Tudománytár repertórium

Rövidítések

Nyitólap Tárgymutató Névmutató


 

Aufl. Auflage   h.n. hely nélkül   r. rész
ausgew ausgewählte [Ausgabe]   Hrsg. Herausgeber, heraus-   t. tábla
berab. bearbeite       gegeben   Tan. tanulmány
Bev. bevezette, bevezetés   Ism. ismertette, ismertetés   trad. traduit, tradotto/tradotta
bibl. bibliográfia   Jav. javított   tkp. tulajdonképpen
bőv. bővített   Jegyz. jegyzetekkel ellátta,   u. und
c. című       jegyzetek   ua. ugyanaz
coll. collegit   kelt. n. keltezés nélkül   übertr. übertragen
ed. edit   kiad. kiadás   übs. übersetzt
é.n. év nélkül   közl. közlemény, közli   veränd. veränderte [Ausgabe]
et al. et alii   ld. lásd   verm. vermehrte [Ausgabe]
f. folyam   Mut. mutató   v. von
Ford. fordította, fordító   Nachl. Nachlab   verb. verbessert
Füz. füzet   Összeáll. összeállította   z. J. zum Jahr