DOKUMENTUM A KATYN-I TÖMEGGYILKOSSÁGRÓL

SZSZSZK Belügyi Népbiztosság SZIGORÚAN TITKOS!
1940. március 40. III. 5

794/B. sz.
Moszkva

SZK(b)P KB

Sztálin elvtársnak

Az SZSZSZK NKVD hadifogolytáboraiban és Ukrajna, valamint Belorusszia nyugati területeinek börtöneiben jelenleg nagy számban találhatók a lengyel hadsereg egykori tisztjei, a lengyel rendőrség és kémszolgálat egykori dolgozói, lengyel ellenforradalmi nacionalista pártok tagjai, leleplezett ellenforradalmi felkelők, hazaáruló szervezetek tagjai. Mindannyian a szovjethatalom megátalkodott ellenségei, telve a szovjet rendszer iránti gyűlölettel.

A hadifogoly tisztek és rendőrök még a táborokba kerülve is megpróbálnak ellenforradalmi tevékenységet és szovjetellenes agitációt folytatni. Csupán azért várják kiszabadulásukat, hogy bekapcsolódhassanak a szovjethatalom elleni harcba.

Az NKVD szervei Nyugat-Ukrajna és Belorusszia területén számos ellenforradalmi felkelőcsoportot derítettek fel. Mindegyik ilyen ellenforradalmi szervezetben aktív szerepet játszottak a volt lengyel hadsereg egykori tisztjei, a volt rendőrök és csendőrök.

Az őrízetbe vett árulók és más személyek között, akik illegálisan lépték át az SZSZSZK határát, nagy számban leplezték le ezen ellenforradalmi kém- és felkelőcsoportok tagjait.

A hadifogolytáborokban (nem számítva a közkatonákat és altiszteket) összesen 14.736 egykori tiszt, hivatalnok, földbirtokos, rendőr, csendőr, börtönőr, telepes és a katonai kémszolgálat egykori ügynöke tartózkodik – 97 százalékban lengyel nemzetiségűek.

Közülük

tábornok, ezredes, alezredes 295
őrnagy és százados 2080
főhadnagy, hadnagy és zászlós 6049
rendőr-, határőr-, csendőrtiszt és -tiszthelyettes 1030
közcsendőr, közrendőr, börtönőr, katonai kémszolgálat ügynöke 5138
hivatalnok, földbirtokos, pap, katonai telepes 144

Ukrajna és Belorusszia nyugati területeinek börtöneiben összesen 18.632 letartóztatott található (ebből 10 685 lengyel).

Közülük

volt tiszt 1207
volt rendőr, kémszolgálat ügynöke, csendőr 5141
volt földbirtokos, gyáros, tisztviselő 465
különféle fedőszervezetek tagjai, valamint különböző szökevények 6127

Figyelembe véve, hogy a fent említettek mind a szovjethatalom engesztelhetetlen és megátalkodott ellenségei, az SZSZSZK NKVD elengedhetetlenül szükségesnek tartja:

I. Utasítani az SZSZSZK NKVD-t:

1. A hadifogolytáborokban található 14.700 volt lengyel tiszt, hivatalnok, földbirtokos, rendőr, katonai kémszolgálat ügynöke, csendőr, telepes, börtönőr ügyét;

2. valamint a Nyugat-Ukrajnában és Belorussziában letartóztatott és az ottani börtönökben tartózkodó 11.000 személy, különféle ellenforradalmi kém- és diverzáns-szervezetek tagjai, volt földbirtokosok, gyárosok, volt lengyel tisztek, tisztviselők, dezertőrök ügyét – különleges módon vizsgálja ki és a legnagyobb büntetést szabja ki rájuk: az agyonlövetést.

II. Az ügyet a letartóztatottak beidézése, vádindítvány, a nyomozást és a vádiratot lezáró határozat nélkül, a következő módon vizsgálják ki:

a) a hadifogolytáborokban található személyek ellen az SZSZSZK NKVD-hadifogolytábor igazgatóságának dokumentációja alapján;

b) a letartóztatott személyek ellen az Ukrán és Belorusz SZSZK NKVD dokumentációja alapján.

III. Az ügyek kivizsgálására és döntéshozatalra felhatalmazni: Kabulov(1), Merkulov, Kubulov(2) és Bastakov (az SZSZSZK NKVD 1. Különleges ügyosztályának vezetője) elvtársakat.

Az SZSZSZK belügyi népbiztosa
L. Berija


(1) Kézzel kihúzva.

(2) Kézzel beírva.

Az oldalon keresztben Sztálin, Vorosilov, Molotov és Mikojan aláírása található. A lapszélen a jegyző megjegyzése: Kalinyin és Kaganovics is egyetértett a döntéssel.

Forrás : Gosztonyi : A Vörös Hadsereg, 351-352. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok