ULTIMÁTUM JAPÁNHOZ

Potsdam, 1945. július 26.

1. Mi, az Egyesült Államok elnöke, a Kínai Köztársaság nemzeti kormányának elnöke és Nagy-Britannia miniszterelnöke, honfitársaink százmillióinak képviseletében, tárgyalásra ültünk össze és abban egyeztünk meg, hogy Japánnak alkalmat adunk a háború befejezésére.

2. Az Egyesült Államok, a brit birodalom és Kína hatalmas szárazföldi, tengeri és légiereje, a nyugatról érkező seregekkel és légiflottákkal többszörösére növekedve, készen áll rá, hogy végső csapást mérjen Japánra. Ezt a katonai erőt az összes szövetséges nemzeteknek az az eltökéltsége táplálja és ösztönzi, hogy mindaddig folytatják Japán ellen a háborút, amíg Japán meg nem szünteti az ellenállást.

3. A világ fegyverre kelt szabad népeinek erejével szemben kifejtett hiábavaló és esztelen német ellenállás eredménye ijesztő és félreérthetetlen példaként áll a japán nép előtt.

A most Japán ellen összpontosuló erő mérhetetlenül nagyobb, mint az, amely a szembeszegülő nácikkal való összecsapásban menthetetlenül elpusztította az egész német nép mezőgazdaságát, iparát és életmódját. Katonai erőnknek eltökéltségünkkel párosuló korlátlan bevetése a japán haderő elkerülhetetlen és teljes pusztulásához vezet, és ugyanilyen elkerülhetetlen lesz a japán anyaország végső pusztulása is.

4. Eljött az idő, amikor Japánnak döntenie kell, hogy továbbra is azoknak a konok militarista tanácsadóknak az irányítására bízza-e magát, akik ostoba számítgatással a megsemmisülés szélére sodorták a japán birodalmat, vagy pedig a józan ész útjára lép.

5. Az alábbiakban közöljük feltételeinket. Ezektől nem térünk el. Válsztásra nincs lehetőség. Halogatást nem tűrünk.

6. Mindörökre megszüntetjük azoknak a hatalmát és befolyását, akik Japán népét megcsalva és félrevezetve világhódító kalandba bocsátkoztak, mert megyőződésünk, hogy addig nem jöhet létre a béke, a biztonság és az igazságosság új rendje, amíg a világ meg nem szabadul a felelőtlen militarizmustól.

7. Amíg ez az új rend létre nem jön, s amíg nincs rá meggyőző bizonyíték, hogy Japán hadi potenciálja megsemmisült, a szövetségesek megszállják Japán felségterültének kijelölt pontjait, hogy biztosítsák az itt kifejtett alapvető célok teljesülését.

8. Teljesítjük a kairói nyilatkozat feltételeit, és Japán szuverenitását Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku szigetére, továbbá az általunk kijelölendő kisebb szigetekre korlátozzuk.

9. A japán haderő tagjai, teljes leszerelésük után, engedélyt kapnak a hazatérésre, hogy békés, munkás életet élhessenek.

10. Nem szándékozunk a japánokat szolgaságba dönteni, sem nemzeti létüket megsemmisíteni, de szigorú ítélet vár minden háborús bűnösre, beleértve azokat is, akik hadifoglyainkkal kegyetlenkedtek. A japán kormánynak el kell hárítania minden akadályt, amely hátráltatja a demokratikus irányzatok újjáélesztését és megerősítését a japán nép körében. Meg kell teremteni a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, a gondolkodás szabadságát, és tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat.

11. Japánnak jogában áll megtartania azokat az iparágakat, amelyekkel működtetheti gazdaságát és természetben teljesítheti méltányos jóvátételi kötelezettségét, nem tarthatja meg azonban azokat az iparágakat, amelyek révén újabb háborúba tudna fegyverkezni.

E célból lehetővé teszik, hogy Japán nyersanyaghoz jusson, de nem engedik meg, hogy birtokba vegye a lelőhelyeket. Engedélyezni fogják, hogy Japán majd részt vegyen a világkereskedelemben.

12. A szövetséges megszálló csapatokat azonnal kivonják Japánból, mihelyt ezek a célok megvalósulnak, s mihelyt a japán nép szabadon kinyilvánított akaratával összhangban békés hajlandóságú és felelős kormány alakul.

13. Felszólítjuk Japán kormányát, hogy azonnal jelentse be valamennyi japán fegyveres erő feltétel nélküli megadását, szabályszerű és megfelelő biztosítékokkal szavatolva eljárásának jóhiszeműségét. Ellenkező esetben teljes és végérvényes pusztulás vár Japánra.

Churchill
Truman
Csang Kai-sek

Forrás : Churchill II., 650-652. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok