2. sz. melléklet.

Névjegyzék a volt m. kir. szegedi 5. hvd. gy.-ezred állományába tartozott tényleges, tartalékos és népfelkelő tisztek és tisztjelöltekről, mely az 1918. évi Névkönyv alapján készült, azt kiegészítve.

Tényleges állomány:

Ezredesek : Nónay Dezső, Németh Kálmán, Schöpflin Ottó, Paczolay Jenő, Kárpáthy Kamilló vezérk. test.
Alezredesek : fekésházi Tabódy Zsolt, Tirczka Károly, gulácsi Gulácsy József, Matuskovich Imre, Preszly Aladár, Pappházy Iván.
Őrnagyok : Sztodola János, Berdenich Jenő, Füzesi Klimkó István, Hajós Gyula, Hrusztek Gyula, Csillag Ervin, Koós Kálmán, Balkay Dezső.
Századosok : Nagylaki Rátz Jenő vezérk. test. Waldberg Ödön, Hódy Ferenc, Urhegyi Antal, csiktaplóczai Lázár Domokos, Zádory Béla, Böhm Gyula, Kugler Győző, Hanekker István, Unterreiner Mihály, varsányi Vedres László, Nemes-okruthi Bajnok Álmos, Gullay Árpád, Homor László, Csenki Sándor, Perger László, Loránt József, Györke Péter, Sefcsik Gyula, Jancsa Theodosius, Daróczy József, Erdélyi Arpád, Szundy Géza, Petrán Sándor, Eötvős Sándor, Bodó János, Ferenczy József, Kuba Vilmos, Lenk Frigyes, Szolga Miklós, Domba Kristóf, Bielek Pál, Bokor Béla, Szávits János, Horváth Géza, Fülöp Gábor, Nónay Ferenc, Németh Imre.
Főhadnagyok : Schweitzer István vszt., Adamkovits Sándor, Végh Guidó, Bencze József, Botka Miksa, Bossányi Béla, Molnár Adorján, Ágoston Béla, Szalay László, urai Uray Zoltán, Bagossy István, nyitra-zerdahelyi Zerdahelyi Lajos, Barthos Zoltán, Welther Árpád, Koszmovszky Rezső, Pach Dezső, Szüle István, Császár János, Gallus Gusztáv, Erőssy Aladár, Zsigmond István, Palásti Rezső, Szigriszt Andor, Dercsényi Sándor, Robogány Ede, Vasshegyi Gábor, Vitéz Ernő, Földes Kálmán, Rapcsányi Kálmán, Szabó Miklós, Deák István, Nagy János, Fialovszky Lajos, Probáld Károly, Csepi Gyula, Miksa János, Szalay László.
Hadnagyok : Pospjech Győző Krasznay Béla, repszegi Szőke Pál, Hódossy Géza, Szöghy lstván, Vitéz János, Batta Andor, Joanovics János, Kovács András, Kolozsváry Kiss Arpád, Massong József, Antal István, Jankura András, Kopasz László, Jordán Jenő, Gellényi Árpád, Szántó Imre, Kátai–Pál István, Bonczos Miklós, Tasnády Imre, Franzen József, Frankó Gyula, Baranyai Gyula, Csepi Béla, kálnoln Bedő László, Hódy Gyula, Heim József, Szépe György, Ernszt István, Zámbó Béla, Braun Ödön.
Zászlósok : Novák Ernő, Lázár Pál, Németh Ferenc, kálnoki Bedő Lajos, Knefély János, Koncza Kálmán, Witzmann Ferenc, Bászler Antal.
Tábori lelkészek : Dr. Czapik Gyula, Kertész József.

Népfelkelésügyi honvédtisztek:

Alezredes : Gődl Pál.
Őrnagy : Riedl Ernő.

Gazdászati tisztek:

Százados : Buchhalter Simon.
Főhadnagyok : Prág Frigyes, Petró Sándor, Bellovils Elek, Czinky Ferenc, Kaufmann Pál, Eszes Béla, Horváth János, Szabó József, Sustran Miklós.
Hadnagy : Faragó Jenő.

Orvosok

1. oszt. Főtörzsorvos : Dr. Tóth Lajos.
2. oszt. Főtörzsorvos : Dr. Nagy Géza.
Ezredorvosok : Dr. Hollósy Árpád, dr. Baracs Gyula, dr. Pálfi Sándor, dr. Gál Imre.

Tartalék :

Százados : Arany János.
Főhadnagyok : Tonheiszer Elemér, Faragó Sándor, Balázs Sándor, Bogdány Béla, Delibók Antal, Biskoroványi Nándor, Malártsik Árpád, Nemecskai Árpád, Fleischhacker Gusztáv, dr. Malina Lajos, Debreczeni Nándor, Ivánkovits Ferenc, Brücker Péter, Kleininger Miklós, Borza Pál, keczeli Mészáros Gábor, Káspár Lajos, Nagy József, dr. Genersich Rezső, Kuzmán Miklós, Kling István, Hammer József, Herczeg István, Tunner Alajos, dr. Kneip József, Braun Ferenc, Weisz Jenő, Kaumayer Alfréd, dr. Virter László, dr. Popov Milorád, Waltherr Gedeon, Baron Jenő, dr. Kécsi Valér, Török Gyula, Tibor István, Szegő Izidor, Petrovics Emil, Várkonyi Jenő, Gärtner Ferenc, Kolozs Lajos, Beskó Ferenc, Beierlein Antal, Jeszenszky József, Prigly Jenő, Tombácz Ferenc, Dvoracsek János, Kádár Sándor, Szántai László, Zubek Ferenc, Sebestyén Lajos.
Hadnagyok : Jambrik Bertalan, Lehoczky Károly, Rózsa János, Lovas Mihály, Molnár Gábor, Gábor József, Lakó József, Kristóf István, Farkas Lajos, Somogyi József, Győrffy Gyula, Diamant Rezső, Grób Ernő, dr. Grassely Károly, Krausz Mihály, Veres Gyula, Báló István, dr. Miskolczy Ferenc, dr. Bagossy Károly, Torbágyi Tibor, Paragi Lajos, Veress Gyula, Friedrich Jakab, Tóth Kálmán, Pászt Rezső, Bódi Antal, Tömösközi Emil, Heinrich Rezső, Würsching Aladár, Kozma Sándor, Illovszky Sándor, Komáromy Sándor, Scherter Gyula, Soltész János, dr. Elmer Mátyás, Reiter Antal, Tóth Vilmos, Váradi Károly, Kofler István, Lőwy Gyula, Rózsa István, Schág János, Székely Emil, Rácz Aladár, dr. Homonnay Tivadar, Szarvas Kálmán, Heller Hugó, Pap József, Huhn Péter, Engelsmann Andor, Katona György, Behuczky Zoltán, Szentgyörgyi István, Kordás Pál, Komlósi Andor, Molnár Dezső, Esztergályos Ferenc, Szabó József, Sallay József, Winkler István, Bencze Bogdán, Zsoldos Géza, Erdélyi Gyula, Ajtay Győző, Szűcs Jenő, Halász Kálmán, Zsák Lajos, Zsuffa János, Diskay László, dr. Palócz Sándor, Gyulay Béla, Hoffmann Ferenc, Hatvani Pál, Jegessy Aladár, Rácz József, Fleisig Dezső, Pesti Béla, Singer János, Konyovich Ede, Krachtusz Béla, Hirschfeld Imre, Alács Sándor, Gibicz Lajos, Zenzer Miklós, Schwarcz Rezső, Skolák Ernő, Szolcsányi István, Vass Gyula János, Tóth Gergely, Balog Gábor, Lencse Jenő, Balázs István, Firbás Oszkár, Seelenfreund Albert, Némedy János, Fliegler Miklós, dr. Papp Sándor, Jaksitz Mihály, Hegyi Márton, Balassa József, Reitzer Miklós, Zsoldos Ferenc, Klonkai Károly, Kander István, Doktor Pál, Mályusz Egyed, Boda Vilmos, Vass Béla, Krausz Dezső, Kovács Iván Sándor, Rostás Ferencz, Révay Béla, Sándor Antal, Marossi Miklós, Blázsik István, Múth János Ferenc, Pásztor Sándor, Boósz István, Boda Antal, Kardos György, Künsztler Károly, Szekeres János, Gábor Ferenc, Piroska János, Popper Gyula, Imre Gyula, Katkics Béla, Seiler Róbert, Rákos Jenő, Kiss István, Molnár Kálmán, Deák István, Kevitczky Jenő, dr. Vadkerti Jenő, Zágon András, Kerner Pál, Horváth István, nemestóti Szabó Károly, Öry Gyula, Kopasz István, Weith Antal, Varga Károly, Szabó Ferenc, Imre József, Kronits Vladimír, Pejov János, dr. Pulitzer Jenő, Kádár Endre, Berger Sándor, Farkas Elemér, Berger Kálmán, Kréter Gyula, Bakó Imre, Schultz Károly, Lamesfeld Péter, dr. Oltványi József, Farkas Antal, Mayer R. Mihály, Winkler József, Hódi János, Iricz Dezső, Bodzássy István, Katona Andor, Gregus István, Tábith Jenő, Faragó István, Kmetty Gyula, Beretvás Dezső, Delfel Géza, Kiss István, Zombori József, Budai Gyula, dr. Márki Imre, dr. Schäffer Lajos, Somogyi István, Malivanek Lajos, dr. Sukovich Ödön, Vertán Endre, Mayer Márton, dr. Vedres Andor, Patzauer Aladár, dr. Lévay Ferenc, Fenyő Vilmos, dr. Singer Mór, Róna Ernő, Neurohr József, Salgó Imre, Rubin Imre, dr. Kálmán Oszkár, Weisz Simon, Gömöri Mihály, Tóth Kálmán, dr. Tápai József, Szeles János, Révész István, Faragó Antal, Jedlicska Ernő, Keserü Imre, Faragó Miklós, Várady Károly, Adorján Béla, dr. Wirth Mátyás, Bencze Béla, Sümegi Dezső, Vujkovits Károly, Tóbiás Ernő, Kulcsár Béla, Weisenberger Frigyes, Ungár Béla, Kresch Ferenc, Séhner Ferenc, Fuchs József, Tömörkény László, Róna Béla, Ungár Jenő, Fazekas Lajos, Kreiker Jenő, Kosztich Agenor, Deseő Árpád Frigyes, Gera József, Orr Sándor, Bálint József, Szeder János, Gréczi István, Takáts Ferenc, Rohács István, Péczely Béla Árpád, Meixler Lajos, Jakabffy Dezső, Muraközy János, Kovalik Deák László, Petrovics Dusán, Pesti Béla, László Dezső, Pfitzner Rudolf, Pálfi Gyula, Gárdi István, Szojka Géza, dr. Fehér Mór, Herresbacher Gellért, Négyessy Imre, Bőhm József, Ernszt János Sándor, Barna Nándor, Szabó Dezső, Ibolya Antal, Czeglédy Nagy József, László András, Szlávik László, Komáromy Lajos, Lung Mihály, Mátéffy István, Mészáros Gyula, Feuer Lajos, Joszt József II., Laping Ferenc, Kocsis Árpád, Szécsener Sándor, Nagy Pál, Szijgyártó Albert, Vutsák János, Lauritz Miklós, Braun Ödön, Biskoroványi Nándor, Walther Gedeon, Várnay Dezső, Benkő András, dr. Boda Antal, Kordás Pál, Dr. Kátay Lajos, Bogyó Géza, Pál Ernő, Rózsa József, König Leó, dr. Rácz Aladár, dr. Miskolczy Ferenc, dr. Hauptvogel János, Tóth Endre, Kovács Árpád, Lévay József, Henz János, sikari Kovács Zoltán, Mező Imre, Magyar Károly, Schmidt Károly, Dunauer Hubert, Tóth Géza, Soós Jenő, Fodor János, Lindenmann Péter, Váradi Miksa, Kréter Kálmán, Heinrich Ferenc, Mátéffy Dezső, Wenich Gyula, Bányai Béla, Ponicsán Ádám, Sztukity Vilmos, Szücs Jenő, Balassa Jenő, beéri Balogh Ferenc, Molnár Mihály Faragó Endre, Schmidt János, bodrogközi János Zoltán, Gunda Antal, Telbisz Rafael, Faragó Sándor, Gilde János, Boskovits István, Tittel Pál Zoltán, Lapu Lajos, Szőke Mihály, Kühn György, Szabó Gyula, dr. Pascu János, Faragó István, Stertz Mátyás, Klucsik Ferenc, Wéber Miklós, Kasza József, Dely Ferenc, Pálffy István, Rapcsányi László, Zimányi János, Straky Henrik, Schwarz Andor, Vicsay Lajos, Nagy Ernő, Csenderits Imre, Márer Sándor, Baron Jenő, Rózsa János, Simoros Szabó Aurél, Meinszky Gyula, Tóth Vilmos, Barta Béla, Martonossy József, Temmer József, Tóth Lajos, Tóth Imre, Kertész Gyula, Herzl Géza, Lovassy István, Cérna Gyula, Mayer Ernő, Duffala András, Pataky István, Kávay Dezső, Kovács Ernő Béla, Bajkay Lajos, Füsti Molnár Lajos, Szabó Géza Vörös Sándor, Gojdár János, Hochmann Lajos, Nagy Sándor, Petsch Henrik, EiselJános, Ferch Károly, Venczel Árpád, Vékes Bertalan, Kolauch Károly, Urbán György, Dezső János, Baitz József, Káldor József, dr. Batogh Marcell, dr. Bartha Dezső, Kohányi Gyula, Márton Benedek, Mandel Árpád, Hoffmann József, Juhász László, Böhm Péter, Hódi Imre, Inczédi Ágoston, Tóth Gyula, Kmetykó Károly , dr. Esperits János, Péter István, Fogassy József, Deák Ferenc, Dobó János, Kotsis Lalos, Kozalik Ernő, Blázsik Lajos, Tóbiás Miksa, Draguj András, Stern Lakos, Csöreg Gyula, Csukonyi László, Turcsányi István, Márté Mihály, Mály Mihály, Kovács József, Szappanos Géza, Kolumbán Gábor, Simon József, Szücs Andor, Szabl Zoltán, Balogh István, Engel Andor, Dudás Gyula, Tenner István, Gábris László, Huttya Lipót, Szőke Gyula, Herke László, Szmollény János, bégszeki Gotthard Pál, Tóbiás Árpád, Török István, Árva János, Rieger Mihály, Uhereczky Ottó, Salamon Lajos, Weiser Győző, Bende László, Sándor György, dr. Szigeti Sándor, Csóti M. Mihály, Hajabács Kálmán, Szécsy György
Egészségügyi hadnagyok : Miskovits Gyula, Kiss Imre, Bozsó István, Diel Ede, Gyulay Pál, Kikinday László, Bereczk Péter, Topalov György, Brezsny József, Popper Adolf, Böhm Gyula, Szegedy Mihály, Wéber Artur, Révész István, Jakovlyevics Vladimir, Kincs Péter, mezőcsáth-emődi Tóth Pál László.
Zászlósok : Bernovics Károly, Kremer Ferenc, dr. Rácz Ernő, Vasvári Lajos, Krucsán György, Piperszky Vukosin, Szabó Károly, Skultéty Tibor, Kuthy Béla, Szabó Ferenc, Weisberger Sándor, Spitzer Vilmos, fóthi Szabó Károly, Soltész János, Szabó Károly, Hatvani Pál, Geist Ödön, Bogyó Géza, Jámbor Elemér, Kyri János, Balos Tivadar, Keviczky Jenő, Schwemlein Mihály, Szilágyi Endre, Behunszky Zoltán, földeáki Návay László, Fodor Péter, Rózsa József, Ferenczi Antal, Grosz Ernő, Kemény Gyula, Weiszberger Imre, Bardó Ferenc, Karácsonyi László, Szaghmeister Pál, Horváth Mihály, dr. Bernáth Gyula, Nagy Dezső, Pál János, Skultéti Tibor, Komlósi Andor, König Leó, Sztoi István, Bittó Gyula, Lehel György, Benkő András, Batzozi József, Stancz Gyula, Földváry Sándor, Márton Béla, Kátay Pál János, Cherrier János, Deskó Mihály, Kovalcsik András, Glasz Mihály, Trapp József, Katzics József, Reiser György, Fischer józsef, Csik János, Mójzes János, Sorok Sándor, Kokovay Lajos, Wind Ernő, Kérdő István, Nagy Sándor, Hiry János, Grósz Árpád, László Dénes, dr. Balogh Henrik, Horváth Mihály, Kocsis Albert, Gábor József, Hatvani Pál, Rényi Gyula, Stein Sándor, Ajtay Gyula, Tiszó Lajos, Pottyondy Imre, Rónay Sándor, Tóth Aladár, Tóth Kálmán, Berzenyi József, Hegedüs Vilmos, Rozgonyi Mihály, Szűcs István, Trincz László, Burghar Lajos, Nagy Dániel, dr. Körössy Sándor, Hódi Géza, Gerber Géza József, dr. Szalay László, Révész István, Cserei Ferenc, Heja Zoltán, Liszka Béla, Fazekas Lajos, Neuwald Aladár, Radványi Géza, Wellisch Imre, Ujvári István, Sáfrány István, Kiss Géza, Kardos József, Lipkai Kálmán, Gavallér István, Vella János, Geiszler Gyula, Mikolay István, Zakár Zoltán, Heltai Jenő, Heringer Pál, Kántor Dezső, Baranyai Gusztáv, Károlyi Dezső, Porer Ferencz, Biebel István, Muraközy Géza, Alexander Géza, Siegel Károly, Topcsiov László, Milich János, Máté Andor, Kräuter Miklós, Pottyondi Károly, Csenka Gábor, Mányov Károly, Gerő Tibor, Löbl György, Jung János, Kulcsár Béla, Schweitzer Iván, Halász János, Enyedi Zsigmond, Csőreg Ferenc, Weisz Dezső, Diskay Ferenc, Baitz Károly, Szücs Károly, Biró András, Baracs Marczell, Szekeres István, Kincs Péter, Fehér Gyula, Gulyás Kálmán, Nagy Gyula, Bálint Gyula, Horváth József, Hubert József, Schwarz Rezső, Zubek Szilveszter, Sajtos Sándor, Tompay Mihály, Vecsery Lajos, Mándoky István, Hubert József, Tasnády György, Vecsernyés István, dr. Szász Hugó, Grósz Imre, Őry Gyula, Hönig László, Bukurov Tivadar, Hevessy István, Nagy Sándor Lajos, Ligeti Jakab, Szécsy Géza, Kovács Jenő, Schatz György, Krisztoforovics Iván, Bartha Ferenc, GulyásJenő, Mersan József, Tenner László, Zsida István, Gulyás László, Tóth Pál László, Draskovich Pál, Temesváry László, Révész Sándor, Temesváry Ernő, Kalmár Lajos, Salgó Dezső, Tasnády Győző, Miklós Sándor, Vécsey Sándor, Hirschfeld Tibor, Barttók János, Vajna Gyula, Sándor Emánuel, Barth Károly, Návay Zoltán, Bartha Antal, Palotai József, Eperjessy Imre, Woticzky Béla, Apró Mátyás, Raffai Lajos, Balogh Sz. Sándor, Krémer Mátyás, Brankovits György, Vidor Lajos, Bugyi Ferenc, Erdélyi Sándor, K. Kádár Ernő, Blum Károly, Bugarin Nikodemusz, Raffner Dezső, Barna Péter Pál, Bugyi Károly, Csiszár László, Kiss Gyula, Lugosán Sándor, Jahoda Ferenc, Inczédy Endre, Damjanics Vazul, Kmetykó Pál, Koch Jakab, Korchmáros János, Pigniczky Ferenc, Pista Zsigmond, Gartsik–Nagy–Sallay János, Nikola Mihály, Mészáros Pál.

Gazdászati tisztek:

Főhadnagyok : dr. Molnár Kálmán, Szél Ferenc, Gebhardt Dezső, Keller Zoltán.
Hadnagyok : Beck József, Belányi Jenő, Belle Ferenc, Horváth Lajos, dr. Biró Sándor, Temmer Ferenc.

Orvosok:

Ezredorvosok : dr. Erdélyi Kálmán, dr. Matejin Simon.
Főorvosok : dr. Hajdu Béla, dr. Messinger Gyula, dr. Epstein Zoltán, dr. Ulrich Gyula, dr. Csiky János, dr. Weisz Sándor.

 

 


Vissza Hadtörténeti gyűjtemény Vissza Első világháború