SZÁLASI FERENC KIÁLTVÁNYA
1944. október 16.

A Kormányzó úr visszavonult az államügyek vitelétől, és tudomásul vette Lakatos Géza miniszterelnök és kormánya lemondását. A rendkívüli helyzetre és körülményekre való tekintettel hozzájárult ahhoz, hogy az államfői kérdés rendelkezésére (sic!) háromtagú kormánytanácsot alakítsak, valamint az államfői hatalom gyakorlására vonatkozó javaslatnak előterjesztése és törvényes formák között történő elfogadása időpontjáig magyar királyi miniszterelnöki minőségben ideiglenesen a kormányzói jogkört is gyakoroljam, nehogy a késedelemből nemzetünkre és hazánkra súlyos kár és veszedelem származzék.

Budapest, 1944. október 16.

  Szálasi Ferenc
(miniszterlenök)

Forrás : Nagy Vilmos, 312. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok