Hitler 1. sz. hadműveleti utasítása

A FEGYVERES ERŐK LEGFELSŐBB PARANCSNOKA

SZIGORÚAN TITKOS!

Berlin, 1939. augusztus 31.

1. sz. hadműveleti utasítás

1. Most, hogy a keleti határon Németország számára elviselhetetlen helyzet békés módon történő megszüntetésének minden politikai lehetősége ténylegesen kimerült, erőszakos megoldásra határoztam el magam.(*)

2. A Lengyelország elleni támadás a Fall Weissre történő felkészülésnek megfeleően hajtandó végre azokkal a változtatásokkal, amelyek a hadsereg vonatkozásában abból erednek, hogy időközben szinte teljesen befejezte a csapatok diszponálását.

A feladatok és a hadműveleti célok változatlanok maradnak.

A támadás napja: 1939. szeptember 1.

A támadás ideje: 04.45 óra.(**)

Ez az időzítés érvényes a Gdyniánál, a danzigi öbölben és a dirschaui hídnál kezdődő hadműveletre is.

3. Fontos, hogy nyugaton az ellenségeskedések megindításásért egyértelműen Angliát és Franciaországot terhelje a felelősség. A jelentéktelen mérvű határsértésekre egyelőre pusztán helyi jellegű akcióval szabad felelni.

Gondosan tiszteletben kell tartani a tőlünk biztosítékokat kapott Hollandia, Belgium, Luxemburg és Svájc semlegességét.

Szárazföldön Németország nyugati határa nem léphető át az én kifejezett engedélyem nélkül.

A tengeren ugyanez vonatkozik minden harci vagy annak tekinthető cselekményre.(***)

4. Ha Nagy-Britannia és Franciaország ellenségeskedést kezdeményez Németország ellenében, a nyugaton működő Wehrmacht-alakulatok feladata: erőik lehetőség szerinti megőrzése és a Lengyelország elleni hadművelet sikeréhez szükséges feltételek biztosítása. E határokon belül a lehető legnagyobb mértékben károsítandó az ellenség élőereje és katonai-gazdasági erőforrásai. A támadásba történő átmenetre vonatkozó parancs kiadásának jogát minden esetre nézve magamnak tartom fenn.

A hadsereg tartani fogja a Nyugati Falat, és előkészületeket tesz annak megakadályozására, hogy a nyugati hatalmak a belga vagy holland terület megsértésével északon bekeríthessék [...]

A haditengerészet főleg az Anglia felé irányuló kereskedelmi hajózás ellen fog hadat viselni [...] A légierőnek elsősorban meg kell akadályoznia a francia és a brit légierőt abban, hogy a német hadsereget és a német Lebensraumot támadhassa.

Az Anglia elleni háborúban előkészületeket kell tenni a Luftwaffe alkalmazására a brit tengeri szállítmányok, a hadiipari termelés és a Franciaországba történő csapatszállítások zavarása érdekében. Kihasználandó egy kedvező alkalom az egy helyen gyülekező brit haditengerészeti egységek, különösen csatahajók és repülőgép-anyahajók hatásos megtámadására. A London elleni támadások eldöntésének jogát magamnak tartom fenn.

Előkészületeket kell tenni a brit szárazföld elleni támadásokra annak figyelembevételével, hogy az elégtelen erőkkel elért részleges sikerek minden körülmények között kerülendők.

ADOLF HITLER


(*)Kiemelés az eredeti szövegben.

(**)Utólagos bejegyzés piros ceruzával.

(***)Lapszéli jegyzet: „Így az atlanti erők egyelőre várakozó helyzetben maradnak.”

Nürnbergi per : C-126

Forrás : Shirer, 361-362. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok