Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága előtt Horthy Miklóshoz írt búcsúlevele

1941. április 3.

Főméltóságú Úr!

Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden (*) alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza.

Bűnös vagyok.

Teleki Pál

1941. ápr. 3.

FacsimileFacsimile


Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága előtt Horthy Miklóshoz írt lemondó levele

1941. április 3.

Főméltóságú Úr!

Ha cselekedetem nem is sikerülne teljesen, és még élnék, ezennel lemondok.

Mély tisztelettel

Teleki Pál

1941. ápr. 3.

FacsimileFacsimile


(*) A mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából, 1926. augusztus 29-én mondott Horthy-beszédre utal, amelyben a Kormányzó a szerb-magyar harcok emlékeit idézve a két ország érdekközösségét hangsúlyozta. A mohácsi beszédnek Jugoszláviával szemben hangoztatott békülékeny kitételei a kisantant megbontását célozták. A magyar kormány felkínálkozása Jugoszláviában nem talált kedvező fogadtatásra.

Forrás : Magyarország és a második világháború, 296. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok