Az olasz katonai fegyverszünet feltételei

Fairfield Camp, Szicília, 1943. szeptember 3.

Dwight D. Eisenhower tábornok, a szövetséges erők főparancsnoka, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányai nevében, valamint az Egyesült Nemzetek érdekében eljárva az alábbi fegyverszüneti feltételeket terjesztette elő, és azokat Pietro Badoglio marsall, az olasz kormány elnöke elfogadta.

1. Az olasz fegyveres erők haladéktalanul beszüntetnek minden ellenséges tevékenységet.

2. Olaszország minden tőle telhetőt megtesz, hogy a németektől megvonjon minden olyan kedvezményt, amelyet azok az Egyesült Nemzetek ellen felhasználhatnak.

3. Az Egyesült Nemzetek összes hadifoglyait és internáltjait haladéktalanul át kell adni a szövetséges főparancsnoknak és közülük senkit sem lehet most vagy bármely más időpontban Németországba áttelepíteni.

4. Az olasz hadiflottát és az olasz légierőt haladéktalanul átadják a szövetséges főparancsnokság által megjelölt helyeken és az általa meghatározott részletes leszerelési előírások szerint.

5. Az olasz kereskedelmi flottát a szövetséges főparancsnok lefoglalhatja, hogy katonai-haditengerészeti programjának szükségleteit kielégíthesse.

6. Korzika és Olaszország egész területe, a szárazföld és a szigetek egyaránt haladéktalanul megadják magukat a szövetségeseknek, hogy azok e területeket hadműveleti bázisként és a szövetségesek által célszerűnek tartott más célokra felhasználhassák.

7. Haladéktalanul biztosítják valamennyi olasz területen lévő repülőtérnek és tengeri kikötőnek szabad használatát a szövetségesek részére, tekintet nélkül arra, hogy a német erők milyen ütemben ürítik ki Olaszország területét. E kikötőket és repülőtereket az olasz fegyveres erők védelmezik mindaddig, amíg ezt a feladatot tőlük a szövetségesek át nem veszik.

8. Az olasz fegyveres erőknek a folyó háborúban való mindennemű részvételét megszüntetik és e fegyveres erőket minden területről, bárhol tartózkodjanak is jelenleg azok, haladéktalanul visszavonják Olaszországba.

9. Az olasz kormány szavatolja, hogy szükség esetén minden rendelkezésre álló fegyveres erejét felhasználja arra, hogy a jelen fegyverszünet rendelkezéseinek azonnali és pontos teljesítését biztosítsa.

10. A szövetséges erők főparancsnoka fenntartja magának a jogot, hogy megtegye mindazokat az intézkedéseket, amelyek véleménye szerint szükségesek lehetnek a szövetséges erőknek a háború folytatásával kapcsolatos érdekeinek védelmére, és az olasz kormány kötelezi magát, hogy megteszi mindazokat az igazgatási vagy más lépéseket, amelyeket a főparancsnok megkövetelhet, különösképpen, ha a főparancsnok szövetséges katonai kormányzatot kíván létesíteni Olaszország területének olyan részein, ahol azt a Szövetséges Nemzetek katonai érdekei szempontjából szükségesnek tartja.

11. Az szövetséges erők főparancsnoka teljhatalmat kap arra, hogy a lefegyverzésre, leszerelésre és demilitarizálásra vonatkozó intézkedéseket elrendelje.

12. Az egyéb politikai, gazdasági és pénzügyi természetű feltételeket, amelyeket Olaszország teljesíteni köteles, későbbi időpontban határozzák meg.

A jelen fegyverszünet fetételeit a szövetséges főparancsnok előzetes jóváhagyása nélkül nem hozzák nyilvánosságra. Az angol nyelvű szöveg tekintendő hivatalos szövegnek.

Pietro Badoglio Dwight D. Eisenhower
marsall, az olasz kormány tábornok, a szövetséges
elnöke erők főparancsnoka

Giuseppe Castellano Walter B. Smith
az olasz főparancsnoksághoz vezérkari főnök
beosztott tábornok

Forrás : Halmosy, 554-555. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok