HITLER 1. sz. UTASÍTÁSA 1938. MÁRCIUS 11-ÉN

A Wehrmacht legfelsőbb parancsnoka
O.K.W. L I a Nr. 420/38 g.Kdos
Berlin, 1938. 3. 11.
Tárgy : Otto-hadművelet 30 példány
11. példány

Titkos katonai ügy

1. sz. utasítás

1. Az a szándékom, hogyha más eszközök nem vezetnek célra, fegyveres erőimmel bevonulok Ausztriába, ott alkotmányos állapotokat teremtek, és megakadályozom a további erőszakos cselekedeteket a német érzelmű lakosság ellen.

2. Az egész hadművelet parancsnoka én vagyok. Utasításaim alapján:
a haderő főpk.-a a szárazföldi hadműveleteket a 8. hadsereggel a nekem javasolt összeállításban és erővel, valamint a légierőnek, az SS-nek és a rendőrségnek a mellékletben látható osztagaival,
a légierő főpk.-a a légi hadműveleteket a nekem javaslatba hozott erőkkel vezeti.

3. Feladatok

a) Hadsereg
Az Ausztriába való bevonulásnak az előterjesztett módon kell lefolynia. A hadsereg számára a cél legelsősorban Felső-Ausztria, Salzburg, Alsó-Ausztria, Tirol megszállása, Bécs gyors birtokbavétele és az osztrák-cseh határ biztosítása.

b) Légierő
A légierőnek tüntetnie kell és propaganda anyagot leszórnia, osztrák repülőtereket esetleg utóbb érkező kötelékek részére megszállnia, a hadsereget a szükséges mértékben támogatnia, azonkívül különleges feladatokra harci kötelékeket készenlétben tartania.

4. A hadseregnek és a légierőnek a hadműveletre kijelölt erői tartoznak 1938. március 12-én legkésőbb 12 órától bevonulásra, illetve bevetésre készen állni. A határ átrepülésének és átlépésének engedélyezését és az időpont kitűzését fenntartom magamnak.

5. A haderő magatartásában azt tartsa szem előtt, hogy mi nem akarunk háborút viselni egy testvérnép ellen. Az áll érdekünkben, hogy az egész hadművelet erőszak alkalmazása nélkül, a lakosság által üdvözölt békés bevonulás formájában menjen végbe. Ezért kerülni kell minden provokációt. Ha azonban ellenállásra kerülne sor, azt fegyveres erőszakkal, a legkíméletlenebbül le kell törni. Átálló osztrák kötelékek azonnal német parancsnokság alá kerülnek.

6. A többi állammal szomszédos német határokon egyelőre semmilyen biztonsági intézkedésre nincs szükség.

Adolf Hitler

Elosztás:

O.K.W. 1-5. pld.
O.K.H. 6-10. pld.
O.K.M. 11-15. pld.
R.d.L.u.Od.d.L. 16-20. pld.
Reichsführer SS 21. pld.
Tartalék 22-30. pld.

Nürnbergi per : C-102

Forrás : Grün, 110-111. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok