II. Miklós

II. MIKLÓS (1868–1918)

Orosz cár (1894–1917). Különös jellemű, néha irracionális döntéseket hozó uralkodó volt. Békeszeretete ellentétes volt az orosz nagyhatalmi törekvésekkel. Több háborúba is belekeveredett, az 1905-ös orosz-japán konfliktusban súlyos vereséget szenvedett. Az 1905-ben kirobbant forradalommal megkezdődött a cári rendszer hanyatlásának utolsó szakasza. Országára nézve a legnagyobb csapást az első világháborúba való belépése okozta. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása után két nappal már mozgósította a hadsereget, és rövidesen megtámadta Kelet-Poroszországot, ahol Hindenburg legyőzte seregeit. Ezután fokozatosan felőrölte katonáinak erejét a hosszú háború, és Miklós nem látta meg a békekötés szükségességét. Az 1917 forradalmi mozgalmait sem értette meg. 1917-ben lemondott, 1918-ban a bolsevisták családjával együtt meggyilkolták.


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Első világháború Vissza Életrajzok