Adolf Hitler
HITLER, Adolf (1889–1945)

 

Osztrák származású német diktátor (Führer), birodalmi kancellár. Az első világháborúban a bajor hadsereg tizedese, egy gáztámadáskor megsebesül. 1921-től a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (náci párt, NSDAP) vezetője. Ekkor már eszelősen gyűlölte a zsidókat és a marxistákat. 1923-ban sikertelen puccskísérletet hajtott végre Münchenben (sörpuccs). Ötévi várfogságra ítélték, de 9 hónap múlva már szabadult. Közben megírta hírhedt könyvét, a Mein Kampf-ot, amelyben már megtalálhatók későbbi agresszív politikájának alapjai. 1933-tól birodalmi kancellár, rövidesen önkényuralmat vezet be. Diktatúrája ártatlan emberek millióinak halálához vezetett. Hivatalos politikává tette a zsidóság kiirtását. Könyörtelenül üldözte politikai ellenfeleit is, nemcsak a kommunistákkal, de a polgári ellenzékkel, sőt saját pártján belüli ellenlábasaival is leszámolt. 1934-től államfő, felveszi a Führer címet. 1935-től a német véderő főparancsnoka. Intenzív fegyverkezésbe kezd. 1938-ban Ausztriát, 1939-ben Csehszlovákia egy részét kebelezi be, de a fegyver nélküli hódításokat 1939-től háború követi. Hogy bebiztosítsa magát, még legnagyobb ideológiai ellenfelével, Sztálinnal is hajlandó volt paktumot kötni. Lengyelország megtámadása után Anglia és Franciaország is hadat üzent a németeknek. 1940-ben Hitler megindította szintén gyorsan véget ért nyugat-európai hadjáratát. Franciaország kapitulációját követően remélte, hogy békét köthet Angliával, de Churchill következetesen folytatta ellene a harcot. 1941 nyarán döntő lépésre szánta el magát: megtámadta a Szovjetuniót. A kezdeti sikerek után nyilvánvalóvá vált, hogy Németország erejét meghaladja egy kétfrontos háború. Miután Moszkva előtt megállították hadseregét, nem bízván tábornokaiban, maga vette kezébe a hadsereg irányítását. Szinte ezzel egyszerre hadat üzent az USA-nak is. 1942-ben a német csapatok újabb szovjet területeket foglalnak el, de folyamatosan utánpótlási nehézségekkel küzdenek. Afrikában az el-alameini, európában a sztálingrádi csata hozza el a fordulatot. A folyamatosan hátráló és súlyos veszteségeket szenvedő tengely-haderő már csak kevésszer tudja átvenni a kezdeményezést, de azt is csak időlegesen. 1944 júliusában, látva Németország kilátástalan helyzetét, a sokadik Hitler-ellenes összeesküvés aktív lépésre szánja el magát. A üher könnyű sebesüléssel vészeli át a Stauffenberg által elkövetett bombamerényletet, melynek ürügyén a náci vezetés nemcsak a merénylőkkel, de vélt és valós ellenzékével is leszámol. Hitler ezt követően minden vereség mögött árulást lát. Ő maga irracionális elképzeléseket vázol fel környezetének a háború megnyeréséről. A végső fázisban utasítást ad minden infrastruktúra elpusztítására. Berlin ostromának utolsó napjaiban a bunkerben feleségül veszi Eva Barunt, majd 1945. április 30-án mindketten öngyilkosságot követnek el.

=> Hitler festményeiből

Könyvek:
Bedel : Monsieur Hitler
Bernás – Bernás : Merénylet Hitler ellen
Bertrand : Hitler
Bezimenszkij : Hitler halála ; angol kiadás: The death of Adolf Hitler
Boldt : Hitler : The last ten days
Brouwers : Adolf és Eva, meg a Halál
Buchheit : Hitler der Feldherr
Bullock : Hitler
Bullock : Hitler and Stalin
Corvaja : Hitler és Mussolini
Cova : Eva e il Führer
Dolan : Adolf Hitler
Fest : A bukás
Fest : Hitler
Frank : Halál a Führer-bunkerben
Gárdos : A panoptikum raktára
Görlitz : Adolf Hitler
Haffner : Megjegyzések Hitlerhez
Halder : Hitler als Feldherr
Hamann : Bécs és Hitler
Hamsík : A középszerűség géniusza
Heiden : Hitler
Hillgruber : Hitlers strategie
Hitler : Asztali beszélgetések
Hitler : [Képeskönyv]
Hitler hatvannyolc tárgyalása
A Hitler rejtély
Hitler's secret book
Hitlers Weisungen für die Kriegführung
Irving : Hitler's war
Kershaw : Hitler
Kershaw : Hitler : profiles in power
Kershaw : The 'Hitler myth' / A Hitler-mítosz
Knopp : Ne féljünk Hitlertől!
Ludecke : I knew Hitler
Lukacs : Hitler és Sztálin
Lukacs : A történelmi Hitler
Melnyikov – Csornaja : Hitler
Melnyikov : Összeesküvés Hitler ellen
Misch : az utolsó szemtanú
Miskolczy : „A Führer olvas”
O'Donnell : The bunker
Ormos : Hitler
Ormos : Hitler / Krausz : Sztálin
Ormos : Hitler élete és kora
Ormos : A Hitler-életrajz buktatói
Petrova – Watson : Hitler halála
Picker : Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier
Rauscher : Hitler und Mussolini
Rauschning : Hitler bizalmasa voltam
Rees : Hitler és Sztálin
Roberts : Hitler és Churchill
Secret conversations with Hitler
Schmidt : Hitler tolmácsa voltam
Schwarzwäller : Hitler pénze
Sigmund : Diktátor, démon, demagóg
Thomas : Adolf Hitler halálának rejtélye
Toland : Adolf Hitler
Trevor-Roper : The last days of Hitler
Zitelmann : Adolf Hitler


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Ki kicsoda?