27-ben bujdosásra kényszerült, 1627-ben a lengyelországi Lissa püspöke, majd angliai és svédországi útja után, 1650-54-ben Lorántffy Zsuzsánna meghívására Sárospatakon tanított, ahol pánszofikus iskolareformja megvalósításán fáradozott. Miután sem tanügyi tervei, sem politikai várakozásai nem teljesültek, visszatért Lissába, 1656-ban pedig a svéd-lengyel háború elől Hollandiába menekült. Comenius a teremtett világ nagy egységét hírdette, amelyet Isten, "minden harmónia forrása harmonikusan alkotott". Ezt a megismerést kívánta elősegíteni gyakorlati és elméleti pedagógiai munkásságával, amely őt a pedagógia történetének legnagyobbjai közé emelte. Tankönyvei már idejövetele előtt utat találtak a magyar iskolákba, legnépszerűbb munkaja, az Orbis sensualium pictus címmel megjelent könyv pedig magyarországi éveinek terméke.
(A rövidített életrajz Bitskey István szócikke alapján készült, Új Magyar Irodalmi Lexikon, 1. Budapest, Akadémiai K., 1994. 317. p.)

vissza
c-iniciale omenius, Johannes Amos: Orbis sensualium pictus ... - Die sichtbare Welt ... - A látható világ ... - Svét widitedlny namalowany. Leutschoviae, typ. Breverianus, 1728.
[13] fol., 262 [recte 269], [11] p. - 8o
Jelzet: RA 2474
Rongált félbőrkötésben
Hiányzik: fol. [1-2], A1-A7, [6-11.] p.

vissza