A JAPÁN KAPITULÁCIÓ OKMÁNYA

Mi, a japán császár, a japán kormány és a japán császári főhadiszállás parancsára és nevében, ezennel elfogadjuk az Egyesült Államok, Kína és Nagy-Britannia kormányfői által 1945. július26-án Potsdamban kibocsátott nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket, amelyekhez később a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége is csatlakozott; a négy hatalmat a továbbiakban Szövetséges Hatalmaknak nevezzük.

Mi ezennel megparancsoljuk az összes japán erőknek, bárhol tartózkodjanak is, valamint a japán népnek, hogy azonnal szüntessék meg az ellenségeskedéseket, tartsák épségben és óvják meg minden károsodástól az összes hadihajókat, repülőgépeket, katonai és polgári vagyontárgyakat és tegyenek eleget mindazoknak a követeléseknek, amelyeket a Szövetséges Hatalmak főparancsnoka vagy a japán kormány szervei ebben a vonatokzásban előírnak.

Mi ezennel megparancsoljuk a japán császári főhadiszállásnak, hogy azonnal adja ki a parancsot az összes japán erők parancsnokainak és az összes parancsnokság alatt álló erőknek, bárhol tartózkodjanak is, hogy ők maguk és a parancsnokságuk alatt álló erők feltétel nélkül kapituláljanak.

Mi ezennel megparancsoljuk az összes polgári, katonai és haditengerészeti hatóságoknak, hogy engedelmeskedjenek a Szövetséges Hatalmak főparancsnoka által vagy az ő nevében kiadott, a kapituláció hatályossá tételére alkalmasnak tartott összes proklamációknak, rendeleteknek és utasításoknak, és hajtsák végre azokat, úgyszintén utasítjuk ezen hatóságok összes tisztviselőit, hogy maradjanak helyükön és továbbra is teljesítsék nem katonai kötelezettségeiket, kivéve ha a Szövetséges Hatalmak főparancsnoka vagy annak alárendeltje kifejezetten elmozdította őket hivatalukból.

Mi, a császár, a japán kormány és utódaik nevében, ezennel kötelezzük magunkat, hogy jóhiszeműen végrehajtjuk a Potsdami Nyilatkozat rendelkezéseit és kiadjuk mindazon rendeleteket és megtesszük mindazon intézkedéseket, amelyeket a Szövetséges Hatalmak főparancsnoka vagy a Szövetséges Hatalmak bármely más képviselője megkövetel abból a célból, hogy e nyilatkozatot hatályossá tegye.

Mi ezennel megparancsoljuk a japán kormánynak és japán császári főhadiszállásnak, hogy azonnal bocsássa szabadon az összes, jelenleg japán őrizet alatt álló szövetséges hadifoglyokat és polgári internáltakat, gondoskodjék védelmükről, gondozásukról, ellátásukról és meghatározandó helyekre történő haladéktalan elszállításukról.

A császárnak és a japán kormánynak az állam vezetésével kapcsolatos hatalmát ezennel alárendelik a Szövetséges Hatalmak főparancsnokának, aki megteszi mindazokat az intézkedéseket, melyeket a fenti kapitulációs feltételek hatályossá tételére alkalmasnak tart.

Aláírták a Tokiói-öbölben, Japánban, 1945. szeptember második napján, reggel 9.04-kor.

Mamoru Sigemicu
külügyminiszter
a japán császár és a japán kormány
megbízásából és nevében
Joshijiro Umezu
tábornok,
a japán császári főhadiszállás
megbízásából és nevében

Elfogadta a Tokiói-öbölben, Japánban, 1945. szeptember második napján, reggel 9.08-kor az Egyesült Államok, a Kínai Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége részéről, valamint a Japánnal hadban álló többi Egyesült Nemzetek nevében

Douglas MacArthur
a szövetséges erők főparancsnoka
Sir Thomas Blamey
tábornok,
az Ausztráliai Szövetség képviselője
Chester W. Nimitz
tengernagy,
az Egyesült Államok képviselője
L. Moore Cosgrave
ezredes,
Kanada Domínium képviselője
Sir Bruce A. Fraser
tengernagy,
Nagy-Britannia képviselője
Jacques Leclerc
tábornok,
a Francia köztársaság ideiglenes
kormányának képviselője
Hsu Yung-csang
tábornok,
a Kínai Köztársaság képviselője
D. E. L. Helfrich
tengernagy,
a Németalföldi Királyság képviselője
Kuzma Gyerevianko
tábornok,
a Szovjetunió képviselője
Leonard M. Isitt
helyettes légimarsall,
Új-Zéland Domínium képviselője

Forrás : Halmosy, 688-690. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok