SZABADSÁGHARC 1848–1849

Vissza

VÁMOS – BEBESI : Az orosz cári hadsereg intervenciós csapatainak szerepe az 1848–1849-es szabadságharc leverésében (ajánló)

 

1849 nyarán I. Miklós a bécsi kormányzat és az ifjú Ferenc József kérésére óriási haderőt vezényelt Magyarországra a szabadságharc elfojtására. A döntés nem egykönnyen született meg Szentpéterváron, utána viszont olyan létszámbeli túlerőt igyekeztek kialakítani a magyar hadszíntéren, ami gyorsan eldönti a küzdelem kimenetelét. Soha a történelemben korábban még ekkora hadsereg nem hagyta el az Orosz Birodalom területét. A cári haderőt a kor egyik legkiválóbb orosz hadvezére, I. Miklós bizalmasa, Eriván (Jereván) grófja és Varsó hercege, Ivan Fjodorovics Paszkievics tábornagy vezette. A beavatkozással I. Miklós megmentette ugyan a Habsburgok birodalmát és ezzel ideig-óráig a Szent Szövetség rendszerét, hamarosan azonban rá kellett jönnie, hogy rossz befektetést csinált, hiszen Ausztria a krimi háború során hálátlan szövetségesnek bizonyult.

A hadjárat a tervezettnél tovább tartott és nem volt egyértelmű diadalmenet az orosz fél számára. Már ekkor kiütköztek azok a vezetésbeli, logisztikai, az élelmiszer- és egészségügyi ellátás terén tapasztalható hiányosságok, melyek a nyomasztó számbeli fölény miatt ugyan nem voltak befolyással a vállalkozás kimenetelére, azonban végzetesnek bizonyultak néhány évvel később, a krími háborúban, amikor az Orosz Birodalom Európa vezető hatalmaival került összeütközésbe.

Oroszország szerepe az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leverésében a 19. század második fele óta az egyik kiemelt kutatási területe a magyar történettudománynak. A Romanov-dinasztia mely tagja vett részt a magyarországi hadjáratban? Miként alakult a szabadságharcot leverő Ivan Paszkievics katonai karrierje 1849 előtt és után? Miként gondolkodtak Magyarországról és a magyarokról a hadjáratban részt vevő orosz tisztek? Mit nyert, illetve veszített Oroszország a magyar szabadságharc leverésével? Többek között ezekről a kérdésekről olvashatnak Vámos Eszter és Bebesi György tanulmányaiban azok, akik kezükbe veszik a MOSZT Kutatócsoport legújabb kiadványát.

 

Katalógus Vámos – Bebesi Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza 1848-1849