JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁGNAK A HÁROMHATALMI EGYEZMÉNYHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

1940. november 20.

Japán, Németország és Olaszország kormányai egyrészről és Magyarország kormánya másrészről alulírott meghatalmazottaik útján a következőket állapítják meg:

I. cikk

Magyarország csatlakozik a Japán, Németország és Olaszország között Berlinben, 1940. évi szeptember 27. napján aláírt Háromhatalmi Egyezményhez.

II. cikk

Amennyiben a Háromhatalmi Egyezmény IV. cikkében említett közös szakbizottságok oly kérdéseket tárgyalnak, amelyek Magyarország érdekeit érintik, a bizottágok tanácskozásaiba Magyarország képviselőit is be kell vonni.

III. cikk

A Háromhatalmi Egyezmény szó szerinti szövege mint melléklet e jegyzőkönyvhöz van csatolva.

A jelen jegyzőkönyv magyar, valamint japán, német és olasz nyelven van kiállítva, mindegyik szöveg eredeti szövegnek tekintendő. E jegyzőkönyv aláírásának napján lép életbe.

Ennek hiteléül alulírottak, kormányaiktól jó és kellő alakban meghatalmazva, ezt a jegyzőkönyvet aláírták, és pecsétjükkel ellátták.

Készült négy eredeti példányban Bécsben, 1940. évi november hó 20. napján, a fasiszta időszámítás XIX. évében,(1) illetőleg a Syowa-korszak 15. évi 11. hónapjának20. napján.(2)

Ribbentrop s. k.
Ciano s. k.
Kuruszu s. k.
gr. Csáky s. k.


(1) A fasiszta Olaszországban az időszámítást 1922. október 28-ától, az ún. „római menetelés”-től, Mussolini hatalomra jutásától számították.

(2) A Syowa-korszakot Hirohito japán császár trónralépésétől, 1925. december 28-ától számították. Syowa, azaz „világító béke”, Hirohito császár kormányzási jelszava volt.

Forrás : Magyarország és a második világháború, 274-275. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok