MÁSODIK FEJEZET

1914: A MOZGÓ HÁBORÚ ÉS A SZÉTÁGAZÓ TÁMADÓ HADMŰVELETEK ÉVE

AZ 1914. ÉV LEGFONTOSABB HADIESEMÉNYEI

KELETI (OROSZ) HARCTÉR

Galíciában: lembergi hadjárat VIII. 18 – IX. 11. Csaták: Krasznik VIII. 23–25, Monasterzyska VIII. 25, Komarov VIII. 26ˇ– IX. 1, Zlocsov VIII. 26–27, Lublin VIII. 26 – IX. 10, Gnila Lipa VIII. 29–30, Lemberg IX. 6–11. Hadjárat a San-Visztula mentén IX. 28ˇ– XI. 2. Csaták: a San mentén X. 9ˇ– XI. 2, Chyrownál X. 13 – XI. 2, Ivangorodnál X. 21–27, Varsónál X. 13–20. Lodz-krakkói hadjárat XI. 11ˇ– XII. 31. Első csata Lodznál XI. 16–26. Második csata Lodznál XII. 1–15. Csata Limanovánál XII. 3–14, a Kárpátokban XII. 18–31.

Keletporoszországban: tannenbergi hadjárat VIII. 20 – IX. 15. Csaták: Gumbinnen VIII. 20, Tannenberg VIII. 26–31, a mazuri tavaknál IX. 7–13.

DÉLI (SZERB) HARCTÉR

Első szerbiai hadjárat VIII. 12–23. Csaták: Cer planina VIII. 12–20, Szabács VIII. 12–23, Priboj és Visegrád VIII. 20–22. Második szerbiai hadjárat IX. 6ˇ– XII. 15. Szerb betörés a Szerémségbe IX. 6–14. Drina-menti csata IX. 8ˇ– XI. 10. Szerb betörés DélˇBoszniába IX. 15ˇ– X. 24. Csata a Kolubara-Lyig mentén XI. 16–30, Arangjelovac-Gornij Milanovac XII. 3–10.

NYUGATI (FRANCIA) HARCTÉR

Lüttich megrohanása VIII. 6. Francia betörés Elszászba VIII. 9. A marnei hadjárat; határmenti csaták: Lotharingia VIII. 14–22, Namur és Neufchateau VIII. 22–23, Longwy és Longuyon VIII. 22–25, Mons VIII. 23–24; üldöző csaták: Le Cateau VIII. 25–27, a Maas mentén VIII. 25–31, Péronne-Amiens VIII. 28–29, St. Quentin VIII. 29–30. Döntő csata a Marne mentén IX. 6–10. Versenyfutás a tengerig; csaták az Aisne mentén IX. 12–22, a Somme partjain IX. 23–27, Arras X. 2 – X. 10, Lille X. 12 – X. 19, Flandria (Ypern) X. 20 – XI. 18.

Lásd a térképmelléklet 1.–5. számu vázlatait („Osztrálk-magyar és szerb felvonulás”, „Osztrák-magyar és orosz felvonulás”, „A lembergi csata”, „Német megkerülő hadműveletek”, „A limanovai csata”).

EZERKILENCSZÁZTIZENNÉGY augusztusában minden hadszíntéren megindultak a támadó jellegű küzdelmek a háború gyors eldöntéséért. Kezdték a németek augusztus 5.-én Lüttich megrohanásával, folytatták a franciák augusztus 7.-én Elzászba irányított betöréssel, majd augusztus 12.-én a monarchia déli hadai lépték át a szerb határt, aztán augusztus 20.-án a Keletporoszországba hatolt oroszok vívták meg első csatájukat a németekkel, végül augusztus 23.-án kezdődött az orosz és osztrák-magyar főerők összecsapása.

A hadiesemények ismertetését a monarchia küzdelmével kezdjük.

 

 


Vissza Hadtörténeti gyûjtemény Vissza Elsõ világháború