Professzori Arcképcsarnok

Karunk többéves előkészítő munka eredményeként összeállította hajdanvolt tanárainak Arcképcsarnokát. Az a cél vezette fáradozásunkat, hogy hallgatóink,sőt minden érdeklődő számára, de a magunk okulására is egybegyűjtsük és igényes környezetben, alkalmas helyen közszemlére tegyük azoknak a professzoroknak a képeit, akikre nemcsak büszkék vagyunk, hanem akik az egyetem e fakultását személyükben és tevékenységük által valóságosan alkották. Hiszen miként “a vár ereje sem a kövekben vagyon”, az egyetemet sem a falak, hanem tanáraik teszik.

“Seregszámlát” készítettünk. Jogelőd intézményünk, a kolozsvári tudományegyetem alapításától (1872) kezdve napjainkig sorra vettük valamennyi, mára elhalálozott professzorunkat. Nyolcvanhatan vannak. 1949/50-ig gyakorlatilag mindenki egyetemi tanári “rangban szolgált”, utána azonban árnyaltabbá vált az oktatói fokozatok rendszere (az oktatók száma általában véve is jelentősen megemelkedett), és csupán a ténylegesen egyetemi tanári kinevezést kapottak szerepelnek a tablókon — azzal a kiegészítéssel, hogy a docensi beosztásban dolgozó tanszékvezetőket is felvettük a pantheonba. A képek alatt két évszám-páros olvasható: az első a születési és halálozási évet, a második pedig a tanári/tanszékvezetői kinevezés évét, valamint a kari tevékenység megszűntét jelöli. Az egyes professzori képek felhelyezésének sorrendje az utóbbi évszám-pár első elemének rendjét követi.

Karunk az egyetlen tudománykar, amely az egyetem alapításától kezdve annak valamennyi “stációját” végigjárta. Ennek a talányos megállapításnak az a magyarázata, hogy a második bécsi döntés (1940) nyomán a Magyar Királyság területéhez visszacsatolt Észak-Erdélyben található Kolozsvárra egyedül a szegedi jogász professzorok költöztek vissza ténylegesen. Ennek megfelelően az egyetem (és benne: karunk) elnevezései és valóságos állomáshelyei, valamint az ott eltöltött évek a következők:

Az egyetem neve

A kar neve

Székhely

Időszak

Kolozsvári Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Kolozsvár

1872–1881

Ferenc József Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Kolozsvár

1881–1919

Ferenc József Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Budapest

1919–1921

Ferenc József Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Szeged

1921–1940

Ferenc József Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Kolozsvár

1940–1945

Szegedi Tudományegyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Szeged

1945–1949

Szegedi Tudományegyetem

Jog- és Közigazgatástudományi Kar

Szeged

1949–1950

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Szeged

1950–1962

József Attila Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Szeged

1962–1999

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Szeged

2000–

 

Az Arcképcsarnok a teljesség igényével készült. Találunk számos olyan arcot, aki egészen ismeretlennek tűnik, és vannak olyanok, akik nevét a szakirodalomból ismerjük csupán, s jóleső érzés szembenézni eredeti arcukkal. Vannak azután szép számmal olyanok is, akik egyetemünk és a szakma igazi kiválóságai voltak, akik személyükben és munkásságukban fémjelezték karunkat, öregbítették hírnevét. Akadnak sajnos olyan tanáraink is, akiknek arcképét mindezidáig nem sikerült megszereznünk: Lindner Gusztáv (1836–1909), Werner Rezső Rudolf (1838–1907), Helle Károly (1870–1920), Túry Sándor Kornél (1892–1971), Ottlik László (1895–1945?) és ifj. Boér Elek (1899–1954). Ők sem hiányoznak természetesen a tablókról, esetükben egyik tudományos közleményük címlapját helyeztük el arcképük helyett azzal, hogy amint birtokunkba kerül hiteles és jó minőségű képük, azonnal kicseréljük vele.

Végezetül szeretném a Kar nevében köszönetemet kifejezni a Professzori Arcképcsarnok megalkotását személyesen irányító Ruszoly József professzornak, aki a pantheon összeállításának elvi és gyakorlati részéből egyaránt oroszlánrészt vállalt. Az arcképek gyűjtésében Csányiné Dr. Fejes Tekla egyetemi tanársegéd és Antal Tamás demonstrátor volt segítségére, a képek feldolgozását és kinyomtatását Kokas Károly végezte, a tablókat Valkony Károly tervezte, a technikai kivitelezést pedig Balogh Elemér felügyelte. Ez alkalommal is szeretném megköszönni azok segítségét — családtagok, ismerősök —, akik készségesen rendelkezésünkre bocsátották féltve őrzött archív felvételeiket, vagy más módon támogatták az Arcképcsarnok létrejöttét.

Kívánom, hogy a karunk történetét bemutató Professzori Arcképcsarnok szerezzen annyi örömöt, amilyen gondossággal készült, és juttassa eszünkbe nap mint nap azt az emberi és szakmai színvonalat, amelyet eleink képviseltek, s minél alább nem adhatjuk mi sem.

 

Prof. Dr. Besenyei Lajos dékán