I. VILÁGHÁBORÚS KÖNYVEK

M

  MADELUNG, Aage : Hadinaplóm (Mein Kreigstagebuch)
  MADERSPACH Viktor : Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig
  Magyar hősök : 1914–1916
  A m. kir. debreceni 2-ik honvédhuszárezred története
  A m. kir. „IV. Károly király” volt 1. honvéd gyalogezred története és háborus emlékalbuma
  A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története
  A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve
  Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban
  A magyar nemzet aranykönyve, 1914–1918
  Magyar vitézek a világháborúban
  Magyarország az első világháborúban
  Magyarország az első világháborúban : lexikon A–Zs
  MAKÓ Imre : Életünket és vérünket! : az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai
Csillag MAN, John : Der Erste Weltkrieg (The war to end wars)
  MARCSA Dávid : A hazáért
  MARGITTAI Gábor : Szamár-sziget szellemkatonái
  MARKÓ Marcell : Szibérián át a kolostorig
  MARSHALL, R. Jackson : Memories of World War I
  MÁTÉ László : Nagyapám Isonzón
  McMEEKIN, Sean : The Russian origins of the First World War
  Megtizedelt évek
  MERÉNYI László : Amiens, 1918
  MERÉNYI László : A cattarói matrózfelkelés
  MÉSZÁROS Vilmos : Emlékeim az I. világháborúból
  MIDDLEBROOK, Martin : A somme-i csata első napja (The first day on the Somme)
  Mikor a pokolnak égő torka tárul...
  MILLER, Charles : Battle for the bundu
  „Mire lehullanak a levelek...”
  MITCHELL, William : Memoirs of World War I
  MOLNÁR Dezső, péterfalvi : Limanova : magyar győzelem
  MOLNÁR Tibor : Kanizsa község I. világháborús hősi halottai
  MOLNÁR Tibor : Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár első világháborús (1914–1918) katonai áldozatai
  MULLIGAN, William : The origins of the First World War
  MÜCKE, Hellmuth von : Emden

Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Könyvek