Beatty, David

BEATTY, David (1871–1936)

Brit tengernagy. Fiatalon lépett a tengerészet kötelékébe, és gyorsan, látványosan ívelő karrierel indult el a tiszti pályán. 1896–98-ban Afrikában, az 1900-as boxerlázadás idején Kínában szolgált. Ebben az évben, 29 éves korában kapitányi rangot kapott, a tisztek ezt a fokozatot átlag 43 évesen érték el. Egyik fő patrónusa Winston Churchill volt, aki miután az admiralitás első lordja lett, titkárává nevezte ki Beatty-t. 1913-ban a cirkálók parancsnoka lett, és e minőségében harcolt a helgolandi és a Dogger Bank-i csatákban. Szintén ezt a beosztást viselte 1916. május 31-én a jütlandi (skagerraki) ütközetben, amikor cirkálóival megütközött a nemet hajórajjal, és Jellicoe csatahajói elé csalta őket, bár közben jelentős veszteségeket szenvedett el. Az összecsapás után őt tekintették a csata hősének, és 1916 végén rábízták a nagy flotta vezetését. 1919 és 1927 között a haditengerészet vezérkari főnökeként egy kisebb, de modernebb flotta kiépítésén dolgozott.


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Életrajzok