A LEGFELSŐBB FŐPARANCSNOK PARANCSA

Moszkva, Kreml, 1944 augusztus 20.
152. sz.

Elvtársak! Vadász-, csata-, bombázó- és felderítő légierőnk repülői, kormányosai, légilövészei, rádiósai, mérnökei, technikusai, motorosai, tisztjei és tábornokai!

Az Összszövetségi Repülőnapon köszöntlek benneteket és üdvözöllek a német területrablók elleni harcban elért sikerek alkalmából.

A szovjet légierők az egész Vörös Hadsereggel együtt elkeseredett harcot vívnak a német fasiszta területrablók ellen és megsemmisítő csapásokat mérnek az ellenfél emberanyagára, felszerelésére, mögöttes területére és közlekedésére.

A munkások és munkásnők önfeláldozó munkája, a szovjet repülőtervezők és mérnökök magas szaktudása lehetővé tette, hogy leküzdjük a német légierő egykori számbeli fölényét s a Vörös Hadsereg és Hadiflotta Katonai Légi Erőit sok ezer kiváló minőségű harci repülőgéppel fegyverezzük fel.

Az ellenség ellen vívott légicsatákban repülőink példátlan hősiességet, vitézséget és bátorságot tanusítottak, a parancsnokok és vezetők a légihadműveletek vezetésében hozzáértésről, mesteri tudásról tettek tanuságot.

Ennek eredményeként harci légierőink most teljesen uralkodnak a levegőben az ellenség légierői felett.

A kiváló repülők, kormányosok és légi lövészek ezrei egyre jobban és jobban gyarapítják fegyveres erőink sikereit és pusztítják az ellenséget a levegőben és a földön.

Légierőink sikerei tiszteletére megparancsolom:

A Repülőnap alkalmából Hazánk fővárosában Moszkvában, ma, augusztus 20-án 17 órakor 224 ágyú 20 tüzérségi díszlövése üdvözölje a Haza nevében hős repülőinket.

I. SZTÁLIN
Legfelsőbb Főparancsnok,
a Szovjetunió Marsallja


Sztálin a Nagy Honvédő Háborúról


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok