Társadalomtudományok -- Social sciences


Filozófia -- Philosophy
Hadtudomány -- Military science
Irodalomtudomány -- Literary studies
Jog -- Law
Könyvtártan, informatika -- Library and information science
Közgazdaságtan -- Business and economics
Művészettörténet -- History of arts
Néprajz, antropológia -- Ethnography, anthropology
Nyelvtudomány -- Linguistics
Pedagógia, nevelés -- Pedagogy, education
Politika -- Politics
Régészet, muzeológia -- Archeology, museology
Pszichológia, pszichiátria -- Psychology, psychiatry
Szociológia -- Sociology
Történelem -- History
Tudománytan és -történet -- Epistemology, history of science