Logo

 

[ Bevezető ]

Előszó

I. : KÉSZÜLŐDÉS A VILÁGHÁBORÚRA

Általános katonapolitikai helyzet 1914 nyarán

Erőviszonyok

Haditervek

A haditervek módosítása a világháború kitörésekor

II. 1914 : A MOZGÓHÁBORÚ ÉS A SZÉTÁGAZÓ TÁMADÓ HADMŰVELETEK ÉVE

Az 1914. év legfontosabb hadieseményei

A Drina és Száva mentén

Lemberg

Tannenberg

A marnei csata

Küzdelem az orosz gőzhengerrel

A San és Visztula mentén
Krakkó és Lodz körül
Limanovánál és a duklai horpadásban

Belgrád

A Marnetól Fladriáig

Törökország beavatkozása

III. 1915 : A KÖZPONTI HATALMAK EGYSÉGES TÁMADÁSÁNAK ÉVE

Az 1915. év legfontosabb hadieseményei

Küzdelem a Kárpátokban

Conrad haditerve
A kárpáti téli csata
Przemysl
A husvéti csata

A nyugati front és a Dardanellák

Gorlice

Haditerv
A gorlicei áttörés
Az üldözés

Az olasz beavatkozás

Erőviszonyok, haditervek
A nyári Isonzo-csaták

Rowno

Conrad haditerve
A rownoi hadjárat

Szerbia leigázása

Erőviszonyok
Haditervek
A szerb haderő katasztrófája

Beszarábia

Az őszi Isonzo-csaták

IV. 1916 : AZ ÁNTÁNT EGYSÉGES ELLENTÁMADÁSÁNAK ÉVE

Az 1916. év legfontosabb hadieseményei

Haditervek

Montenegro és Albánia

Verdun

Déltirol

Luck–Okna

Haditervek, erőviszonyok
A csata

A Somme

Görz

Románia beavatkozása

Haditervek és erőviszonyok
A román betörés
Románia meghódítása

Az őszi Isonzo-csaták

V. 1917 : A KÖZPONTI HATALMAK EGYSÉGES VÉDEKEZÉSÉNEK ÉVE

Az 1917. év legfontosabb hadieseményei

Haditervek

A tengeralattjáró-háború

Nivelle támadása

Cadorna támadása

A Kerenski-féle támadás

Haditervek
Brzezany–Zborow
Stanislau–Kalusz
A tarnopoli áttörés
Okna–Focsany

Az Isonzotól a Piavéig

A tizenegyedik isonzo-csata
A tizenkettedik Isonzo-csata

Haig offenzivája

A flandriai csata
Tankcsata Cambrainál

Oroszország összeomlása

VI. 1918 : A KÖZPONTI HATALMAK UTOLSÓ ERŐFESZÍTÉSE A GYŐZELEMÉRT ÉS BUKÁSUK

Az 1918. év legfontosabb hadieseményei

Haditervek

A német áttörési kisérlet

A piavei csata

Az ántánt ellentámadása

Bulgária összeomlása

Törökország összeomlása

A német haderő visszavonulása

Az osztrák–magyar haderő pusztulása

A világháború mérlege

VII. VILÁGHÁBORÚ A TENGEREN

A monarchia haditengerészete

A német haditengerészet

VIII. MAGYARORSZÁG EMBERVESZTESÉGE A VILÁGHÁBORÚ ALATT

 


Vissza Hadtörténeti gyûjtemény Vissza Elsõ világháború