A LEGFELSŐBB FŐPARANCSNOK PARANCSA

Moszkva, 1945 augusztus 19.
51. sz.

A szovjet népnek a fasiszta Németország ellen vívott Nagy Honvédő Háborújában légi erőink becsülettel teljesítették a Haza iránti kötelességüket.

Hazánk dicső sólymai elkeseredett légi csatákban szétverték a dicsőített német légierőket, s ezzel egyrészt biztosították a Vörös Hadseregnek szabad működését, másrészt megszabadították országunk lakosságát az ellenséges légi bombázásoktól.

Az egész Vörös Hadsereggel együtt megsemmisítő csapásokat mértek az ellenségre, pusztították emberanyagát és felszerelését. Hősies légierőink hozzáértő tevékenysége állandóan előmozdította a szárazföldi haderők sikereit és segített elérni az ellenség végleges megsemmisítését.

A szovjet repülők a Hazánk szabadságáért és függetlenségéért vívott harcban a határtalan kitartás, bátorság és igazi hősiesség számos példáját mutatták. Sok ragyogó lapot írtak a Nagy Honvédő Háború történetébe.

A Szovjet Nép, a győzelem népe, joggal lehet büszke repülőinek harci dicsőségére.

A háború folyamán a munkások és munkásnők, mérnökök és tisztviselők munkalelkesedése, a szovjet repülőgéptervezők leleményessége és tehetsége lehetővé tette, hogy légi erőnket sokezer kiváló repülőgéppel lássuk el, amelyek halált vittek szárnyaikon az ellenségre és halhatatlan dicsőséget szereztek nagy szovjet népünknek.

Elvtársak! Repülők, kormányosok, légivadászok, rádiósok, motorkezelők, fegyverkezelők, gépészek, technikusok és mérnökök, tisztek és tábornokok! Repülőgépiparunk munkásai, mérnökei, tisztviselői és tervezői!

Üdvözöllek és köszöntlek benneteket a légi erők napjának ünnepe alkalmából!

A légierők napjának megünneplésére és dicső repülőink tiszteletére

M E G P A R A N C S O L O M:

Ma augusztus 19-én 20 órakor hazánk fővárosában Moszkvában a haza nevében kettőszázhuszonnégy ágyú húsz sortüze üdvözölje dicső repülőinket.

I. SZTÁLIN
Legfelsőbb Főparancsnok,
a Szovjetunió Generalisszimusza


Sztálin a Nagy Honvédő Háborúról


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok